BigQuery Export ของ Google Analytics 4

ลองใช้การค้นหาตัวอย่างของ BigQuery Export สําหรับ Google Analytics เรียกใช้การค้นหาในชุดข้อมูลตัวอย่างหรือเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเอง การค้นหาเหล่านี้ใช้ได้สําหรับการวิเคราะห์แบบ 1 ครั้งหรือนําไปสร้างไปป์ไลน์การประมวลผลข้อมูล
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจบางอย่างโดยใช้ BigQuery Export เช่น คาดการณ์การเลิกใช้งานของผู้ใช้สําหรับแอปของคุณ หรือวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์
สํารวจชุดข้อมูลตัวอย่างของ Google Analytics 4 ที่จําลองการนําไปใช้งานจริง
ดูภาพรวมของ BigQuery - โซลูชันระบบคลังข้อมูลที่มีขนาดระดับเพตะไบต์ของ Google
ดูวิธีส่งออกข้อมูลเหตุการณ์ Google Analytics 4 ไปยัง BigQuery