Eksportowanie danych do BigQuery z Google Analytics 4

BigQuery to hurtownia danych w chmurze, która umożliwia uruchamianie zapytań o wysokiej wydajności w dużych zbiorach danych.

Możesz eksportować do BigQuery wszystkie nieprzetworzone zdarzenia z usług w Google Analytics 4 (w tym usług podrzędnych i usług o pełnym zakresie), a potem tworzyć zapytania dotyczące tych danych, używając składni podobnej do SQL. W BigQuery możesz eksportować swoje dane do zewnętrznej pamięci masowej. Możesz też importować dane z innych źródeł, aby łączyć je z danymi Analytics.

Więcej informacji znajdziesz w artykule BigQuery Export.