Android Management API

אפשר להשתמש ב-Android Management API כחלק מ-Android Enterprise, יוזמה שמספקת למפתחים כלים לפיתוח פתרונות לארגונים לניהול ציי מכשירי Android שלהם. התוכנית מיועדת לספקים של ניהול ניידות ארגונית (EMM). כדי לפרוס פתרון בסביבת ייצור שמשתמש ב-Android Management API, ספקי ה-EMM צריכים לפעול לפי השלבים המפורטים במאמר פרסום הפתרון שלך.

תוכלו להשתמש ב-Android Management API כדי לתמוך בקבוצות הפתרונות לפרופיל עבודה, למכשירים מנוהלים ולמכשירים ייעודיים.

כדאי לעיין במדריך למתחילים כדי לנסות את ה-API.


איך זה עובד

Android Management API תומך בכל מחזור החיים לניהול הניידות בארגון, מהרישום הראשוני של הלקוחות ועד להגדרה וניהול של מכשירים.

סקירה כללית על Android Management

כמפתחי EMM, אתם מספקים ללקוחות מסוף EMM מקומי או מבוסס ענן. במסוף, הלקוחות שלכם יוצרים אסימונים לרישום מכשירים ויוצרים מדיניות ניהול. הם משתמשים באסימונים כדי לרשום מכשירים ולהחיל מדיניות ניהול על המכשירים שהם רשמו.

בקצה העורפי, המסוף משתמש ב-Android Management API כדי ליצור אסימוני הרשמה, מדיניות ומשאבי ניהול אחרים. במהלך ההרשמה, כל מכשיר מתקין את האפליקציה הנלווית של ה-API, Android Device Policy. כשמקשרים ב-API כללי מדיניות למכשיר, הגדרות המדיניות במכשיר נאכפת באמצעות Android Device Policy באופן אוטומטי.


משאבי API

בקטע הזה מתוארים המשאבים העיקריים שבהם נעשה שימוש ב-Android Management API.

ארגונים

משאב enterprises בדרך כלל מייצג ארגון אחד. יוצרים ארגון כחלק מתהליך הגדרה אונליין, שבו הלקוחות משתמשים כדי לקשור את הארגון שלהם לפתרון ה-EMM שלכם. המדיניות, אסימוני ההרשמה והמכשירים שייכים לארגון.

כללי מדיניות

מודל Android Management API מבוסס על מדיניות. משאב policies מכיל קבוצה של הגדרות ניהול של מכשירים ואפליקציות שקובעות את התנהגות המכשיר. הטווח והגמישות של ההגדרות הנתמכות ב-policies מאפשרים להגדיר מכשירים למגוון תרחישים שונים.

מידע נוסף זמין במאמר יצירת מדיניות.

אסימוני הרשמה

משתמשים ב-enrollmentTokens כדי לקשר את המכשירים לארגון, בתהליך שנקרא רישום והקצאת הרשאות. אסימוני ההרשמה יכולים לכלול פרטים נוספים (למשל פרטי כניסה ל-Wi-Fi של הארגון), policyName שמקושר למשאב policies ומזהה חשבון משתמש.

אחרי שיוצרים אסימון רישום, אפשר להעביר את האסימון למכשיר באחת משיטות ניהול ההקצאות השונות. מכשירים מתקינים את Android Device Policy כחלק מתהליך הקצאת ההרשאות. אם יצוינו policyName באסימון הרישום, המדיניות תחול מיד לאחר השלמת ההקצאה.

ניהול המשתמשים ב-Android Management API פשוט יותר – אפשר לרשום מכשיר עם או בלי לציין משתמש באסימון הרישום.

  • אם לא מציינים משתמש, המערכת יוצרת משתמש חדש באופן אוטומטי.
  • אם מציינים משתמש קיים, המשתמש הקיים ישויך למכשיר. אפשר לשייך משתמש ל-10 מכשירים לכל היותר.

למידע נוסף, ראו הקצאת מכשיר.

מכשירים

משאב devices נוצר כשמכשיר נרשם בהצלחה. המשאב מכיל פרטים לקריאה בלבד על המכשיר, כולל המשתמש, המדיניות ומצב הניהול המשויכים אליו.

ניהול המכשירים מתבצע באמצעות מדיניות, אבל אפשר להשתמש ב-enterprises.devices.issueCommand כדי לנעול, להפעיל מחדש או לאפס את הסיסמה במכשיר. כדי למחוק מכשיר, אפשר להתקשר למספר enterprises.devices.delete.


שנתחיל?

בודקים את ה-API – בעזרת מדריך למתחילים תוכלו להגדיר מכשיר תוך דקות ספורות. חשוב לוודא שאתם מבינים את השלבים לפרסום הפתרון בסביבת ייצור לפני שמשתמשים במדריך למפתחים ובחומר העזר ל-API באתר הזה כדי לבנות את הפתרון.