מדריך למתחילים

כדי להתחיל להשתמש ב-Android Management API, יצרנו מחברת Colab שבה אפשר להשתמש כדי לרשום ארגון, ליצור מדיניות ולהקצות מכשיר.

כדי להשתמש במדריך למתחילים:

 • צריך להשתמש במכשיר Android מגרסה 6.0 ומעלה.
 • חשבון Gmail. אי אפשר לשייך את החשבון הזה לארגון קיים.
 • פרויקט ב-Cloud Platform שבבעלותכם או שאתם יכולים לערוך אותו:
  1. נכנסים לדף הפרויקטים.
  2. לוחצים על יצירת פרויקט.
  3. מומלץ לרשום את מזהה הפרויקט.

פתיחת המדריך למתחילים

ניקוי (אופציונלי)

כדי לאפס את המכשיר ולבטל את הקישור של חשבון Gmail ל-enterprise שיצרת, בצע את השלבים הבאים.

1. ביטול של ניהול ההקצאות של מכשיר

כדי לבטל את ניהול ההקצאות של מכשיר מסוים, צריך את deviceId של המכשיר. כדי לקבל רשימה של כל המכשירים שהוקצו, מתקשרים אל enterprises.devices.list ומציינים את הפרטים הבאים:

 • parent: שם הארגון בצורת enterprises/{enterprise-id}.

תשובה מוצלחת כוללת מערך של משאבים של devices. מאחר שנדרש רק השדה name כדי לבטל את ניהול ההקצאות של מכשיר, התשובה לדוגמה שבהמשך תקוצר.

{
 "devices": [
  {
   "name": "enterprises/{enterprise-id}/devices/{device-id}",
   "state": "ACTIVE",
   // Additional device resource fields
  }
 ]
}

כדי לבטל את ניהול ההקצאות במכשיר ולאפס אותו להגדרות המקוריות, צריך להתקשר אל enterprises.devices.delete ולציין:

 • name: מזהה המכשיר בצורת enterprises/{enterprise-id}/devices/{device-id}.

אם הביצוע יהיה תקין, הבקשה תחזיר גוף תגובה ריק.

2. מחיקת ארגון

אפשר לשייך את חשבון Gmail לארגון אחד בלבד. כדי לבטל את קישור החשבון לארגון, צריך למחוק את הארגון:

 1. היכנסו אל play.google.com/work עם החשבון שבאמצעותו יצרתם את הארגון.
 2. בוחרים באפשרות הגדרות אדמין.
 3. בקטע 'פרטי ארגון', בוחרים את שלוש הנקודות האנכיות.
 4. לוחצים על מחיקת הארגון.

התחילו לפתח