BigQuery Export của Google Analytics 4

Hãy thử các truy vấn mẫu cho BigQuery Export trên Google Analytics. Chạy truy vấn trên tập dữ liệu mẫu hoặc trên dữ liệu của riêng bạn. Các truy vấn này có thể được dùng để phân tích một lần, hoặc để áp dụng vào quy trình xử lý dữ liệu của bạn.
Giải quyết các vấn đề cụ thể về kinh doanh bằng BigQuery Export. Ví dụ: dự đoán tỷ lệ người dùng rời bỏ ứng dụng hoặc đo lường hiệu suất của trang web.
Khám phá các tập dữ liệu mẫu của Google Analytics 4 mô phỏng các phương pháp triển khai trong thực tế.
Xem thông tin tổng quan về BigQuery – Giải pháp lưu trữ dữ liệu tỷ lệ petabyte của Google.
Tìm hiểu cách xuất dữ liệu sự kiện Google Analytics 4 sang BigQuery.