Hesap kurulumu

Ads Data Hub hesabı kurulumuna genel bakış

Ads Data Hub hesabı oluşturmak için şunları yapmanız gerekir:

 1. Ads Data Hub hesabınızın yapısını belirleyin.
 2. Google Cloud projelerinizi yapılandırın:
  1. Bir yönetici projesi belirleyin.
  2. Yönetici projenizde API'yi etkinleştirin.
  3. Bir BigQuery veri kümesi oluşturun.
  4. Google Cloud projenize yazması için Ads Data Hub'a izin verin.
 3. Kullanıcılara erişim verin.
 4. Verileri Ads Data Hub hesabınıza bağlayın.

Ads Data Hub hesabınızı yapılandırma

Aşağıdaki iki hesap yapısı türünü inceleyin. Kuruluşunuzun ihtiyaçları için gereken yapıyı belirledikten sonra bu yapıyı Google temsilcinize bildirin. Bu iki seçeneğin de kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyorsanız lütfen Google temsilcinizle görüşün.

Tek katmanlı hesap

Tek katmanlı hesap, hiçbir alt hesabı olmayan bir Ads Data Hub hesabıdır. Bu tür bir hesap yapısında, reklam verileri doğrudan Ads Data Hub hesabınıza bağlanır ve veri erişimi yalnızca kullanıcı erişim rollerine göre belirlenir.

Çift katmanlı hesap

Ads Data Hub hesabınızın, karmaşık bir kuruluş yapısını taklit etmesi gerekiyorsa çift katmanlı hesap sahibi olmanız gerekebilir. Bu tür bir hesap yapısında, Ads Data Hub hesabınız (üst hesap olarak adlandırılır) birden fazla alt hesap içerir. Ads verileri alt hesaplara bağlanır ve kullanıcıların belirli alt hesaplara atanması yoluyla kullanıcı erişimi kısıtlanabilir. Üst-alt hesap ilişkisi sabittir. Diğer bir deyişle, alt hesaplar başka bir üst hesaba taşınamaz. Her üst hesap ve alt hesap için ayrı bir Google Cloud örneği gerekir.

Google Cloud örneği, Ads Data Hub hesabınızla aynı bölgede olmalıdır. Tüm alt hesaplar bölge bilgisini Ads Data Hub üst hesabından devralır.

Aşağıdaki grafikte iki hesap yapısı türü karşılaştırılmıştır:

Tek katmanlı Çift katmanlı
Tipik kullanım durumları Reklamverenler Ajanslar
Karmaşık bir kuruluş yapısına sahip reklamverenler
Örnek şema Tek katmanlı hesap yapısı şeması Çift katmanlı hesap yapısı şeması
Veri bağlama
Ads Data Hub hesabı sahibinin aynı zamanda reklam platformu hesabının da sahibi olduğu varsayılır.
Google reklam platformu hesapları doğrudan Ads Data Hub hesabınıza bağlıdır.
Belirli reklamverenleri temsil eden alt hesaplar Ads Data Hub hesabınızın altında oluşturulur.
Google reklam platformu hesapları, **Ads verilerinin kaynağı kimlikleri** aracılığıyla Ads Data Hub alt hesaplarınızla ilişkilendirilir. Bir reklam platformu kimliği, her bir "Ads verilerinin kaynağı" kimliğiyle ilişkilendirilebilir.
Kullanıcı yönetimi
Basit kullanıcı yönetimi.
Kullanıcıların temel hazırlığı doğrudan Ads Data Hub hesabınızdan yapılır. Bu hesaba erişimi olan kullanıcılar hesabın bağlı tüm reklam verilerine erişebilir.
Ayrıntılı kullanıcı yönetimi.
Doğrudan Ads Data Hub hesabınızda temel hazırlığı yapılan kullanıcılar, tüm alt hesaplara bağlı reklam verilerinin tamamına erişebilir.
Belirli bir alt hesapta temel hazırlığı yapılan kullanıcılar, söz konusu alt hesaba bağlı tüm reklam verilerine erişebilir. Bu kullanıcılar diğer alt hesaplardaki verilere erişemez.
Cloud koşulları
Ads Data Hub hesabınız için bir yönetici Cloud projesi gerekir.
Ads Data Hub hesabınız için bir yönetici Cloud projesi ve her alt hesap için ayrı bir yönetici hesabı gerekir.
Veriler, birden fazla Cloud bölgesinden aynı Ads Data Hub hesabına aktarılabilir.
Veri birleştirme
Farklı reklam platformu hesaplarındaki veriler aynı sorguda birleştirilebilir.

Google Cloud projelerinizi yapılandırma

Google Cloud projenizde Ads Data Hub sonuçlarınız ve birinci taraf birleştirmeleri yazmak için kullandığınız birinci taraf verileri bulunur. Ayrıca Google Cloud projeleri, Google Cloud hizmetlerinin faturalandırması ve kullanımının temelini oluşturur.

Ads Data Hub'ın BigQuery ile çalışma şekli hakkında daha fazla bilgi

Google Cloud projesi oluşturmayı öğrenin

Yönetici projesi atama

Yönetim amacıyla, Ads Data Hub hesabınızın "yönetici projesi" olarak bilinen tek ve sabit bir Google Cloud projesine bağlı olması gerekir. Bununla birlikte, Ads Data Hub hesabınız, giriş ve çıkış veri kümelerini kontrol etmek amacıyla herhangi bir sayıda farklı Google Cloud projesine de bağlanabilir.

İlk seçiminizi yaptıktan sonra farklı bir yönetici projesi atayamazsınız. Yönetici projenizi değiştirmek, Ads Data Hub hesabınızın düzgün çalışmamasına yol açabilir. Bu nedenle, hesabınızı oluştururken yönetici projeniz olarak kalıcı bir Google Cloud projesi atamanız gerekir. Ayrıca, kuruluşunuzda yönetici projenizi değiştirmenizi gerektirebilecek değişiklikleri (ör. adlandırma kuralları) önceden tahmin etmeye çalışın.

Örnek Google Cloud projesi yapılandırmaları

Çoğu kullanıcı, tüm işlevleri kapsayan tek bir proje (varsayılan kurulum) kullanabilir. Giriş ve çıkış verileri de buna dahildir. Daha fazla proje kullanmak daha karmaşık bir yapı ve ek yük oluşturduğundan, önerilen ayar budur. Ancak tek proje kurulumu ile ihtiyaçlarınızı karşılayamayacaksanız hangi yapının en çok işe yarayacağını belirlemek için Google temsilcinizle birlikte çalışın.

Tüm işlevler için tek bir projenin bulunduğu varsayılan kurulum: Giriş ve çıkış veri kümeleri için tek proje kullanımı.

Ayrı giriş projesi, çıkış için yönetici projesi: Ayrı projeler. Biri yönetim ve girişler, diğeri de çıkışlar için kullanılır.

Yönetici projenizde API'yi etkinleştirme

Ads Data Hub hesabı oluşturmadan önce yönetici projenizde Ads Data Hub API'yi etkinleştirmeniz gerekir.

API'yi etkinleştirecek kullanıcının yönetici projesinde serviceusage.services.enable iznine sahip olması gerekir. Bu kuruluşunuz dışından bir kullanıcı da olabilir.

Ads Data Hub API'yi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenin.

BigQuery veri kümesi oluşturma

BigQuery veri kümeleri, Ads Data Hub sonuçlarının yazıldığı yerdir ve verilerinizi daha ayrıntılı bir şekilde analiz etme olanağı sunar.

Hesap oluşturma işlemi sırasında, Ads Data Hub hesap ayarlarınıza varsayılan bir veri kümesi girilir. Sorgu yürütme sırasında bir veri kümesi belirtmezseniz sonuçların yazıldığı yer bu veri kümesi olacaktır.

Veri kümesi kimliği, varsayılan çıkış projenizin adı ve veri kümenizin adından oluşur. Ör.: projectName.datasetName.

BigQuery'de veri kümelerini nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Ads Data Hub hesabına gereken izinleri verme

Ads Data Hub'ın sonuçları Google Cloud projenize yazabilmesi amacıyla, Ads Data Hub hizmetine Google Cloud projeniz için "Veri Düzenleyici" (roles/bigquery.dataEditor) erişimi vermeniz gerekir. Bu işlem proje veya veri kümesi düzeyinde yapılabilir; Ads Data Hub'ın, sonuçları yazmasını istediğiniz veri kümelerine erişebildiğinden emin olmanız yeterlidir.

Hizmet hesabı kimlik bilgilerini Identity and Access Management (IAM) sayfasından eklemeniz gerekir. Hizmet hesabı kimlik bilgilerini Ads Data Hub hesabınızdaki Ayarlar > "Ayrıntılar" > "Hizmet hesabı" bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcı erişimi sağlama

Kullanıcıların hem Ads Data Hub'a hem de BigQuery'ye erişmesi gerekir. Reklamverenler Ads Data Hub'da sorgu yazıp çalıştırır; BigQuery'de ise Ads Data Hub'dan alınan sonuçlarla çalışır.

Ads Data Hub'da rol tabanlı erişim hakkında daha fazla bilgi BigQuery'de erişim denetimi hakkında daha fazla bilgi

Ads Data Hub'da sorgu yürütmek amacıyla kullanılabilir reklam verileri bulunması için, ekibiniz tarafından kullanılan Google reklam ürünüyle ilişkilendirilmiş hesaptan bağlantı oluşturmanız gerekir.

Ads Data Hub'da hesapları bağlama hakkında daha fazla bilgi

Hesap kurulum sihirbazı

Hesap kurulum sihirbazı, hesap kurulumunuzu tamamlamaya yönelik ana görevlerde size yol gösterir. Sihirbazın bağlantısını, karşılama e-postanızda bulabilirsiniz. Aşağıdaki bölümler, sihirbazın her adımında size yol gösterir.

Kullanıcı ekleme

İşlemi tamamlama konusunda kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılardan yardım almak için Kullanıcı ekle simgesini tıklayarak sürecin dilediğiniz aşamasında ilgili kullanıcıları ekleyebilir ve yardım isteğini içeren bir e-posta gönderebilirsiniz. Kullanıcı eklediğinizde, eklenen kullanıcıların e-posta adreslerini girmeniz ve bir not eklemeniz istenir. Kullanıcı, otomatik olarak Ads Data Hub hesabınıza süper kullanıcı olarak eklenir. Kullanıcı rolleri hakkında daha fazla bilgi

Bu kişi, kuruluşunuzda çalışan ve sihirbaz tamamlandıktan sonra Ads Data Hub hesabınıza erişebilecek biri olmalıdır. Kaydet'i tıkladığınızda, kullanıcıya notu ve bu kurulum sürecine katılma bağlantısını içeren bir e-posta gönderilir.

Not:

1. Hesap kurulum sihirbazını başlatın

Kurulum süreci, hesabınızı tamamlamak için izlemeniz gereken üç adımda sizi yönlendirir:

 • Ads Data Hub hesabınızı adlandırma
 • Google Cloud projesi tanımlama
 • Sonuçlarınızın yazılacağı varsayılan bir BigQuery veri kümesi belirtme

Sihirbazı tamamlamanıza yardımcı olacak bir kullanıcı ekleyebilir veya Yardım simgesini kullanarak aşağıdaki konular hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

2. Ads Data Hub hesabınızı adlandırın

Ads Data Hub hesabınıza bir ad atayın. Her hesap 9 haneli benzersiz bir kimliğe sahiptir ancak atayacağınız ad, hesabınızı tanımanıza yardımcı olabilir. Adın benzersiz ve açıklayıcı olması gerekir. Böylece yeni kullanıcılar hesabı kolayca tanıyabilir.

Bu adımla ilgili yardım almak isterseniz veya hatayla karşılaşırsanız Hesap kurulumuna genel bakış sayfasını ziyaret edin veya yardımcı olması için bir kullanıcı ekleyin.

3. Yönetici projenizi belirleyin

Yönetim amacıyla, Ads Data Hub hesabınız "yönetici projesi" olarak bilinen tek ve değiştirilemez bir Google Cloud projesine bağlı olmalıdır.

Not:

 • Google Cloud projenizi bağlama konusunda yardıma ihtiyacınız olursa Google temsilcinizle iletişime geçin.
 • İlk seçiminizi gönderdikten sonra farklı bir yönetici projesi belirleyemez veya Cloud bölgenizi güncelleyemezsiniz. Bu nedenle, yönetici projeniz olarak kalıcı bir Google Cloud projesi belirlemeniz çok önemlidir. Daha fazla bilgi
 • BigQuery veri dışa aktarma koşulları nedeniyle, Ads Data Hub hesabınızla aynı bölgede olan bir veri kaynağı kullanmanız gerekir. Bu Google Cloud bölgesini seçmeniz reklam verilerinizin de bu bölgeden alınacağı anlamına gelir. Daha fazla bilgi
 • Mevcut bir proje seçin. Bu proje, bu adım tamamlandıktan sonra değiştirilemeyeceği için kalıcı olmalıdır. Seçilen Google Cloud projesinde Düzenleyici iznine sahip olmanız gerektiğini unutmayın.
 • Google Cloud projenizde yapılacak her türlü değişiklik Google Cloud projesi hesabınıza yansıtılır.
 • İleri'yi tıklayarak Ads Data Hub API'yi etkinleştirmeyi kabul etmiş olursunuz. Sonraki adıma geçtikten sonra bu ayarları değiştiremezsiniz.

Bu adımla ilgili yardım almak isterseniz veya hatayla karşılaşırsanız yardımcı olması için bir kullanıcı ekleyin ya da şu makaleleri inceleyin:

4. Varsayılan bir BigQuery veri kümesi seçin

BigQuery veri kümeleri, Ads Data Hub sonuçlarının yazıldığı yerdir ve verilerinizi daha ayrıntılı bir şekilde analiz etme olanağı sunar. Bu adımda yapmanız gerekenler:

Çıkış veri kümenizi belirleyin: Başarıyla bir çıkış veri kümesi seçmek için yeterli düzenleme izinlerine sahip olmanız gerekir. Alternatif olarak, yardımcı olması için BigQuery yönetici kullanıcısı olan bir kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Destek veri kümenizi belirleyin (isteğe bağlı): Ads Data Hub Destek Ekibi'nin ileri düzey sorun giderme adımlarını uygulamasını sağlamak için destek veri kümesi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi

Not:

 • Ads Data Hub Destek Ekibi'nin sorgunuzla ilgili sorunları gidermesini sağlamak amacıyla, sorgunuzun çıkışını yeni bir sorun giderme veri kümesine yazmanız ve destek ekibine veri kümesi için BigQuery Veri Görüntüleyici (roles/bigquery.dataViewer) erişim izni vermeniz gerekir. Bu sayede ekip, Google Cloud projenizdeki diğer verilere erişim izni gerekmeden sorgunuzun çıkışını görüntüleyebilir. Erişimi dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Daha fazla bilgi
 • Bu adımda BigQuery projenizde yapılacak her türlü değişiklik BigQuery projenize yansıtılır.

Bu adımla ilgili yardım almak isterseniz veya hatayla karşılaşırsanız yardımcı olması için bir kullanıcı ekleyin ya da şu makaleleri inceleyin:

Kurulum tamamlandıktan sonra

Sihirbaz tamamlandıktan sonra, kurulumunuzun tamamlandığını belirten bir mesaj gönderilir. Tam kurulumun tamamlanması için bir ila üç gün beklemeniz gerekir. Hesabınızın kullanılabilir olduğunu belirten başka bir mesaj gönderilir. Kurulumunuz beş iş gününden uzun süredir beklemede kalırsa veya hesap kurulumunuzla ilgili sorunlar hakkında uyarıda bulunan bir mesaj alırsanız destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra hesapları Ads Data Hub'a bağlama işlemine geçebilirsiniz.