Ads Data Hub API'yi kullanmaya başlama

Bu kılavuzda, Ads Data Hub REST API kullanan uygulamaları Ads Data Hub ile etkileşime geçmek için kullanmaya nasıl başlayacağınız açıklanmaktadır. Ads Data Hub REST API, Google hesabınızla ilişkilendirilmiş Ads Data Hub müşterilerini görüntülemenize, sorgu oluşturmanıza ve sorguları çalıştırmanıza olanak tanır.

Kurulum

Ads Data Hub API'yi kullanmadan önce tamamlamanız gereken birkaç adım vardır:

 1. API'yi etkinleştiren kullanıcıya Google Cloud projesinde serviceusage.services.enable izni verildiğinden emin olun. serviceusage.services.enable iznine sahip kullanıcının da API'ye erişebilmesi için izin verilenler listesine eklenmiş olması gerekir.
 2. İstemci kimlik bilgilerinin veya hizmet hesabının oluşturulduğu Google Cloud projesinde Ads Data Hub API'yi etkinleştirin. Konsolu kullanarak bir proje için Ads Data Hub API'yi etkinleştirmek üzere:
  1. Cloud Console API Kitaplığı'na gidin.
  2. Proje listesinden kullanmak istediğiniz projeyi seçin.
  3. "Ads Data Hub API" araması yapın.
  4. API sayfasında ETKİNLEŞTİR'i tıklayın.
 3. İzinleri yönetme:
  1. Kimlik bilgilerini oluşturmak için kullanılan e-posta adresi veya hizmet hesabı, uygun izinlerle Ads Data Hub'a eklenmelidir. Bir hizmet hesabı için bu, hizmet hesabı e-posta adresidir. OAuth için ise kullanıcının e-posta adresidir. Bu şekilde, hizmet hesabının veya son kullanıcının hesabının Ads Data Hub'da sorgu çalıştırma izni olur.
 4. (Önerilir) Google API istemci kitaplığı yükleyin:
  1. Google API istemci kitaplıkları, birçok popüler dilde mevcuttur ve birçok Google API'siyle çalışmanıza olanak tanır. Bu zorunlu olmasa da istemci kitaplıkları, yazmanız gereken kod miktarını azaltır ve kimlik doğrulamasının ayarlanmasını kolaylaştırır.
İstemci kitaplığı Ads Data Hub örnekleri
Java için Google API istemci kitaplığı Java
Python için Google API istemci kitaplığı

Kimlik doğrulaması yapma ve yetkilendirme

Ads Data Hub API, Ads Data Hub müşteri hesabınızdaki verilere erişebilir ve bu verileri değiştirebilir. Dolayısıyla, API'nin yetkili bir kullanıcı olduğunuzu doğrulaması gerekir. Bu nedenle, Ads Data Hub API ile etkileşime geçmeden önce bir yetkilendirme akışı uygulamanız gerekir. Yetkilendirme akışı, API ile etkileşim kurmak için gerekli izinleri sağlar. OAuth 2.0 veya bir hizmet hesabı kullanarak kimlik doğrulaması yapabilirsiniz.

Hizmet hesabı kurulumu

 1. Google API Konsolu'na ve yönetici projenize gidin.
 2. Ads Data Hub API'nin, projeniz için API'ler ve Hizmetler bölümünden etkinleştirildiğini doğrulayın.
  1. Etkin değilse + API'leri ve hizmetleri etkinleştir'i tıklayıp Ads Data Hub API'yi etkinleştirin.
 3. Sol gezinme menüsünde IAM ve Yönetici > Hizmet Hesapları'nı tıklayın.
  1. Henüz hizmet hesabı oluşturmadıysanız bir hesap oluşturun.
 4. "İşlemler"in altından 3 noktalı menüyü () ve ardından Anahtarları yönet'i tıklayın.
  1. Anahtar ekle > Yeni anahtar oluştur'u tıklayın.
  2. "JSON"nin seçili olduğundan emin olduktan sonra Oluştur'u tıklayın.
 5. Hizmet hesabı e-posta adresini Ads Data Hub hesabınıza kullanıcı olarak ekleyin.

Örnek istek gönderme

#!/usr/bin/env python3

"""This sample shows how to retrieve all accounts associated with the user.
"""
import json
from google.oauth2.service_account import Credentials
from googleapiclient.discovery import build

SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/adsdatahub']
DISCOVERY_URL = 'https://adsdatahub.googleapis.com/$discovery/rest?version=v1'
creds = Credentials.from_service_account_file(
  'service-account.json').with_scopes(SCOPES)
developer_key = 'YOUR_DEVELOPER_KEY' # Replace with your developer key.
service = build('AdsDataHub', 'v1', credentials=creds,
        developerKey=developer_key, discoveryServiceUrl=DISCOVERY_URL)

# Replace with your customer ID.
customer_name = input('Customer name (e.g. "customers/123"): ').strip()
queries = service.customers().analysisQueries().list(
  parent=customer_name).execute()
print(json.dumps(queries, sort_keys=True, indent=4))

Sonraki adımlar

 • Ads Data Hub REST API ile oluşturup çalıştırabileceğiniz sorguların örnekleri için Ads Data Hub'daki örnek sorgulara bakın.
 • API'yi tanımak ve kullanım alanınız için özelleştirmek üzere örnekleri genişletin. Ardından şunları deneyin:
 • API ile ilgili sorularınız veya geri bildiriminiz varsa ADH destek ekibiyle iletişime geçin.