סקירה כללית על Google Analytics Admin API

סיכום: כאן מוצגת סקירה כללית ברמה גבוהה על גרסה 1.0 של Google Analytics Admin API.

מבוא

Google Analytics Admin API מאפשר גישה פרוגרמטית לנתוני ההגדרה של Google Analytics 4 (GA4), והוא תואם רק לנכסי GA4. מידע נוסף על נכסי GA4

אפשר להשתמש ב-Google Analytics Admin API כדי:

השיטות הזמינות

אלה השיטות הזמינות.

הקצאת חשבון

השיטה הזו מחזירה את השדה accountTicketId שאמור להיכלל בכתובת ה-URL של התנאים וההגבלות: https://analytics.google.com/analytics/web/?provisioningSignup=false#/termsofservice/ACCOUNT_TICKET_ID. כשמשתמש ייכנס לכתובת ה-URL של התנאים וההגבלות ומאשר את התנאים וההגבלות, תהליך היצירה של חשבון Google Analytics יושלם. ראו את דוגמה להקצאת חשבון.

ניהול חשבונות

ניהול הגדרות של שיתוף נתונים

הצגת רשימה של סיכומי חשבונות

אירועים שקשורים להיסטוריית השינויים בחיפוש

ניהול נכסים

אישור לאיסוף נתוני משתמשים

ניהול ההגדרות של שמירת הנתונים

ניהול ההגדרות של Google Signals (אלפא)

ניהול מקורות נתונים

ניהול סודות ב-Measurement Protocol

ניהול סכימה של ערכי המרות ב-SKAdNetwork (אלפא)

ניהול אירועים מרכזיים

ניהול אירועי המרה

ניהול מאפיינים מותאמים אישית

ניהול מדדים מותאמים אישית

קישור פרויקט Firebase

יצירת Google Tag (אלפא)

מידע נוסף על הגדרת שילוב של Analytics ב-Search Ads 360 לנכס GA4.

מידע נוסף על הגדרת BigQuery Export לנכס GA4.

ניהול הרשאות משתמשים (אלפא)

דוחות גישה לנתונים

מידע נוסף על התכונה הזו זמין במדריך לדוחות גישה לנתונים.

ניהול קהלים (אלפא)

למידע נוסף על קהלים ב-Google Analytics.

ניהול של קבוצות נתונים מורחבות (אלפא)

למידע נוסף על קבוצות נתונים מורחבות ב-Google Analytics 360.

ביטול הסכמה לתהליך ההגדרה האוטומטי של GA4 (אלפא)

מידע נוסף על ניהול סטטוס ביטול ההסכמה בתהליך ההגדרה האוטומטי של GA4 לנכס UA.