Giới thiệu về Google Analytics 4

Google Analytics 4 là một dịch vụ phân tích giúp bạn đo lường lưu lượng truy cập và mức độ tương tác trên nhiều nền tảng, như trang web và ứng dụng. Với Google Analytics, bạn có thể tinh chỉnh chiến lược kỹ thuật số, tối ưu hóa chiến dịch và đưa sự hiện diện trực tuyến của bạn lên một tầm cao mới.

Tìm hiểu về Google Analytics 4

Nếu mới sử dụng Google Analytics, bạn nên bắt đầu bằng Chứng chỉ Google Analytics trên Skillshop. Khoá học cấp chứng chỉ này cung cấp video và mô-đun đào tạo để giúp bạn tìm hiểu về Google Analytics và cách bạn có thể khai thác tối đa Google Analytics cho doanh nghiệp của mình. Bạn cũng có thể xem một số video đào tạo trong số này trên kênh YouTube của chúng tôi.

Để biết thông tin về tài sản Google Analytics 4, hãy xem bài viết Làm quen với Google Analytics phiên bản mới.

Bắt đầu sử dụng Google Analytics dành cho nhà phát triển

Trước khi sử dụng API Google Analytics và các sản phẩm khác dành cho nhà phát triển, hãy đảm bảo bạn đã làm theo các bước trong bài viết Bắt đầu sử dụng Google Analytics để thiết lập tài khoản, tạo tài sản, thêm luồng dữ liệu và thiết lập tính năng thu thập dữ liệu.

Thiết lập tính năng đo lường

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập Google Analytics, hãy xem các hướng dẫn sau đây cho nhà phát triển:

Tự động hoá giải pháp Analytics

Google Analytics 4 cung cấp các sản phẩm sau đây dành cho nhà phát triển mà bạn có thể sử dụng để quản lý hoạt động tích hợp Google Analytics trên quy mô lớn:

  • Chạy báo cáo và xuất đối tượng bằng Data API.
  • Thiết lập tài khoản, tài sản và luồng dữ liệu bằng API Quản trị.
  • Gửi các sự kiện cho các lượt tương tác từ máy chủ đến máy chủ và ngoại tuyến bằng Measurement Protocol.
  • Xử lý việc xoá dữ liệu được liên kết với một giá trị nhận dạng người dùng cụ thể bằng API Xoá người dùng.