Làm quen với tính năng BigQuery Export cho Google Analytics 4

Để bắt đầu, hãy xem phần Thiết lập tính năng Xuất BigQuery và xem video sau: