Thẻ Google và Trình quản lý thẻ

Tài liệu này dành cho những người mới làm quen với việc gắn thẻ và muốn biết chế độ thiết lập gắn thẻ nào là phù hợp nhất với họ.

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan về thẻ Google (gtag.js) và Trình quản lý thẻ. Nếu bạn đang thiết lập Google Analytics trên một ứng dụng, hãy xem thêm tài liệu về Firebase.

Tổng quan

Thẻ Google là một thẻ mà bạn có thể thêm vào trang web của mình để đo lường hiệu suất của trang web và quảng cáo. Bạn cần có thẻ Google để gửi dữ liệu đến Google Ads và Google Analytics 4 (GA4), còn gọi là đích đến.

Lựa chọn gắn thẻ nào phù hợp nhất với tôi? 

Bạn có thể dùng riêng thẻ Google hoặc sử dụng thẻ Google cùng với Trình quản lý thẻ.

Bài viết này giải thích các tuỳ chọn gắn thẻ để bạn có thể chọn tuỳ chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Bạn chỉ sử dụng thẻ Google trong trường hợp nào?

Thẻ Google là cơ sở cho tất cả các trường hợp sử dụng đo lường. Nếu bạn đang sử dụng Google Ads hoặc GA4, thì sản phẩm sẽ tự động tạo một thẻ Google cho bạn. Bước tiếp theo là cập nhật mã trang web của bạn.

Thẻ Google cho phép bạn:

  • Hãy sử dụng một thẻ Google duy nhất trên toàn bộ trang web của bạn thay vì quản lý nhiều thẻ cho các tài khoản sản phẩm khác nhau của Google.
  • Tự động đo lường lượt xem trang, lượt nhấp, lượt cuộn và nhiều chỉ số khác trong Google Analytics. Tìm hiểu thêm
  • Tự động đo lường lượt chuyển đổi và hiệu suất của chiến dịch trong Google Ads. Tìm hiểu thêm
  • Thiết lập các chế độ cài đặt thẻ Google này trong các sản phẩm của Google (ví dụ: Google Ads, Google Analytics, Trình quản lý thẻ của Google), giảm thiểu nhu cầu thay đổi mã cho trang web của bạn.

Tuỳ chọn gắn thẻ này rất phù hợp với những nhà tiếp thị không có sẵn đội ngũ phát triển web hoặc không sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS). Nếu chỉ cần các chỉ số mặc định (chẳng hạn như lượt xem trang, lượt nhấp và lượt cuộn), thì bạn có thể thiết lập thẻ Google một lần là xong.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Bạn cần có thêm quyền kiểm soát?

Hãy cân nhắc việc thêm một trong các phương án gắn thẻ sau đây vào thẻ Google:

  • Trình quản lý thẻ của Google (được đề xuất)
  • gtag.js

gtag.js là gì?

Thẻ Google sử dụng khung JavaScript gtag.js để trực tiếp thêm thẻ Google vào trang web. Để sử dụng gtag.js một cách hiệu quả, bạn cần thành thạo về HTML, CSS và JavaScript.

Cách gắn thẻ này phù hợp nhất với những nhà phát triển web phụ trách việc gắn thẻ và chỉ cần quản lý các thẻ Google. gtag.js cho phép bạn cài đặt các thẻ trực tiếp trên trang web của mình mà không cần phải bỏ thời gian thiết lập hệ thống quản lý thẻ.

Nếu có nhu cầu gắn thẻ, bạn luôn có thể migrate thẻ sang Trình quản lý thẻ của Google sau này.

Trình quản lý thẻ của Google là gì?

Trình quản lý thẻ là hệ thống quản lý thẻ cho phép bạn cập nhật thẻ trên trang web hoặc ứng dụng di động của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng từ giao diện web. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để tải thẻ Google trên trang web của mình. Phương thức này tương đương với việc thêm đoạn mã thẻ Google vào trang web của bạn.

Trình quản lý thẻ hỗ trợ các thẻ riêng của Google, một loạt thẻ của bên thứ ba và thậm chí cả các thẻ tuỳ chỉnh. Xem tất cả các thẻ được hỗ trợ.

Tuỳ chọn này là phù hợp nhất cho những nhà tiếp thị phụ trách việc gắn thẻ và cần quản lý Google cũng như thẻ của các bên khác. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho quản trị viên thẻ và công ty quảng cáo, đồng thời có thể dùng cùng với khi thay đổi mã trang web.

So sánh Trình quản lý thẻ của Google và gtag.js

Bảng sau đây nêu bật các điểm khác biệt giữa Trình quản lý thẻ và gtag.js.

gtag.js (triển khai đoạn mã)

Trình quản lý thẻ của Google (Hệ thống quản lý thẻ)

Bạn cần phải viết đoạn mã để triển khai thẻ và tuỳ chỉnh bộ sưu tập web của mình

Nhanh chóng triển khai và sửa đổi cả hai thẻ của Google và các bên thứ ba mà không cần phải chỉnh sửa đoạn mã.
Xem tất cả các thẻ được hỗ trợ

Chỉ có thể gửi dữ liệu cho các sản phẩm của Google.

Có thể gửi dữ liệu cho các thẻ Google, thẻ của bên thứ ba và thẻ tuỳ chỉnh.

Bạn cần phải quản lý các thẻ từ bên trong đoạn mã, và có thể cần sao y đoạn mã cho các đích đến khác nhau (ví dụ: web và ứng dụng).

Quản lý tất cả các thẻ cho trang web và ứng dụng của bạn trên tagmanager.google.com

Việc quản lý phiên bản phụ thuộc vào cách bạn quản lý đoạn mã của mình.

Cộng tác với những người khác bằng không gian làm việc và thẻ quản lý phiên bản.

Bạn có thể gắn thẻ phía máy chủ. Bạn vẫn cần phải sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để triển khai và tương tác với vùng chứa phía máy chủ.

Trình quản lý thẻ giúp bạn dễ dàng triển khai các thẻ trên máy chủ. Nếu bạn đang tìm hiểu về lựa chọn này, hãy đọc bài viết Gắn thẻ phía máy khách và phía máy chủ.

Tương thích với trình tạo trang web tĩnh, CMS, trình tạo trang web hoặc các trang HTML được soạn thảo theo cách thủ công có hỗ trợ JavaScript.

Tương thích với nhiều CMS và trình tạo trang web. Nếu hệ thống của bạn không hỗ trợ Trình quản lý thẻ, hãy sử dụng thẻ Google (gtag.js).

Chi phí: Miễn phí

Chi phí: Miễn phí

Bạn đã sẵn sàng sử dụng Trình quản lý thẻ của Google chưa?

Thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ →

Nếu bạn đã sử dụng Trình quản lý thẻ, hãy tiếp tục sử dụng. Trình quản lý thẻ hỗ trợ đầy đủ thẻ Google Ads và Google Marketing Platform và bạn không cần phải triển khai thêm mã bằng cách sử dụng gtag.js trên trang web của mình nếu đang sử dụng Trình quản lý thẻ.

Các bước tiếp theo