Google Analytics 4 BigQuery Export

Wypróbuj przykładowe zapytania dotyczące eksportu BigQuery dla Google Analytics. Uruchom zapytania na przykładowych zbiorach danych lub na własnych danych. Można ich użyć do jednorazowej analizy lub wbudować w potoki przetwarzania danych.
Rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych za pomocą funkcji BigQuery Export. Możesz na przykład przewidzieć zrezygnowanie z aplikacji lub zmierzyć wydajność strony.
Zobacz przykładowe zbiory danych Google Analytics 4, które emulują rzeczywiste wdrożenia.
Zapoznaj się z BigQuery o rozmaitym gromadzeniu danych w petabajtach.
Dowiedz się, jak eksportować dane zdarzeń Google Analytics 4 do BigQuery.