Ads Data Hub table schema - Advertisers

Yakın ilgi alanı segmenti

benzeşme : benzeşim
affinity_categorystring
Yakın ilgi alanı kategorisi.
affinity_idint
Yakın ilgi alanı tanımlayıcısı.
affinity_namestring
Yakın ilgi alanı adı.

Yaş grubu

yaş_grubu
age_group_idint
Yaş grubu tanımlayıcısı.
age_group_namestring
Yaş grubu adı.

Tarayıcı

browser
browser_idint
Tarayıcı tanımlayıcısı.
browser_namestring
Tarayıcı adı.
major_versionstring
Tarayıcının ana sürümü (tam sayı sürümü).
minor_versionstring
Tarayıcının küçük sürümü (ek veya ondalık sürüm).

Şehir

şehir
city_idint
Şehrin benzersiz kimliği.
city_namestring
Şehir adı.
country_codestring
İki karakterli ülke kodu.
metro_codestring
Metropol alan kodu.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı hesap bilgileri

cm_dt_hesap_bilgisi
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
timezone_namestring
Hesabın saat dilimi.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı Aktif Görüntüleme artı

cm_dt_active_view_plus
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_viewable_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilir olup olmadığı.
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
İşletim Sistemi Kimliği.
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
"VIDEO_ACTIVE_VIEW_SESSION&"; ifadesini içerir.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası / yerleşim için benzersiz kimlik.
event.platform_type_idint
Etkinliğin gerçekleştiği platformla eşlenen tanımlayıcı. Olası değerler: 30000: masaüstü, 30001: lüks akıllı telefon, 30002: tablet, 30003: orta düzey akıllı telefon, 30004: bağlı TV, 30005: bilinmeyen, 30006: set üstü kutu.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı etkinlikleri (kullanımdan kaldırıldı)

cm_dt_etkinlikleri
device_id_md5string
MD5 hashing uygulanmış cihaz kimliği. Ham cihaz kimliklerini eşleştirmek için bir yardımcı program sağlanabilir.
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_viewable_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilir olup olmadığı.
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
İşletim Sistemi Kimliği.
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
Etkinlikle ilgili ayrıntıları içerir. Görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAYIN" ancak bunlar "Conversion" ya da dönüşüm etkinlikleri için boş olabilir.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

İlişkilendirilen Campaign Manager 360 Veri Aktarımı etkinlikleri

cm_dt_activities_attributed
eventstruct
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.attribution_model_config_idint
CM kullanıcı arayüzünde gösterilen ilişkilendirme modeli kimliği.
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_event_idstring
Dönüşüm etkinliğinin benzersiz kimliği.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
İşletim Sistemi Kimliği.
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
Dönüşüm etkinlikleri için "CONVERSION" veya "MODELED_CONVERSION" içeriyor.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası / yerleşim için benzersiz kimlik.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.total_conversionsdouble
İlişkilendirilen etkinlikle ilişkili olarak nano cinsinden dönüşüm kredisi tutarı. Floodlight, satış etkinlikleri için etkinlik başına birden fazla dönüşüm sayabilir. Örneğin, Floodlight'ı satın alınan öğe sayısını tek bir etkinlik için dönüşüm sayısı olarak sayılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. (activity_events parametresindeki int event.activity_count değerinin çift değeri)
event.total_conversions_revenuedouble
İlişkilendirildiği kredinin ABD doları cinsinden değeri. Bu tutarı 1.000.000 TL ile çarparak TL tutarı olarak görebilirsiniz. (events_events'teki event.activity_revenue ile ilişkilendirilen sürüm)
event.total_transaction_countdouble
İlişkilendirilmiş etkinliğe atfedilen nanos'ta tetiklenen işlem veya etkinlik etiketi sayısı.
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı etkinlik etkinlikleri

cm_dt_activities_etkinlikler
event.activity_countint
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.conversion_event_idint
Dönüşüm etkinliğinin benzersiz kimliği.
event.cookie_consented_floodlight_impressionsint
Kullanıcıların çerez izlemeye izin verdiği Floodlight gösterimlerinin sayısı.
event.country_codestring
Ülke
event.duplicate_floodlight_impressionsint
Yinelenen Floodlight gösterimlerinin sayısı. Kullanıcılar dönüşüm sayfasına izin verdiğinde gösterimler kopyalanabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı etkinlik kategorisi

cm_dt_activity_category
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
activitystring
Floodlight etiketleri için kullanıcı tanımlı kategori raporu arayüz adı.
activity_group_idint
Bu reklamverenin ait olduğu grubun kimliği. Bir reklamveren yalnızca bir grubun üyesi olabilir.
activity_idint
Floodlight etkinliğinin benzersiz kimliği.
activity_sub_typestring
Floodlight etiketindeki cat= değerine karşılık gelen kullanıcı tanımlı dize.
activity_typestring
Floodlight etiketindeki type= değerine karşılık gelen kullanıcı tanımlı dize.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
tag_counting_method_idint
Kullanıcı tanımlı tür (Floodlight etiketi türünü tanımlar). Anahtar: 1 - standart, 2 - benzersiz, 3 - özel, 4 - yalnızca satış etiketleri için işlemlerin tam sayısı, 5 - satılan öğelerin tam sayısı.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı etkinlik türü

cm_dt_activity_type
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
activity_groupstring
Bu etkinlik grubunun adı.
activity_group_idint
Bu reklamverenin ait olduğu grubun kimliği. Bir reklamveren yalnızca bir grubun üyesi olabilir.
activity_typestring
Floodlight etiketindeki type= değerine karşılık gelen kullanıcı tanımlı dize.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı reklamı

cm_dt_reklam
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
adstring
Kullanıcı tanımlı reklam adı.
ad_click_urlstring
Yalnızca Tıklama Reklamı reklam öğelerinin (Tıklama Komutları) tıklama URL'si
ad_commentsstring
Kullanıcı tanımlı reklam düzeyinde yorumlar.
ad_idint
Reklamın benzersiz kimliği.
ad_typestring
Reklam türü. Olası değerler: Standart, Geçiş Reklamı, Statik Tıklama, Dinamik Tıklama, İzleme, Buhar İçi Video, DART Arama, Satış Ortağı, PInclusion, Ürün feed'leri, Doğal Arama, Varsayılan, Geçiş Reklamı Varsayılan, Yayın İçi Varsayılan, Reklam Markası
ad_type_idint
Reklam türünün benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
creative_sizestring
Piksel cinsinden reklam öğesi boyutu: genişlik x yükseklik. Boş boyut "0X0" ile gösterilir.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı Reklam yerleşimi atamaları

cm_dt_ad_placement_assignment
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
ad_idint
Reklamın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
placement_idint

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı Reklamvereni

cm_dt_reklamvereni
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiserstring
Reklamverenin adı kullanıcı tarafından girildi.
advertiser_groupstring
Bu reklamverenin ait olduğu, kullanıcı tarafından belirtilen grup. Bir reklamveren yalnızca bir grubun üyesi olabilir.
advertiser_group_idint
Bu reklamverenin ait olduğu grup kimliği. Bir reklamveren yalnızca bir grubun üyesi olabilir.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı öğesi

cm_dt_öğesi
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
assetstring
Reklam öğesinin adı.
asset_categorystring
Reklam öğesinin kategorisi.
asset_idint
Öğenin benzersiz kimliği.
asset_orientationstring
Öğenin ekran yönü.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı kitle segmentleri

cm_dt_audience_segments
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
audience_segmentstring
Kitle segmentinin adı.
audience_segment_idint
Kitle segmentinin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı tarayıcısı

cm_dt_tarayıcısı
browser_platformstring
browser_platform_idint
Tarayıcı / Platform Kimliği

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı kampanyası

cm_dt_kampanyası
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
billing_invoice_codestring
Faturaya girilen kod.
campaignstring
Kullanıcı, kampanya adını girdi.
campaign_end_dateint
YYYYAAGG olarak kampanya bitiş tarihi.
campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
campaign_start_dateint
YYYYAAGG olarak kampanya başlangıç tarihi.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı şehri

cm_dt_şehir
citystring
Şehir adı
city_idint
Şehrin benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı tıklamaları

cm_dt_tıklama
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.audience_segment_idint
Kitle segmentinin benzersiz kimliği.
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
DV60 işletim sistemi kimliği
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.dynamic_profilestring
Studio dinamik profil adı.
event.dynamic_profile_idint
Studio dinamik profil kimliği.
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
&"TIKLAYIN" içerir.
event.feedarray
Feed kimliği.
event.feed_reporting_dimension1array
event.feed_reporting_dimension2array
event.feed_reporting_dimension3array
event.feed_reporting_dimension4array
event.feed_reporting_dimension5array
event.feed_reporting_dimension6array
event.feed_reporting_labelarray
Dinamik Feed Raporlama Etiketi.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
event.platform_type_idint
Etkinliğin gerçekleştiği platformla eşlenen tanımlayıcı. Olası değerler: 30000: masaüstü, 30001: lüks akıllı telefon, 30002: tablet, 30003: orta düzey akıllı telefon, 30004: bağlı TV, 30005: bilinmeyen, 30006: set üstü kutu.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı reklam öğesi

cm_dt_reklam öğesi
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
creativestring
Campaign Manager 360 arayüzüne girilen reklam öğesi adı.
creative_idint
Campaign Manager 360 kullanıcı arayüzündeki reklam öğesi kimliği.
creative_image_urlstring
Reklam öğesi resminin konumu (rich media için geçerli değildir).
creative_last_modified_dateint
Bu reklam öğesinin son olarak değiştirildiği zamanın Unix dönem zaman damgası (milisaniye).
creative_sizestring
Piksel cinsinden reklam öğesi boyutu: genişlik x yükseklik. Boş boyut "0X0" ile gösterilir.
creative_typestring
Reklam öğesinin türü.
creative_type_idint
creative_versionint
Farklı sürümleri yakalamak amacıyla değişiklik yönetimi için kullanılır
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. Bu, Campaign Manager 360 kullanıcı arayüzündeki reklam öğesi kimliği değildir.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı reklam öğesi ataması

cm_dt_creative_ad_assignment
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
ad_click_urlstring
Yalnızca Tıklama Reklamı reklam öğelerinin (Tıklama Komutları) tıklama URL'si
ad_idint
Reklamın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
creative_end_dateint
1970-01-01 00:00:00 UTC tarihinden itibaren milisaniye cinsinden rotasyon bitiş tarihi ve saati.
creative_group1string
Reklam öğesi grubu 1'deki kullanıcı tanımlı değer.
creative_group1_idint
Reklam öğesi grubu 1'in benzersiz kimliği.
creative_group2string
Reklam öğesi grubu 2'den kullanıcı tarafından tanımlanmış değer.
creative_group2_idint
Reklam öğesi grubu 2'nin benzersiz kimliği.
creative_idint
Campaign Manager 360 kullanıcı arayüzündeki reklam öğesi kimliği.
creative_rotation_typestring
Rotasyon türü.
creative_rotation_type_idint
Rotasyon türünün kimliği.
creative_start_dateint
Unix dönemi saatindeki rotasyon başlangıç tarihi ve saati (milisaniye).
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı özel reklam öğesi alanı

cm_dt_custom_creative_field
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
creative_field_idint
Campaign Manager 360 kullanıcı arayüzündeki reklam öğesi kimliği.
creative_field_namestring
Belirli bir özel reklam öğesi alanıyla ilişkili kullanıcı tanımlı ad.
creative_field_numberint
Bu özel reklam alanına atanan alan kimliği (genellikle 1-20 arası kimliklerdir).
creative_field_valuestring
Adlandırılmış alan için kullanılabilir seçenek olarak kullanıcı tanımlı değer.
creative_field_value_idint
Kullanıcı tanımlı reklam öğesi değerinin kimliği.
creative_idint
Campaign Manager 360 kullanıcı arayüzündeki reklam öğesi kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı özel Floodlight değişkeni

cm_dt_custom_floodlight_variable
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
floodlight_variable_idint
Floodlight değişkeninin benzersiz kimliği.
floodlight_variable_namestring
Özel Floodlight değişkeninin kullanıcı tarafından tanımlanan adı.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı özel rich media

cm_dt_özel_zengin_medya
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
rich_media_event_idint
Rich media etkinliğinin kimliği.
rich_media_event_namestring
Rich media etkinliğinin adı.
rich_media_event_typestring
Olası değerler şunlardır: "Zamanlayıcı" "Çıkış" veya "Sayaç".
rich_media_event_type_idint
Rich media etkinlik türünün kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı tanımlanmış pazar alanı

cm_dt_designated_market_area
dma_regionstring
dma_region_idint

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı gösterimleri

cm_dt_gösterimler
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.audience_segment_idint
Kitle segmentinin benzersiz kimliği
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_request_publisher_idstring
Teklif isteğinin yayıncı.id alanındaki yayıncı kimliği.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_supply_chain_completeboolean
Teklif isteğinde DV360 tedarik zinciri nesnesinin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtir.
event.dv360_supply_chain_domainarray
DV360 tedarik yolundaki alan, tedarik zinciri JSON'sindeki siparişle aynı.
event.dv360_supply_chain_seller_idarray
Dize dizisi. DV360 tedarik yolundaki satıcı kimliği; sipariş, tedarik zinciri JSON'ındaki siparişle aynıdır.
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.dynamic_profilestring
Studio dinamik profil adı.
event.dynamic_profile_idint
Studio dinamik profil kimliği.
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
"&";
event.feedarray
Feed kimliği.
event.feed_reporting_dimension1array
event.feed_reporting_dimension2array
event.feed_reporting_dimension3array
event.feed_reporting_dimension4array
event.feed_reporting_dimension5array
event.feed_reporting_dimension6array
event.feed_reporting_labelarray
Dinamik Feed Kimliği.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
event.platform_type_idint
Etkinliğin gerçekleştiği platformla eşlenen tanımlayıcı. Olası değerler: 30000: masaüstü, 30001: lüks akıllı telefon, 30002: tablet, 30003: orta düzey akıllı telefon, 30004: bağlı TV, 30005: bilinmeyen, 30006: set üstü kutu.
event.referrer_urlstring
Mümkün olduğunda reklamın gösterildiği URL'yi içerir. Boş veya reklam sunucusu URL'leri de döndürebilir.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı anahtar kelime değeri

cm_dt_anahtar_değer
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
ad_idint
Reklamın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
keywordstring
Hedeflenen anahtar/değer çifti.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı açılış sayfası URL'si

cm_dt_landing_page_url
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
landing_page_urlstring
Kullanıcının bir reklamı tıkladığında yönlendirildiği URL.
landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı işletim sistemi

cm_dt_operatasyon_sistemi
operating_systemstring
operating_system_idint
Yalnızca Veri Aktarımı için işletim sisteminin benzersiz kimliği. DT dosyalarındaki 22'den büyük işletim sistemi kimlikleri bu tabloda doğrudan eşleşir. DT dosyası işletim sistemi kimliği 23'ten küçükse bu tabloda ilgili eşleşmeyi bulmak için Veri Aktarımı dosyasındaki 2. İşletim Sistemi Kimliği'nin gücünü 2'ye yükseltmeniz gerekir. Eşleşme Tablosu İşletim Sistemi Kimliği = 2 ^ DT dosyası işletim sistemi kimliği. Örneğin, 2 ^ 12 = 8192 (Linux).
cm_dt_paid_search
ad_idint
Reklamın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
paid_search_ad_groupstring
Kullanıcı tanımlı anahtar kelime grubu.
paid_search_ad_group_idint
Anahtar kelime grubunun benzersiz kimliği.
paid_search_ad_idint
Search Ads 360 reklamıyla ilişkilendirilen benzersiz kimlik.
paid_search_bid_strategystring
Kullanıcı tanımlı anahtar kelime teklif stratejisi. Boşsa &";(ayarlanmadı)" değerini döndürür.
paid_search_bid_strategy_idint
Anahtar kelime teklif stratejisinin kimliği.
paid_search_campaignstring
Kampanyanın Search Ads 360'a girilen adı.
paid_search_campaign_idint
Search Ads 360 kampanyasının kimliği.
paid_search_keywordstring
Search Ads 360'a girildiği şekliyle kullanıcı tarafından tanımlanan anahtar kelime değeri.
paid_search_keyword_idint
Search Ads 360'tan gelen benzersiz kimlik. "Uzun" biçimi kullanır
paid_search_landing_page_urlstring
Kullanıcı tarafından tanımlanan açılış sayfası URL'si, Search Ads 360'a girildi.
paid_search_legacy_keyword_idint
Search Ads 360'tan gelen benzersiz kimlik. Baştaki 43* karakterinin kaldırıldığı "kısa" biçimi kullanır.
paid_search_match_typestring
Kullanıcı seçildi

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı yerleşimi

cm_dt_yerleşim
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
activity_idint
Floodlight etkinliğinin benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
content_categorystring
Kullanıcı tanımlı içerik kategorisi.
content_category_idint
İçerik kategorisinin kimliği.
flighting_activatedboolean
Bu, aralıklarla reklam yayını (faturalandırma) yerleşimi olup olmadığını gösterir.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
package_roadblock_idint
package_roadblock_typestring
package_roadblock_type_idint
placementstring
placement_cap_cost_optionint
Kullanıcı, maliyet sınırı tutarını girdi.
placement_cost_structurestring
placement_end_dateint
Uçuşun bitiş tarihi 'YYYYAAGG' biçiminde.
placement_idint
placement_start_dateint
Uçuşun başlangıç tarihi 'YYYYAAGG' biçiminde.
placement_strategystring
Kullanıcı tanımlı yerleşim stratejisi.
placement_strategy_idint
Yerleşim stratejisinin kimliği.
site_idint
Sitenin benzersiz kimliği.
site_keynamestring

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı yerleşim maliyeti

cm_dt_placement_cost [cm_dt_yerleşim_maliyeti]
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
placement_commentsstring
Kullanıcı, yerleşim fiyatlandırma yorumlarını girdi.
placement_end_dateint
Uçuşun bitiş tarihi 'YYYYAAGG' biçiminde.
placement_idint
Yerleşim Kimliği
placement_rateint
Satın alma ücreti, ağın para birimi cinsinden ifade edilir. 1 nano = 1 milyar. 1 nano ABD doları = 0,000000001 ABD doları.
placement_start_dateint
Uçuşun başlangıç tarihi 'YYYYAAGG' biçiminde.
placement_total_booked_unitsint
Satın alınan birim sayısı.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı rich media

cm_dt_rich_media
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_viewable_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilir olup olmadığı.
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
Şunu içerir: &RIT_MEDIA_INTERACTION&quot.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
event.platform_type_idint
Etkinliğin gerçekleştiği platformla eşlenen tanımlayıcı. Olası değerler: 30000: masaüstü, 30001: lüks akıllı telefon, 30002: tablet, 30003: orta düzey akıllı telefon, 30004: bağlı TV, 30005: bilinmeyen, 30006: set üstü kutu.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı sitesi

cm_dt_sitesi
account_idint
Hesabın benzersiz kimliği.
sitestring
Sitenin adı.
site_directorystring
Bu sitenin genel benzersiz adı.
site_directory_idint
Bu sitenin global benzersiz kimliği.
site_idint
Sitenin benzersiz kimliği.

Campaign Manager 360 Veri Aktarımı durumu

cm_dt_eyalet
regionstring
Kısaltılmış eyalet/il adı.
region_full_namestring
İngilizce alan adı.

Campaign Manager 360 yolları

cm_path
floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği. Kimlik
network_idint
Ağ kimliği.
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.
pathrecord
Belirli bir kullanıcı için etkinlik yolunu içeren satır.
path.eventsrepeated struct
path.events.active_view_eligible_impressionsint
Aktif Görüntüleme uygun gösterim sayısı
path.events.active_view_measurable_impressionsint
Aktif Görüntüleme ölçülebilir gösterimler
path.events.active_view_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme görüntülenebilir gösterimler
path.events.activity_countint
Etkinlik sayısı
path.events.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
path.events.activity_revenuedouble
Etkinlik geliri
path.events.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
path.events.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
path.events.audience_segment_idint
Kitle segmentinin benzersiz kimliği.
path.events.browser_platform_idstring
Tarayıcı platformu kimliği
path.events.browser_versionstring
Tarayıcı sürümü
path.events.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
path.events.city_idint
Şehir kimliği
path.events.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
path.events.country_codestring
2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu.
path.events.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
path.events.dma_region_idint
TPA bölge kimliği
path.events.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
path.events.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
path.events.dv360_adx_page_categoriesstring
Ad Exchange sayfa kategorisi kimliklerini boşlukla ayrılmış şekilde içerir (ör. "65 189") Kategoriler karşılıklı olarak dışlayıcı olmayabilir.
path.events.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
path.events.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
path.events.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
path.events.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
path.events.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
path.events.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
path.events.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
path.events.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
path.events.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
path.events.dv360_browser_idint
DV360 tarayıcı kimliği
path.events.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
path.events.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
path.events.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
path.events.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 1 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 1 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_1_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 1 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 2 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 2 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_2_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 2 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 3 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 3 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_3_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 3 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi cinsinden BGBM 4 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 4 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_4_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 4 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_5_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
path.events.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
Bu gösterimi hedeflemek için kullanılan verilerin (reklamveren para birimi nano cinsinden) maliyeti.
path.events.dv360_data_fees_partner_currencyint
Bu gösterimi hedeflemek için kullanılan verilerin iş ortağı para birimi nano cinsinden maliyeti.
path.events.dv360_data_fees_usdint
Bu gösterimi hedeflemek için kullanılan tüm verilerin maliyeti (ABD doları)
path.events.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
path.events.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
path.events.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
path.events.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
path.events.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
path.events.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
path.events.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
path.events.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
path.events.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 1 (reklamveren para birimi nano olarak) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
Medya Ücreti 1 (iş ortağı para birimi nano olarak). Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_1_usdint
Medya Ücreti 1 ücreti (ABD doları) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 2 için reklamveren para birimi nano ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
Medya Ücreti 2 ücreti iş ortağı para birimi nano olarak. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_2_usdint
Medya Ücreti 2 ücreti (ABD doları) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 3 için reklamveren para birimi nano ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
Medya Ücreti 3 (iş ortağı para birimi nano olarak) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_3_usdint
Medya Ücreti 3 ücret (ABD doları) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 4 (reklamveren para birimi nano cinsinden). Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
Medya Ücreti 4 (iş ortağı para birimi nano olarak). Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_4_usdint
Medya Ücreti 4 ABD doları nano olarak. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 5, reklamveren para birimi nano ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
İş Ortağı Para Birimi Nano olarak Medya Ücreti 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_5_usdint
Medya Ücreti 5 ABD doları nano. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
path.events.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
path.events.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
path.events.dv360_revenue_advertiser_currencyint
DV360 geliri reklamveren para birimi
path.events.dv360_revenue_partner_currencyint
DV360 gelir iş ortağı para birimi
path.events.dv360_revenue_usdint
DV360 geliri (ABD doları)
path.events.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
path.events.dv360_state_region_idint
Raporlama ve hedeflemede kullanılan eyalet/bölge tam sayısı ile eşleşen tam sayı.
path.events.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
path.events.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
path.events.dv360_zip_postal_codestring
Gösterimin bilinen en iyi tahmini posta alanını tanımlayan, örneğin "98033" posta kodu. Farklı ülkelerde benzersizlik olduğunu varsaymayın.
path.events.event_sub_typestring
Etkinlik alt türü
path.events.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
path.events.event_typestring
Etkinlikle ilgili ayrıntıları içerir. Görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "CLICK" etkinliği olmakla birlikte, dönüşüm etkinlikleri için "CONVERSION&quot ya da "MODELED_CONVERSION"
path.events.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği. Kimlik
path.events.impression_idstring
Gösterim Kimliği
path.events.interaction_time_utc_secondsstring
1970-01-01 00:00:00 UTC tarihinden bu yana gerçekleşen etkinlik (veya 'eşleme' olarak da bilinir) tıklama veya gösterim süresi (saniye cinsinden).
path.events.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL kimliği
path.events.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
path.events.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
path.events.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
path.events.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası / yerleşim için benzersiz kimlik.
path.events.referrer_urlstring
Mümkün olduğunda reklamın gösterildiği URL'yi içerir. Boş veya reklam sunucusu URL'leri de döndürebilir.
path.events.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
path.events.rich_media_event_countersint
Rich media etkinlik sayaçları
path.events.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
path.events.rich_media_event_timersdouble
Rich media etkinlik zamanlayıcıları
path.events.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
path.events.segment_value_1int
Segment değeri 1
path.events.site_idint
Site kimliği
path.events.statestring
Eyalet
path.events.tran_valuestring
Tan değeri
path.events.u_valuestring
U değeri
path.events.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 Veri Aktarımı Aktif Görüntüleme artı

dv360_dt_etkin_görünüm_artı
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_viewable_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilir olup olmadığı.
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
"VIDEO_ACTIVE_VIEW_SESSION&"; ifadesini içerir.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası / yerleşim için benzersiz kimlik.
event.platform_type_idint
Etkinliğin gerçekleştiği platformla eşlenen tanımlayıcı. Olası değerler: 30000: masaüstü, 30001: lüks akıllı telefon, 30002: tablet, 30003: orta düzey akıllı telefon, 30004: bağlı TV, 30005: bilinmeyen, 30006: set üstü kutu.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 Veri Aktarımı etkinlikleri (kullanımdan kaldırıldı)

dv360_dt_etkinlikleri
device_id_md5string
MD5 karma cihaz kimliği. Ham cihaz kimliklerini eşleştirmek için yardımcı program sağlanacaktır.
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_viewable_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilir olup olmadığı.
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
Etkinlikle ilgili ayrıntıları içerir. Görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAYIN" ancak bunlar "Conversion" ya da dönüşüm etkinlikleri için boş olabilir.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

İlişkilendirilen DV360 Veri Aktarımı etkinlikleri

dv360_dt_etkinlikler_ilişkili
eventstruct
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.attribution_model_config_idint
DV360 kullanıcı arayüzünde gösterilen ilişkilendirme modeli kimliği.
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_event_idstring
Dönüşüm etkinliğinin benzersiz kimliği.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
İşletim Sistemi Kimliği.
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
"Dönüşümler"veya"MODELED_CONVERSION"içerir.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası / yerleşim için benzersiz kimlik.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.total_conversionsdouble
İlişkilendirilen etkinlikle ilişkili olarak nano cinsinden dönüşüm kredisi tutarı. Floodlight, satış etkinlikleri için etkinlik başına birden fazla dönüşüm sayabilir. Örneğin, Floodlight'ı satın alınan öğe sayısını tek bir etkinlik için dönüşüm sayısı olarak sayılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. (activity_events parametresindeki int event.activity_count değerinin çift değeri)
event.total_conversions_revenuedouble
İlişkilendirildiği kredinin ABD doları cinsinden değeri. Bu tutarı 1.000.000 TL ile çarparak TL tutarı olarak görebilirsiniz. (events_events'teki event.activity_revenue ile ilişkilendirilen sürüm)
event.total_transaction_countdouble
İlişkilendirilmiş etkinliğe atfedilen nanos'ta tetiklenen işlem veya etkinlik etiketi sayısı.
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 Veri Aktarımı reklamvereni

dv360_dt_reklamvereni
dv360_advertiserstring
Reklamverenin adı.
dv360_advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
dv360_partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 Veri Aktarımı kampanyası

dv360_dt_kampanyası
dv360_advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
dv360_campaignstring
Kampanyanın adı
dv360_campaign_idint
Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
dv360_partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 Veri Aktarımı tıklamaları

dv360_dt_tıklamalar
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_viewable_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilir olup olmadığı.
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.audience_segment_idint
Kitle segmentinin benzersiz kimliği.
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
&"TIKLAYIN" içerir.
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
event.platform_type_idint
Etkinliğin gerçekleştiği platformla eşlenen tanımlayıcı. Olası değerler: 30000: masaüstü, 30001: lüks akıllı telefon, 30002: tablet, 30003: orta düzey akıllı telefon, 30004: bağlı TV, 30005: bilinmeyen, 30006: set üstü kutu.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 Veri Aktarımı gösterimleri

dv360_dt_gösterimler
eventstruct
event.active_view_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_audible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_audible_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Oynatma Süresi (milisaniye)
event.active_view_background_countint
Aktif Görüntüleme: Arka Planda Gösterimler
event.active_view_complete_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_eligible_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilirliği ölçmeye uygun olup olmadığı. Bir gösterim (a) reklam öğesinde bir Aktif Görüntüleme etiketi varsa ve (b) etiket, gösterimin saatinde Google Marketing Platform sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuşsa uygundur.
event.active_view_first_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_first_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İlk Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_fullscreen_countint
Aktif Görüntüleme: Tam Ekran Gösterim Sayısı
event.active_view_impressions_audible_and_visible_at_completionint
Aktif Görüntüleme: Bitişte Dinlenebilir ve Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_impressions_visible10_secondsint
Aktif Görüntüleme: En Az 10 Saniye Boyunca Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_measurable_impressionsint
Gösterimin Aktif Görüntüleme ile ölçülüp ölçülemeyeceği.
event.active_view_midpoint_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_midpoint_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: İkinci Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimler
event.active_view_plus_measurable_countint
Aktif Görüntüleme Plus: Ölçülebilir Gösterim Sayısı
event.active_view_start_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_start_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Başlangıçta Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_audible_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir ve Dinlenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_third_quartile_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme: Üçüncü Çeyrekte Görüntülenebilir Gösterimlerin Sayısı
event.active_view_tos_msecint
Aktif Görüntüleme: Ekranda Görünme Süresi (milisaniye)
event.active_view_viewable_impressionsint
Gösterimin görüntülenebilir olup olmadığı.
event.active_view_visible_time_msecint
Aktif Görüntüleme: Video Görüntülenebilirlik Süresi (milisaniye)
event.activity_countint
Etkinlik Miktarı
event.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
event.activity_revenuedouble
Etkinlik Geliri
event.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
event.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
event.audience_segment_idint
Kitle segmentinin benzersiz kimliği.
event.browser_platform_idstring
Tarayıcı türünün kimliği.
event.browser_versionstring
Tarayıcı/Platform Sürümü
event.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
event.city_idint
Şehir kimliği
event.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
event.country_codestring
Ülke
event.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
event.dma_region_idint
Tanımlanmış Pazar Alanı Kimliği (ABD/Kanada).
event.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
event.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
event.dv360_adx_page_categoriesstring
DV360 Adx Sayfa Kategorileri
event.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
event.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
event.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
event.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
event.dv360_bid_request_publisher_idstring
Teklif isteğinin yayıncı.id alanındaki yayıncı kimliği.
event.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
event.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
event.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
event.dv360_browser_idint
Bu etkinlikle ilgili tarayıcıyı tanımlayan Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
event.dv360_campaign_idint
Bağlı Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
event.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
event.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_1_usdint
event.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_2_usdint
event.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_3_usdint
event.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_4_usdint
event.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_cpm_fee_5_usdint
event.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
event.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
event.dv360_data_fees_partner_currencyint
event.dv360_data_fees_usdint
event.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
event.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
event.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
event.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
event.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
event.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
event.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_1_usdint
event.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_2_usdint
event.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_3_usdint
event.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_4_usdint
event.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
event.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
event.dv360_media_fee_5_usdint
event.dv360_mobile_make_idint
Mobil cihaz markasının sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
event.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
event.dv360_operating_system_idint
event.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
event.dv360_revenue_advertiser_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından reklamveren para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_partner_currencyint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından iş ortağı para birimi cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_revenue_usdint
Görüntüleme etkinliği için iş ortağı hesabı tarafından ABD doları cinsinden yapılan toplam tutar. Bu değer sıfır olabilir.
event.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
event.dv360_state_region_idint
DV360 Bölge Kimliği
event.dv360_supply_chain_completeboolean
Teklif isteğinde tedarik zinciri nesnesinin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtir.
event.dv360_supply_chain_domainarray
Tedarik yolundaki alan, tedarik zinciri JSON'sindeki siparişle aynıdır.
event.dv360_supply_chain_seller_idarray
Dize dizisi. Tedarik yolundaki satıcı kimliği, sipariş tedarik zinciri JSON'sindeki siparişle aynı.
event.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
event.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
event.dv360_zip_postal_codestring
DV360 Posta Kodu
event.event_sub_typestring
Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. Bunlar, görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için "VIEW" ve "TIKLAMA", ancak dönüşüm etkinlikleri için "POSTA GÖRÜNTÜLEME", "ARAYIM SONRASI" veya boş olabilir.
event.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
event.event_typestring
"&";
event.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği.
event.impression_idstring
Gösterim Kimliği
event.interaction_time_utc_secondsstring
Etkileşim Süresi
event.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL'sinin benzersiz kimliği.
event.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
event.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
event.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
event.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
event.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
event.rich_media_event_countersint
MET Sayacı Değeri (ecn= değeri).
event.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
event.rich_media_event_timersdouble
19.01.2001 saat 00:00:00 UTC.rs tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden süre
event.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
event.segment_value_1int
Segment Değeri 1
event.site_idint
Reklamın yayınlandığı sitenin benzersiz kimliği.
event.statestring
Kullanıcının eyalet veya ilinin kimliği (ABD/Kanada)
event.tran_valuestring
TRAN Değeri
event.u_valuestring
U Değeri
event.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
network_idint
Ağ kimliği.
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 Veri Aktarımı kampanya siparişi

dv360_dt_insertion_sipariş
dv360_advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
dv360_campaign_idint
Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
dv360_insertion_orderstring
Kampanya siparişinin adı.
dv360_insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
dv360_partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 Veri Aktarımı satır öğesi

dv360_dt_satır_öğesi
dv360_advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
dv360_campaign_idint
Display &Video 360 kampanyasının benzersiz kimliği.
dv360_insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
dv360_line_itemstring
Satır öğesinin adı.
dv360_line_item_idint
Satır öğesinin benzersiz kimliği.
dv360_partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 yolları

dv360_yolları
dv360_paths.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği. Kimlik
network_idint
Ağ kimliği.
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.
pathrecord
Belirli bir kullanıcı için etkinlik yolunu içeren satır.
path.eventsrepeated struct
path.events.active_view_eligible_impressionsint
Aktif Görüntüleme uygun gösterim sayısı
path.events.active_view_measurable_impressionsint
Aktif Görüntüleme ölçülebilir gösterimler
path.events.active_view_viewable_impressionsint
Aktif Görüntüleme görüntülenebilir gösterimler
path.events.activity_countint
Etkinlik sayısı
path.events.activity_idint
Dönüşüm etkinliğiyle ilgili Floodlight etiketinin kimliği.
path.events.activity_revenuedouble
Etkinlik geliri
path.events.ad_idint
Reklam yerleşiminin benzersiz kimliği.
path.events.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği
path.events.audience_segment_idint
Kitle segmentinin benzersiz kimliği.
path.events.browser_platform_idstring
Tarayıcı platformu kimliği
path.events.browser_versionstring
Tarayıcı sürümü
path.events.campaign_idint
Campaign Manager 360 kampanyasının benzersiz kimliği
path.events.city_idint
Şehir kimliği
path.events.conversion_idint
Bir etkinliğin tıklama sonrası (1 değeri) veya gösterim sonrası (2 değeri) ya da eşleşmeyen (0 değeri) olarak eşleştirilip eşleştirilmediğini belirtir.
path.events.country_codestring
2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu.
path.events.creative_versionstring
Reklam öğesi sürümü numarası.
path.events.dma_region_idint
TPA bölge kimliği
path.events.dv360_ad_positionint
Reklamın biliniyorsa sayfadaki konumunu belirtir. 1 ekranın üst kısmını, 2 ise ekranın alt kısmını temsil eder.
path.events.dv360_advertiser_idint
Etkinlikle ilgili reklamverenin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
path.events.dv360_adx_page_categoriesstring
Ad Exchange sayfa kategorisi kimliklerini boşlukla ayrılmış şekilde içerir (ör. "65 189") Kategoriler karşılıklı olarak dışlayıcı olmayabilir.
path.events.dv360_attributed_inventory_source_external_idstring
Display &Video 360'ın, taban fiyatı ve açık artırma türüne göre görüntüleme etkinliğiyle ilgili olarak reklamveren tarafından erişilebilen reklamverenlerden en iyi eşleşmeyi seçtiği ilişkilendirilen envanter kaynağının harici kimliği.
path.events.dv360_attributed_inventory_source_is_publicstring
Envanter kaynağı tüm alıcılar tarafından kullanılabiliyorsa doğrudur. Yanlışsa yanlış.
path.events.dv360_auction_idstring
Görüntüleme/tıklama/dönüşüm türleri arasında etkinlikleri birleştirmek için kullanılan bir dizedir. Örneğin, ABCDEFGH_abcdefgh-0123456789&quot. Açık artırma_kimliği değeri için herhangi bir sıralamayı, yapıyı veya anlamı varsaymayın.
path.events.dv360_bid_price_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi nano cinsinden exchange'e gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
path.events.dv360_bid_price_partner_currencyint
Exchange'e iş ortağı para birimi nano cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
path.events.dv360_bid_price_usdint
Exchange'e ABD doları cinsinden gönderilen teklif fiyatı. ABD doları cinsinden teklif fiyatını görmek için 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Teklif fiyatı, satır öğesinin ilk fiyat açık artırma düzenlemelerinden önce gösterime atadığı değerdir. Sabit BGBM satır öğesi için bu, teklif sırasında satır öğesinin sabit BGBM'sidir. Teklif, exchange'lere BGBM değeri olarak gönderilse de teklif fiyatı, diğer metriklerle tutarlılık için gösterim değeri başına maliyet olarak gösterilir.
path.events.dv360_billable_cost_advertiser_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalanan toplam para tutarı.
path.events.dv360_billable_cost_partner_currencyint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarıdır.
path.events.dv360_billable_cost_usdint
Medya maliyeti ve iş ortağı maliyetleri dahil olmak üzere iş ortağına faturalandırılan toplam para tutarı (ABD doları)
path.events.dv360_browser_idint
DV360 tarayıcı kimliği
path.events.dv360_browser_timezone_offset_minutesint
Kullanıcının tarayıcısındaki aktif saat dilimi ile GMT-12 arasındaki dakika farkı (ör. 1320), tarayıcının GMT+10 saat dilimini temsil eder.
path.events.dv360_city_idint
Gösterimin en iyi tahmin edilen şehrini belirleyen Display &Video 360 sayısal kimliği.
path.events.dv360_country_codestring
Gösterimin en iyi tahmin edilen ülkesini tanımlayan 2 harfli ISO 3166-1 ülke kodu (ör. ABD).
path.events.dv360_cpm_fee_1_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 1 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_1_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 1 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_1_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 1 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_2_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 2 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_2_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 2 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_2_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 2 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_3_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 3 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_3_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 3 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_3_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 3 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_4_advertiser_currencyint
Reklamverenin para birimi cinsinden BGBM 4 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_4_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 4 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_4_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 4 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_5_advertiser_currencyint
Reklamveren para birimi nano cinsinden BGBM 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_5_partner_currencyint
İş ortağı para birimi nano cinsinden BGBM 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_cpm_fee_5_usdint
ABD doları nano cinsinden BGBM 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_creative_idint
Etkinlikle ilgili reklam öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 367487).
path.events.dv360_data_fees_advertiser_currencyint
Bu gösterimi hedeflemek için kullanılan verilerin (reklamveren para birimi nano cinsinden) maliyeti.
path.events.dv360_data_fees_partner_currencyint
Bu gösterimi hedeflemek için kullanılan verilerin iş ortağı para birimi nano cinsinden maliyeti.
path.events.dv360_data_fees_usdint
Bu gösterimi hedeflemek için kullanılan tüm verilerin maliyeti (ABD doları)
path.events.dv360_device_typeint
Tanımlanan cihaz türünün sayısal değeri. 0 = Bilgisayar, 1 = Diğer, 2 = Akıllı Telefon, 3 = Tablet, 4 = Akıllı TV, 5 = Bağlı TV, 6 = Set üstü kutu, 7 = Bağlı cihaz.
path.events.dv360_exchange_idstring
Reklamı isteyen exchange için Display & Video 360 sayısal kimliği.
path.events.dv360_insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
path.events.dv360_isp_idint
Gösterimin en iyi tahmine sahip İnternet Servis Sağlayıcı için Display &Video 360 sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
path.events.dv360_languagestring
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili dili temsil eden ISO-639-1 kodu veya "zh_CN" (Çince (basitleştirilmiş)), "zh_TW" (Çince (geleneksel)) ya da "other"
path.events.dv360_line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display & Video 360 sayısal kimliği. Örneğin, 1155785.
path.events.dv360_matching_targeted_keywordsstring
Görüntüleme etkinliğiyle alakalı sayfayla eşleşen hedeflenen anahtar kelimelerin listesini içeren, virgülle ayrılmış bir dize (ör. "apple,turuncu,muz") Görüntüleme etkinliğiyle ilgili sayfa birçok anahtar kelimeyle eşleşse de yalnızca hedeflenenler dahil edilir. Anahtar kelime listesi büyükse döndürülen anahtar kelime sayısına bir sınır koyabiliriz.
path.events.dv360_matching_targeted_segmentsstring
Ziyaretçiyle eşleşen hedeflenen kullanıcı listelerinin boşlukla ayrılmış kimlikleri (ör. "&t;-4 456") Ziyaretçi, bu etkinlikle ilişkili reklamın hedeflemediği bir kullanıcı listesinde yer alıyorsa buraya dahil edilmez.
path.events.dv360_media_cost_advertiser_currencyint
Gösterim için reklamveren para birimi nano olarak ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_cost_partner_currencyint
Gösterim için iş ortağı para birimi nano cinsinden ödenen tutarı para birimi olarak görmek üzere 1.000.000.000'a bölebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_cost_usdint
Gösterim için ABD doları cinsinden kullanılan tutarı 1.000.000.000'a bölerek para birimi olarak görebilirsiniz. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_1_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 1 (reklamveren para birimi nano olarak) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_1_partner_currencyint
Medya Ücreti 1 (iş ortağı para birimi nano olarak). Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_1_usdint
Medya Ücreti 1 ücreti (ABD doları) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_2_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 2 için reklamveren para birimi nano ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_2_partner_currencyint
Medya Ücreti 2 ücreti iş ortağı para birimi nano olarak. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_2_usdint
Medya Ücreti 2 ücreti (ABD doları) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_3_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 3 için reklamveren para birimi nano ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_3_partner_currencyint
Medya Ücreti 3 (iş ortağı para birimi nano olarak) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_3_usdint
Medya Ücreti 3 ücret (ABD doları) Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_4_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 4 (reklamveren para birimi nano cinsinden). Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_4_partner_currencyint
Medya Ücreti 4 (iş ortağı para birimi nano olarak). Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_4_usdint
Medya Ücreti 4 ABD doları nano olarak. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_5_advertiser_currencyint
Medya Ücreti 5, reklamveren para birimi nano ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_5_partner_currencyint
İş Ortağı Para Birimi Nano olarak Medya Ücreti 5 ücreti. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_media_fee_5_usdint
Medya Ücreti 5 ABD doları nano. Bu değer sıfır olabilir.
path.events.dv360_mobile_model_idint
Mobil modelin sayısal kimliği. Bu değer eksik olabilir.
path.events.dv360_net_speedint
Görüntüleme etkinliğiyle ilgili ağ hızını temsil eden Display &Video 360 sayısal kimliği. 1=Çevirmeli, 2=EDGE/2G, 3=UMTS/3G, 4=Temel DSL, 5=HSDPA/3,5G, 6=Geniş Bant/4G, 7=Bilinmiyor.
path.events.dv360_request_timeint
Reklam isteği aldığımızda mikrosaniye cinsinden bir Unix zaman damgası (1/1.000.000 saniye). Örneğin,1330403779608570,28 Şubat 2012, Salı 04:36:19.608570'i temsil eder. Bu değer, görünüm genelinde tutarlı olsa da benzersiz olması garanti edilmez; bu durumda tıklama ve dönüşüm etkinliği kullanmanız gerekir. Etkinliklere katılmak için açık artırma_kimliğini kullanma
path.events.dv360_revenue_advertiser_currencyint
DV360 geliri reklamveren para birimi
path.events.dv360_revenue_partner_currencyint
DV360 gelir iş ortağı para birimi
path.events.dv360_revenue_usdint
DV360 geliri (ABD doları)
path.events.dv360_site_idint
URL ile eşleşen en belirgin evrensel sitenin Display &Video 360 sayısal kimliği.
path.events.dv360_state_region_idint
Raporlama ve hedeflemede kullanılan eyalet/bölge tam sayısı ile eşleşen tam sayı.
path.events.dv360_urlstring
Exchange'den alınan teklif isteğinden alınan ham URL.Örneğin, "http://www.example.com" Bazı exchange'ler teklif isteklerinde URL'yi maskelediğinden, bu değer şöyle olabilir: "source_url_hidden"
path.events.dv360_view_statestring
Sarmalanmış etiketler için doldurulur. (Her iki etkinlik gerçekleştiğinde iki gösterim kaydı.) Olası değerler: "OUTER", DV360 sarmalanmış etiket döndürdü; "INNER"; reklam yayını sonrası sarmalanmış etiket; "3PAS_MERGED"; CM tarafından izlenen sarmalanmış etiket; "3PAS_OUTER"; CM'ye gönderilen izleme ping'i, döndürülen yanıt yok
path.events.dv360_zip_postal_codestring
Gösterimin bilinen en iyi tahmini posta alanını tanımlayan, örneğin "98033" posta kodu. Farklı ülkelerde benzersizlik olduğunu varsaymayın.
path.events.event_sub_typestring
Etkinlik alt türü
events.event_timeint
19.01.2001 00:00:00 UTC'den itibaren mikrosaniye cinsinden süre.
path.events.event_typestring
Etkinlikle ilgili ayrıntıları içerir. Görüntüleme ve tıklama etkinlikleri için"VIEW"ve"CLICK"etkinliği olmakla birlikte, dönüşüm etkinlikleri için "CONVERSION&quot ya da "MODELED_CONVERSION"
path.events.floodlight_config_idint
Floodlight yapılandırmasının benzersiz kimliği. Kimlik
path.events.impression_idstring
Gösterim Kimliği
path.events.interaction_time_utc_secondsstring
1970-01-01 00:00:00 UTC tarihinden bu yana gerçekleşen etkinlik (veya 'eşleme' olarak da bilinir) tıklama veya gösterim süresi (saniye cinsinden).
path.events.landing_page_url_idint
Açılış sayfası URL kimliği
path.events.operating_system_idint
İşletim sisteminin kimliği.
path.events.ord_valuestring
Belirli bir etkinlik türüyle alakalı durumlarda reklamverenin sıra kimliği. İletilen 'ord=' anahtar/değer çifti (satış etiketlerinde istemcinin Sipariş Kimliği'ni depolamak için de kullanılır)
path.events.other_datastring
Etkinlik dizesinde bulunan ve başka şekilde etiketlenmemiş anahtar/değer verilerini depolar. (DEĞİL VE
path.events.placement_idint
Reklamın yayınlandığı site sayfası/yerleşim için benzersiz kimlik.
path.events.referrer_urlstring
Mümkün olduğunda reklamın gösterildiği URL'yi içerir. Boş veya reklam sunucusu URL'leri de döndürebilir.
path.events.rendering_idint
Veri Aktarımı reklam öğesinin benzersiz kimliği. UI-Creative-ID'ye karşılık gelmez.
path.events.rich_media_event_countersint
Rich media etkinlik sayaçları
path.events.rich_media_event_idint
Rich Media reklamı için MET etkinlik kimliği.
path.events.rich_media_event_timersdouble
Rich media etkinlik zamanlayıcıları
path.events.rich_media_event_type_idint
Rich Media Etkinlik Türü Kimliği.
path.events.segment_value_1int
Segment değeri 1
path.events.site_idint
Site kimliği
path.events.statestring
Eyalet
path.events.tran_valuestring
Tan değeri
path.events.u_valuestring
U değeri
path.events.zip_codestring
Posta Kodu (ABD/Kanada).
user_idopaque
İzleme kimliği (kullanıcının tarayıcı çerezini veya mobil cihaz kimliğini temel alır ancak açığa çıkarmaz). Bu alan gizlilik nedeniyle sıfırlanmış olabilir. User-ID, sayma ve katılma işlemlerini (ADH'deki tablolarda) destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 YouTube Aktif Görüntüleme

dv360_youtube_etkin_görüntülemeler
impression_data.adgroup_idint
Display &Video 360 YouTube reklam grubunun kimliği. Herhangi bir adh.dv360_youtube_* tablosunda birleştirme anahtarı olarak kullanılır.
impression_data.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.creative_idint
Reklam öğesinin benzersiz kimliği.
impression_data.insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display & 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
impression_data.line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1155785).
impression_data.partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.
impression_idstring
Gösterimin benzersiz kimliği.
num_active_view_viewable_impressionint
1 = gösterim etkin görüntüleme için uygun, 0 = gösterim uygun değil, etkin görüntüleme.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Reklam isteğini yöneten sunucunun IPv4 adresi. Birleşimlerde benzersiz etkinlikleri tanımlamak için kullanılır.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
view_idstruct
Görüntüleme kimliği için birden fazla bölüm bulunur.
view_id.process_idint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
view_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
view_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.

DV360 YouTube reklam grubu

dv360_youtube_reklamgrubu
adgroup_idint
DV360 reklam grubunun kimliği. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
adgroup_namestring
Reklam grubu adı.
adgroup_statusstring
Reklam grubu. Olası değerler: "&t"durum", "duraklatıldı" veya "etkin".
adgroup_typestring
Reklam grubu türü. Olası değerler: VIDEO_TRUE_VIEW_IN_Stream, VIDEO_NON_SKIPPABLE_IN_Stream, VIDEO_BUMPER, VIDEO_TRUE_VIEW_IN_DISPLAY.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
line_item_idint
Satır öğesinin benzersiz kimliği.
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 YouTube reklamvereni

dv360_youtube_reklamvereni
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
advertiser_namestring
Reklamverenin adı.
advertiser_timezonestring
Hesap ayarlarında belirlenen DV360 reklamveren saat dilimi varsayılanıdır.
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 YouTube kampanyası

dv360_youtube_kampanyası
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
campaign_namestring
Kampanyanın adı
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 YouTube tıklamaları

dv360_youtube_tıklamaları
advertiser_click_cost_local_microsdouble
Reklamverenin yerel para birimi mikro cinsinden maliyeti.
advertiser_click_cost_usddouble
Reklamverenin tıklama maliyeti.
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
click_typeint
Tıklama türü.
impression_data.adgroup_idint
DV360 YouTube reklam grubunun kimliği. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
impression_data.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.creative_idint
Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda Creative_id ile birleştirilir.
impression_data.insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
impression_data.line_item_idint
Satır öğesinin benzersiz kimliği.
impression_data.partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
is_trueviewbool
Etkinlik bir TrueView görüntülemesiyse doğrudur. Etkinlik bir TrueView görüntülemesi değilse yanlış değerini alır.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 YouTube dönüşümleri

dv360_youtube_dönüşümleri
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_idstruct
Dönüşüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
conversion_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
conversion_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
conversion_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_typeint
Dönüşüm türü.
impression_data.adgroup_idint
DV360 YouTube reklam grubunun kimliği. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
impression_data.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.creative_idint
Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda Creative_id ile birleştirilir.
impression_data.insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
impression_data.line_item_idint
Satır öğesinin benzersiz kimliği.
impression_data.partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
labelstring
Dönüşüm etkinliğinin adı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 YouTube reklam öğesi

dv360_youtube_reklam öğesi
adgroup_idint
DV360 YouTube reklam grubunun kimliği. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
advertiser_idint
Birden fazla Display & Video 360 ve "reklamverenler" genellikle tek bir iş ortağının altında yer alır. Satıcı müşteri kimlikleri buraya kaydedilir.
campaign_idint
Kampanya Siparişleri grubu. Varsayılan hedefleme ayarları & kampanyalar arası sıklık sınırları.
creative_idint
Tedarikçi firma müşteri kimlikleri buraya kaydedilir.
creative_namestring
Display &Video 360 reklam öğesinin adı.
creative_typeint
Reklam öğesi türüne karşılık gelen sayı.
insertion_order_idint
Satır öğesi kimlikleri grubu. Satır öğeleri için sıklık sınırları, ilerleme hızı ayarları, iş ortağı maliyetleri ve varsayılan hedefleme ölçütleri.
is_mastheadboolean
Bu, masthead reklam öğesiyse doğru.
line_item_idint
Satır öğeleri bütçe, teklif ve hedeflemeden oluşur. YouTube'daki satın alma işlemleri için satır öğeleri, Google Ads'deki Kampanyalar ile aynıdır. ADH bağlantısı burada gerçekleşir. Raporlama kimlikleri buraya kaydedilir.
partner_idint
Ajansları, ticari değişim merkezlerini veya büyük reklamverenleri temsil eder.
third_party_vast_urlstring
VAST (Video Reklam Sunma Şablonu) yönlendirmeli reklamları için kullanılan URL. Biçimlendirme yt_reserve_creative.third_party_vast_url ile eşleşmiyor.
video_messagestruct
Video verileri için çok parçalı tanımlayıcı.
video_message.video_ad_durationint
milisaniye cinsinden videonun süresi.
video_message.youtube_video_idstring
YouTube izleme URL'sinde görünen video kimliği dizesi temsili.

DV360 YouTube reklam öğesi dönüşümleri

dv360_youtube_creative_conversions
advertiser_cost_local_microsdouble
Reklamverenin yerel para birimi mikro cinsinden maliyeti.
advertiser_cost_usddouble
Reklamverenin tıklama maliyeti.
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_idstruct
Dönüşüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
conversion_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
conversion_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
conversion_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_typeint
Dönüşüm türü.
impression_data.adgroup_idint
DV360 YouTube reklam grubunun kimliği. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
impression_data.advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.creative_idint
Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda Creative_id ile birleştirilir.
impression_data.insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
impression_data.line_item_idint
Satır öğesinin benzersiz kimliği.
impression_data.partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
labelstring
Dönüşüm etkinliğinin adı.
num_clicksint
Tıklama sayısı.
num_video_viewsint
Video görüntüleme sayısı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 YouTube gösterimleri

dv360_youtube_gösterimleri
active_view_dataint
Gösterimin etkin görüntüleme ölçümü için etkinleştirilip etkinleştirilmediği.
adgroup_idint
DV360 YouTube reklam grubunun kimliği. Tüm adh.dv360_youtube tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
advertiser_impression_cost_local_microsdouble
Reklamverenin yerel para birimi (mikro)
advertiser_impression_cost_usddouble
Reklamverenin gösterim maliyeti (ABD doları).
affinityarray
Yakın ilgi alanı grubunun kimliği. adh.affinity tablosunda benzeşim_kimliği ile birleştirilir. YouTube satır öğeleri desteklenmez.
app_idstring
Uygulama kimliğinin sayısal tanımlayıcısı. app_store_id ile birlikte kullanıldığında kullanıcılar, uygulama hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirler. Örneğin, 284815942 Apple'ın App Store'daki Google arama uygulaması kimliğidir. Yalnızca Google Görüntülü Reklam Ağı (GDN) ve Google Video İş Ortağı (GVP) için doldurulur. Bu numara, INVENTORY_TYPE = OTHER olarak tanımlanabilir. mobile_app_info tablosuna katılarak uygulama adını bulabilirsiniz.
app_store_idint64
Uygulamanın ait olduğu uygulama mağazasına karşılık gelen sayısal tanımlayıcı. Örneğin, 1 = "Apple App Store" 2= Google Play veya 8 = &PlayStation Store. Yalnızca Google Görüntülü Reklam Ağı (GDN) ve Google Video İş Ortağı (GVP) için doldurulur: INVENTORY_TYPE = OTHER mobile_app_info tablosuna katılarak uygulama mağazasının adını arayabilirsiniz.
browserstring
Olası değerler: "Chrome", "Cobalt", &Cot Edge", Firefox"
campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
content_urlstring
Reklamın gösterildiği sayfanın URL'si. URL'nin bir kısmı gizlilik nedeniyle kaldırılmıştır.
creative_idint
Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda Creative_id ile birleştirilir.
demographicsstruct
demographics.age_groupint
Yaş grubu kodu. adh.age_group tablosunda age_group_id ile birleştirilir.
demographics.genderint
Cinsiyet kodu. adh.gender tablosunda gender_id parametresiyle birleştirilir.
device_heightint
Piksel cinsinden cihaz yüksekliği.
device_widthint
Piksel cinsinden cihaz genişliği.
format_categorystring
YouTube reklam biçimi. Olası değerler İŞİTSEL, GÖRÜNTÜLÜ, VİDEO, BELİRTİLMEMİŞ.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
in_marketarray
Pazardaki grubun kimliği. adh.in_market tablosunda in_market_id ile birleştirilir. YouTube satır öğelerini desteklemez.
insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
inventory_typeenum
Envanter türü. Olası değerler: YOUTUBE, YOUTUBE TV, YOUTUBE_MUSIC, ARAMA, GMAIL, OTHER. Diğeri, Google Görüntülü Reklam Ağı veya Video ağını ifade eder.
is_app_trafficboolean
etkinliğin yerel bir uygulamada gerçekleşmesi durumunda "doğru" değerini seçin.
line_item_idint
Satır öğesinin benzersiz kimliği.
locationstruct
Konum için benzersiz tanımlayıcı birden fazla bölümden oluşur
location.countrystring
location.geo_city_idint
Şehir kodu. adh.city tablosunda City_id ile birleştirilir.
location.geo_metroint
Metropol bölgesinin kodu. adh.metro tablosunda metro_id ile birleştirilir.
location.geo_regionstring
Dize olarak bölge, ör. US-CA.
mobile_browser_classint
Tarayıcı türü. Olası değerler: masaüstü, tablet, akıllı tv konsolları veya mobil. adh.mobile_browser tablosunda mobile_browser_class_id ile birleştirilir.
num_active_view_eligible_impressionint
1, Aktif görüntüleme uygun olduğunda 0; gösterim etkin olmadığında uygun görüntüleme. 0
num_active_view_measurable_impressionint
1 Aktif görüntüleme ölçülebilir olduğunda, 0 aktif görüntüleme ölçülebilir olmadığında 0.
operating_systemstring
Olası değerler: "Android", "AppleTV", "Chrome OS", "iOS", "iOS" ve "Mac" Windows, " Windows" Windows"
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.
physical_screen_heightint
Cihaz ekran yüksekliği (mm)
physical_screen_widthint
Cihaz ekran genişliği (mm)
publisher_domainstring
Reklamın gösterildiği sayfanın alanı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.dv360_youtube tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
İşleme kimliği.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
Mikrosaniye cinsinden sorgu süresi.
query_languagestring
Kullanıcının kullandığı dil.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

DV360 YouTube kampanya siparişi

dv360_youtube_insertion_sipariş
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
insertion_order_idint
Kampanya siparişinin benzersiz kimliği.
insertion_order_namestring
Kampanya siparişinin adı.
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

DV360 YouTube satır öğesi

dv360_youtube_lineöğesi
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
campaign_idint
Etkinlikle ilgili kampanyanın Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 164332).
insertion_order_idint
Etkinlikle ilgili kampanya siparişinin Display & 360 sayısal kimliği (ör. 1079941).
line_item_end_timeint
Satır öğesinin bittiği zamanın mikrosaniye cinsinden (1/1.000.000 saniye) Unix zaman damgası, ör. 1330403779608570
line_item_idint
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display &Video 360 sayısal kimliği (ör. 1155785).
line_item_namestring
Etkinlikle ilgili satır öğesinin Display &amp 360 adı (ör. 164332).
line_item_reservation_typeenum
Display &Video 360 satır öğesi için rezervasyon türü. "Programatik", "Anında Rezervasyon" veya "Yok" olabilir (standart açık artırma anlamına gelir).
line_item_start_timeint
Satır öğesinin başladığı an için mikrosaniye cinsinden 1 saniye zaman damgası (1/1.000.000 saniye) (ör. 1330403779608570)
line_item_statusint
Satır öğesinin durumunu gösteren tam sayı. 3 = ETKİN. 5 = DURAKLATILDI. 7 = SİLİNDİ.
partner_idint
İş ortağının benzersiz kimliği.

Serbest tekerlek gösterim sayısı

freeWheel_impression
browserstring
Olası değerler: "Chrome", "Cobalt", &Cot Edge", Firefox"
format_categorystring
YouTube reklam biçimi. Olası değerler İŞİTSEL, GÖRÜNTÜLÜ, VİDEO, BELİRTİLMEMİŞ.
operating_systemstring
Olası değerler: "Android", "AppleTV", "Chrome OS", "iOS", "iOS" ve "Mac" Windows, " Windows" Windows"

Cinsiyet

gender
gender_idint
Cinsiyet tanımlayıcısı.
gender_namestring
Cinsiyet adı. Olası değerler: "&;"erkek", "kadın" veya "bilinmeyen"dir.
google_ads_etkin_görüntülemeler
impression_data.ad_group_creative_idint
Belirli bir reklam grubunda trafiğe eklenen reklam öğesinin kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda ad_group_creative_id ile birleştirilir.
impression_data.adgroup_idint
Google Ads reklam grubunun kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.customer_idint
Google Ads müşteri kimliği. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
num_active_view_viewable_impressionint
1, Aktif görüntüleme uygun olduğunda 0; gösterim etkin olmadığında uygun görüntüleme. 0
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.google_ads tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
İşleme kimliği.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
Mikrosaniye cinsinden sorgu süresi.
view_idstruct
view_id için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
view_id.process_idint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
view_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
view_id.time_usecint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
google_ads_reklamgrubu
adgroup_idint
Google Ads reklam grubunun kimliği. adh.google_ads tablosunda birleştirme anahtarı olarak kullanılır.
adgroup_namestring
Google Ads'deki reklam grubunun adı.
adgroup_statusstring
Reklam grubu. Olası değerler: "&t"durum", "duraklatıldı" veya "etkin".
adgroup_typestring
Reklam grubu türü. Olası değerler: "VIDEO_TRUE_VIEW_IN_Stream"
campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
customer_idint
Google Ads hesap kimliğiniz. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
label_idsarray<int64>
Etiket Kimlikleri. adh.google_ads_label tablosunda label_id ile birleştirilir.
google_ads_reklamgrubureklam öğesi
ad_group_creative_idINT64
Belirli bir reklam grubunda trafiğe eklenen reklam öğesinin kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda ad_group_creative_id ile birleştirilir.
adgroup_creative_statusSTRING
Reklam grubundaki reklam öğesinin durumu.
adgroup_idINT64
Google Ads reklam grubunun kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
creative_idINT64
Reklam öğesi için benzersiz bir tanımlayıcıdır (reklam öğesini içeren reklam grubuna özeldir). Tüm adh.google_ads tablolarında Creative_id ile birleştirilir.
customer_idINT64
Google Ads hesap kimliğiniz. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
label_idsarray<int64>
Etiket Kimlikleri. adh.google_ads_label tablosunda label_id ile birleştirilir.
google_ads_kampanyası
advertising_channel_typestring
Kampanyadaki reklamlar için birincil yayın hedefidir. Bu ayar, yalnızca Google Ads'de yeni bir kampanya oluşturulduğunda ayarlanabilir. Olası değerler: "SEARCH" "DISPLAY" "VIDEO&quot ya da "OTHER"
campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
campaign_namestring
Kampanya adı.
campaign_statusint
Kampanya durumu. 3 = ETKİN. 5 = DURAKLATILDI. 7 = SİLİNDİ.
customer_idint
adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
end_timeint
Kampanyanın milisaniye cinsinden sona erdiği zaman damgası.
label_idsarray<int64>
Etiket Kimlikleri. adh.google_ads_label tablosunda label_id ile birleştirilir.
reservation_typeenum
Rezervasyonun türü. "Anında Rezervasyon" veya "Yok" (standart açık artırma) olabilir.
start_timeint
Kampanyanın milisaniye cinsinden başladığı zaman damgası.
google_ads_tıklamaları
advertiser_click_cost_local_microsdouble
Reklamverenin yerel para birimi mikro cinsinden maliyeti.
advertiser_click_cost_usddouble
Reklamverenin tıklama maliyeti.
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.google_ads tablolarında click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
click_typeint
Tıklama türü.
impression_data.ad_group_creative_idint
Belirli bir reklam grubunda trafiğe eklenen reklam öğesinin kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda ad_group_creative_id ile birleştirilir.
impression_data.adgroup_idint
Google Ads reklam grubunun kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.customer_idint
Google Ads müşteri kimliği. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
is_trueviewbool
Etkinlik bir TrueView görüntülemesiyse doğrudur. Etkinlik bir TrueView görüntülemesi değilse yanlış değerini alır.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.google_ads tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.
google_ads_clicks_audience
advertiser_click_cost_local_microsdouble
Reklamverenin yerel para birimi mikro cinsinden maliyeti.
advertiser_click_cost_usddouble
Reklamverenin tıklama maliyeti.
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.google_ads tablolarında click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
click_typeint
Tıklama türü.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
is_trueviewbool
Etkinlik bir TrueView görüntülemesiyse doğrudur. Etkinlik bir TrueView görüntülemesi değilse yanlış değerini alır.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.google_ads tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.
google_ads_dönüşümleri
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.google_ads tablolarında click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_idstruct
Dönüşüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
conversion_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
conversion_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
conversion_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_typeint
Dönüşüm türü.
impression_data.ad_group_creative_idint
Belirli bir reklam grubunda trafiğe eklenen reklam öğesinin kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda ad_group_creative_id ile birleştirilir.
impression_data.adgroup_idint
Google Ads reklam grubunun kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.customer_idint
Google Ads müşteri kimliği. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
labelstring
Dönüşüm etkinliğinin adı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.google_ads tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.
google_ads_conversions_audience
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.google_ads tablolarında click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_idstruct
Dönüşüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
conversion_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
conversion_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
conversion_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_typeint
Dönüşüm türü.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
labelstring
Dönüşüm etkinliğinin adı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.google_ads tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.
google_ads_reklam öğesi
creative_idint
Herhangi bir adh.google_ads tablosunda Creative_id ile birleştirilir.
creative_namestring
Reklam öğesi adı.
creative_typeint
Reklam öğesi türü.
customer_idint
Google Ads hesap kimliğiniz. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
template_idint
Reklam öğesinin şablon kimliği.
video_messagestruct
Video verileri için çok parçalı tanımlayıcı.
video_message.video_ad_durationint
milisaniye cinsinden videonun süresi.
video_message.youtube_video_idstring
YouTube izleme URL'sinde görünen video kimliği dizesi temsili.
google_ads_creative_conversions
advertiser_cost_local_microsdouble
Reklamverenin yerel para birimi mikro cinsinden maliyeti.
advertiser_cost_usddouble
Reklamverenin tıklama maliyeti.
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Tüm adh.google_ads tablolarında click_id ile birleştirilir.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_idstruct
Dönüşüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
conversion_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
conversion_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
conversion_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_typeint
Dönüşüm türü.
impression_data.ad_group_creative_idint
Belirli bir reklam grubunda trafiğe eklenen reklam öğesinin kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda ad_group_creative_id ile birleştirilir.
impression_data.adgroup_idint
Google Ads reklam grubunun kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
impression_data.campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
impression_data.customer_idint
Google Ads müşteri kimliği. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
labelstring
Dönüşüm etkinliğinin adı.
num_clicksint
Tıklama sayısı.
num_video_viewsint
Video görüntüleme sayısı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.google_ads tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.
google_ads_creative_vendor_metadata
creative_idint
Campaign Manager 360 kullanıcı arayüzündeki reklam öğesi kimliği.
legacy_pixelstring
vendor_stringstring
google_ads_müşterisi
customer_company_namestring
Şirket adı.
customer_idint
Google Ads hesap kimliğiniz. Tüm adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
customer_namestring
Google Ads hesap adı.
customer_timezonestring
Saat dilimi için Google Ads hesabı ayarı.
external_customer_idint
Google Ads hesap kimliğiniz.
mcc_idsarray
Müşteri Merkezim: Birden fazla Google Ads hesabını yöneten ve optimize eden büyük reklamverenlere ve üçüncü taraf ajanslara Google Ads'de sunulan kontrol paneli görünümü.
google_ads_gösterimleri
active_view_dataint
Gösterimin etkin görüntüleme ölçümü için etkinleştirilip etkinleştirilmediği.
ad_group_creative_idint
Belirli bir reklam grubunda trafiğe eklenen reklam öğesinin kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda ad_group_creative_id ile birleştirilir.
adgroup_idint
Google Ads reklam grubunun kimliği. Tüm adh.google_ads tablosunda adgroup_id ile birleştirilir.
advertiser_impression_cost_local_microsdouble
Reklamverenin yerel para birimi (mikro)
advertiser_impression_cost_usddouble
Reklamverenin gösterim maliyeti (ABD doları).
affinityarray
Yakın ilgi alanı grubunun kimliği. adh.affinity tablosunda benzeşim_kimliği ile birleştirilir. YouTube satır öğelerini desteklemez.
app_idstring
Uygulama kimliğinin sayısal tanımlayıcısı. app_store_id ile birlikte kullanıldığında kullanıcılar, uygulama hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirler. Örneğin, 284815942 Apple'ın App Store'daki Google arama uygulaması kimliğidir. Yalnızca Google Görüntülü Reklam Ağı (GDN) ve Google Video İş Ortağı (GVP) için doldurulur. Bu numara, INVENTORY_TYPE = OTHER olarak tanımlanabilir. mobile_app_info tablosuna katılarak uygulama adını bulabilirsiniz.
app_store_idint64
Uygulamanın ait olduğu uygulama mağazasına karşılık gelen sayısal tanımlayıcı. Örneğin, 1 = "Apple App Store" 2= Google Play veya 8 = &PlayStation Store. Yalnızca Google Görüntülü Reklam Ağı (GDN) ve Google Video İş Ortağı (GVP) için doldurulur: INVENTORY_TYPE = OTHER mobile_app_info tablosuna katılarak uygulama mağazasının adını arayabilirsiniz.
browserstring
Olası değerler: "Chrome", "Cobalt", &Cot Edge", Firefox"
campaign_idint
Kampanyanın benzersiz kimliği.
content_urlstring
Reklamın gösterildiği sayfanın URL'si. URL'nin bir kısmı gizlilik nedeniyle kaldırılmıştır.
customer_idint
Google Ads müşteri kimliği.Herhangi bir adh.google_ads tablosunda customer_id ile birleştirilir.
demographicsstruct
demographics.age_groupint
Yaş grubu kodu. adh.age_group tablosunda age_group_id ile birleştirilir.
demographics.genderint
Cinsiyet kodu. adh.gender tablosunda gender_id parametresiyle birleştirilir.
device_heightint
Piksel cinsinden cihaz yüksekliği.
device_widthint
Piksel cinsinden cihaz genişliği.
format_categorystring
YouTube reklam biçimi. Olası değerler İŞİTSEL, GÖRÜNTÜLÜ, VİDEO, BELİRTİLMEMİŞ.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
in_marketarray
Pazardaki grubun kimliği. adh.in_market tablosunda in_market_id ile birleştirilir. YouTube satır öğelerini desteklemez.
inventory_typeenum
Envanter türü. Olası değerler: YOUTUBE, YOUTUBE TV, YOUTUBE_MUSIC, ARAMA, GMAIL, OTHER. Diğeri, Google Görüntülü Reklam Ağı veya Video ağını ifade eder.
is_app_trafficboolean
etkinlik yerel bir uygulamada gerçekleştiyse doğru. Etkinlik HTML5 uygulamasında veya web görünümünde gerçekleştiyse YANLIŞ olur.
locationstruct
Konum için benzersiz tanımlayıcı birden fazla bölümden oluşur
location.countrystring
location.geo_city_idint
Şehir kodu. adh.city tablosunda City_id ile birleştirilir.
location.geo_metroint
Metropol bölgesinin kodu. adh.metro tablosunda metro_id ile birleştirilir.
location.geo_regionstring
Dize olarak bölge, ör. US-CA.
mobile_browser_classint
Cihazın türü. Olası değerler: masaüstü, tablet, akıllı tv konsolları veya mobil. adh.mobile_browser_class tablosunda mobile_browser_class_id ile birleştirilir.
num_active_view_eligible_impressionint
1, Aktif görüntüleme uygun olduğunda 0; gösterim etkin olmadığında uygun görüntüleme. 0
num_active_view_measurable_impressionint
1 Aktif görüntüleme ölçülebilir olduğunda, 0 aktif görüntüleme ölçülebilir olmadığında 0.
operating_systemstring
Olası değerler: "Android", "AppleTV", "Chrome OS", "iOS", "iOS" ve "Mac" Windows, " Windows" Windows"
operating_system_version_idsarray
(Kullanımdan kaldırıldı) Bunun yerine işletim_sistemi kullanın. OS kimliği. adh.os_version tablosunda işletim_sistemi_sürüm_kimliği ile birleştirilir.
physical_screen_heightint
Cihaz ekran yüksekliği (mm)
physical_screen_widthint
Cihaz ekran genişliği (mm)
publisher_domainstring
Reklamın gösterildiği sayfanın alanı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır. Herhangi bir adh.google_ads tablosunda query_id ile birleştirilir.
query_id.process_idint
İşleme kimliği.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
Mikrosaniye cinsinden sorgu süresi.
query_languagestring
Kullanıcının kullandığı dil.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.
google_ads_etiketi
customer_idint
adh.google_ads tablolarında customer_id ile birleştirilir.
descriptionstring
Etiket açıklaması.
label_idint64
Etiket kimliği. adh.google_ads tablolarında label_id'leri içeren label_id'lerle birleştirilir.
label_namestring
Etiket adı.
statusint
Etiket durumu. 1 = ETKİN. 2 = SİLİNDİ.

Pazardaki segment

pazardaki_pazar
in_market_categorystring
Pazar temasının kategorisi.
in_market_idint
Pazardaki tanımlayıcı.
in_market_namestring
Kategoriye göre daha spesifik bir pazardaki ad.

Metro

metropol alanı
country_codestring
İki karakterli ülke kodu.
metro_idint
Metropol alanı tanımlayıcı.
metro_namestring
Metropol adı.

Mobil uygulama bilgileri

mobil_uygulama_bilgisi
app_idstring
Uygulama kimliğinin sayısal tanımlayıcısı. Kullanıcılar app_store_id ile birlikte uygulama hakkında daha fazla bilgi arayabilir. Örneğin, Apple’ın App Store'daki 284815942 kimliği, Google'ın arama uygulaması kimliğidir. Yalnızca Google Görüntülü Reklam Ağı (GDN) ve Google Video İş Ortağı (GVP) için doldurulur. Bu numara, INVENTORY_TYPE = OTHER olarak tanımlanabilir. mobile_app_info tablosuna katılarak uygulama adını arayabilirsiniz.
app_namestring
Uygulamanın uygulama mağazasında göründüğü şekliyle adı.
app_store_idint64
Uygulamanın ait olduğu uygulama mağazasına karşılık gelen sayısal tanımlayıcı. Örneğin, 1 = "Apple App Store", 2 = "Google Play" veya 8 = "PlayStation Store" Yalnızca Google Görüntülü Reklam Ağı (GDN) ve Google Video İş Ortağı (GVP) için doldurulur. Bu numara, INVENTORY_TYPE = OTHER olarak tanımlanabilir. mobile_app_info tablosuna katılarak uygulama mağazasının adını arayabilirsiniz.
app_store_namestring
Uygulama mağazasının adı.

Mobil tarayıcı sınıfı

mobile_browser_class
mobile_browser_class_idint
Mobil tarayıcı sınıf tanımlayıcısı.
mobile_browser_class_namestring
Mobil tarayıcı sınıfının adı.

İş Ortağı Tarafından Satılan - Çapraz Satış Aktif Görüntüleme

partner_sold_cross_sell_active_views
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.

İş Ortağı Tarafından Satılan - Çapraz Satış tıklamaları

partner_sold_cross_sell_clicks
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.

İş Ortağı Tarafından Satılan - Çapraz Satış dönüşümleri

partner_sold_cross_sell_conversions
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.

İş Ortağı Tarafından Satılan - Çapraz Satış gösterim sayısı

iş ortağı_satılan_çapraz_satış_gösterimleri
browserstring
Olası değerler: "Chrome", "Cobalt", &Cot Edge", Firefox"
format_categorystring
YouTube reklam biçimi. Olası değerler İŞİTSEL, GÖRÜNTÜLÜ, VİDEO, BELİRTİLMEMİŞ.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
operating_systemstring
Olası değerler: "Android", "AppleTV", "Chrome OS", "iOS", "iOS" ve "Mac" Windows, " Windows" Windows"

Bölge

region
country_codestring
İki karakterli ülke kodu.
region_idint
Bölge tanımlayıcısı.
region_namestring
Bölge adı.

YouTube Reserve Aktif Görüntüleme

yt_reserve_active_view
impression_data.creative_idint
Reklam öğesinin kimliği.
impression_data.line_item_idint
Bu gösterim için satır öğesi kimliği.
impression_data.media_plan_idint
YouTube Reserve medya planının kimliği.
impression_data.order_idint
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
num_active_view_viewable_impressionint
1 Aktif görüntüleme görüntülenebilir olduğunda; 0 etkin gösterim olmadığında görüntülenebilir.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
view_idstruct
Görünüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
view_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
view_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
view_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.

YouTube Reserve tıklamaları

yt_reserve_clicks
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
click_typeint
Tıklama türü.
impression_data.creative_idint
Reklam öğesinin kimliği.
impression_data.line_item_idint
Bu gösterim için satır öğesi kimliği.
impression_data.media_plan_idint
YouTube Reserve medya planının kimliği.
impression_data.order_idint
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

YouTube Reserve dönüşümleri

yt_reserve_conversions
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_idstruct
Dönüşüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
conversion_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
conversion_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
conversion_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_typeint
Dönüşüm türü.
impression_data.creative_idint
Reklam öğesinin kimliği.
impression_data.line_item_idint
Bu gösterim için satır öğesi kimliği.
impression_data.media_plan_idint
YouTube Reserve medya planının kimliği.
impression_data.order_idint
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
labelstring
Dönüşüm etkinliğinin adı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

YouTube Reserve reklam öğesi

yt_reserve_reklam öğesi
creative_format_typestring
Bazı biçimler doğrudan bir türle eşlenir. Diğer türlerin html, resim veya video gibi birden çok biçimi vardır.
creative_idint
Reklam öğesinin kimliği.
creative_namestring
Reklam öğesinin adı.
creative_typestring
Reklam öğesinin türü.
dcm_beaconsarray
Reklama ilişkin Campaign Manager 360 izleme pikseli için çok parçalı tanımlayıcı.
is_mastheadboolean
Bu, masthead reklam öğesiyse doğru.
skippable_ad_typestring
Olası değerler şunlardır: "SKIPPABLE" &&t;NOT_SKIPPABLE"
third_party_vast_urlstring
Reklam öğesi üçüncü taraflarca barındırılan bir videoysa reklam öğesinin VAST URL'si. Programatik öğelerin reklam öğelerini desteklemez. Biçimlendirme dv360_youtube_creative.third_party_vast_url
video_messagestruct
Video verileri için çok parçalı tanımlayıcı.
video_message.video_ad_durationint
milisaniye cinsinden videonun süresi.
video_message.youtube_channel_idstring
Bu videoyu sağlayan kanalın kimliği.
video_message.youtube_video_idstring
YouTube izleme URL'sinde görünen video kimliği dizesi temsili.

YouTube Reserve reklam öğesi dönüşümleri

yt_reserve_creative_conversions
click_idstruct
Tıklama için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
click_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
click_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
click_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_idstruct
Dönüşüm için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
conversion_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
conversion_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
conversion_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
conversion_typeint
Dönüşüm türü.
impression_data.creative_idint
Reklam öğesinin kimliği.
impression_data.line_item_idint
Bu gösterimin satır öğesi kimliği.
impression_data.media_plan_idint
YouTube Reserve medya planının kimliği.
impression_data.order_idint
Display &Video 360 müşterisinin kimliği. Tüm adh.dv360 tablolarında customer_id ile birleştirilir.
labelstring
Dönüşüm etkinliğinin adı.
query_idstruct
Sorgu için benzersiz tanımlayıcının birden fazla bölümü vardır.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemi tanımlayan tam sayı.
query_id.server_ipint
Bu etkinliği oluşturan sunucunun IPv4 adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

YouTube Reserve gösterimleri

yt_reserve_gösterimleri
active_view_dataint
Gösterimin etkin görüntüleme ölçümü için etkinleştirilip etkinleştirilmediği.
affinityarray
Yakın ilgi alanı grubunun kimliği. adh.affinity tablosunda benzeşim_kimliği ile birleştirilir. YouTube satır öğeleri desteklenmez.
browserstring
Olası değerler: "Chrome", "Cobalt", &Cot Edge", Firefox"
content_urlstring
Reklamın gösterildiği sayfanın URL'si. URL'nin bir kısmı gizlilik nedeniyle kaldırılmıştır.
creative_idint
Reklam öğesinin kimliği.
demographicsstruct
Demografik grup için birden fazla bölümden oluşan benzersiz tanımlayıcı: yaş_grubu, cinsiyet.
demographics.age_groupint
Yaş grubu kodu. adh.age_group tablosunda age_group_id ile birleştirilir.
demographics.genderint
Cinsiyet kodu. adh.gender tablosunda gender_id parametresiyle birleştirilir.
device_heightint
Piksel cinsinden cihaz yüksekliği.
device_widthint
Piksel cinsinden cihaz genişliği.
format_categorystring
YouTube reklam biçimi. Olası değerler İŞİTSEL, GÖRÜNTÜLÜ, VİDEO, BELİRTİLMEMİŞ.
impression_idstring
Gösterim için benzersiz tanımlayıcı.
in_marketarray
Pazardaki grubun kimliği. adh.in_market tablosunda in_market_id ile birleştirilir. YouTube satır öğelerini desteklemez.
inventory_typeenum
Envanter türü. Olası değerler: YOUTUBE, YOUTUBE TV, YOUTUBE_MUSIC, ARAMA, GMAIL, OTHER. Diğeri, Google Görüntülü Reklam Ağı veya Video ağını ifade eder.
is_app_trafficboolean
etkinlik yerel bir uygulamada gerçekleştiyse doğru. Etkinlik HTML5 uygulamasında veya web görünümünde gerçekleştiyse YANLIŞ olur.
line_item_idint
Bu gösterim için satır öğesi kimliği.
locationstruct
Konumun benzersiz tanımlayıcısıdır ve birden fazla bölümden oluşur: coğrafi_şehir_kimliği, coğrafi_metro, coğrafi_bölge.
location.countrystring
İki harfli ülke kodu, ör. "US&quot.
location.geo_city_idint
Şehir kodu. adh.city tablosunda City_id ile birleştirilir.
location.geo_metroint
Metropol bölgesinin kodu. adh.metro tablosunda metro_id ile birleştirilir.
location.geo_regionstring
Dize olarak bölge, ör. US-CA.
media_plan_idint
YouTube Reserve medya planının kimliği.
mobile_browser_classint
Cihazın türü. Olası değerler: masaüstü, tablet, akıllı tv konsolları veya mobil. adh.mobile_browser_class tablosunda mobile_browser_class_id ile birleştirilir.
num_active_view_eligible_impressionint
1, Aktif görüntüleme uygun olduğunda 0; gösterim etkin olmadığında uygun görüntüleme. 0
num_active_view_measurable_impressionint
1 Aktif görüntüleme ölçülebilir olduğunda, 0 aktif görüntüleme ölçülebilir olmadığında 0.
operating_systemstring
Olası değerler: "Android", "AppleTV", "Chrome OS", "iOS", "iOS" ve "Mac" Windows, " Windows" Windows"
order_idint
Google Ad Manager siparişinin kimliği.
physical_screen_heightint
Cihaz ekran yüksekliği (mm)
physical_screen_widthint
Cihaz ekran genişliği (mm)
publisher_domainstring
Reklamın gösterildiği sayfanın alan adı.
query_idstruct
Birden fazla bölümden oluşan, sorgu için benzersiz tanımlayıcı: Process_id, Server_ip, time_usec.
query_id.process_idint
Etkinliği oluşturan makinedeki işlemin kimliği.
query_id.server_ipint
Etkinliği oluşturan sunucunun IP adresi.
query_id.time_usecint
İn64 olarak belirtilen dönemden bu yana geçen mikrosaniye sayısı: 1e6 * (unix zamanı) + mikrosaniye.
query_languagestring
Kullanıcının kullandığı dil.
user_idopaque
Kullanıcı kimlikleri, ADH'deki tablolarda sayma ve katılma işlemlerini destekler. Geleneksel veri türleri olarak dışa aktarılamaz veya yayınlanamaz.

YouTube Reserve satır öğesi

yt_reserve_lineitem
cost_per_unitint
Mikro cinsinden yayınlanan birim başına maliyet
cost_typestring
Tıklama başına dönüşüm, dönüşüm, gösterim ve Aktif Görüntüleme
creative_idarray
Bu satır öğesinin reklam öğesi kimlikleri dizisi. Herhangi bir adh.yt tablosunda Creative_id ile birleştirilir.
end_timetimestamp
Satır öğesinin yayınlanmasının durdurulma zamanı.
line_item_idint
Ad Manager satır öğesi yayınlanıyor.
line_item_namestring
Ad Manager satır öğesi adı.
order_idint
Yayınlama için kullanılan Ad Manager Sipariş tanımlayıcısı.
order_namestring
Kampanya siparişinin adı.
programmaticboolean
doğru değerini belirleyin.
start_timetimestamp
Satır öğesinin yayınlanmaya başlama zamanı.
value_cost_per_unitint
Satır öğesinin birim başına değer maliyeti.

YouTube Reserve siparişi

yt_reserve_sipariş
advertiser_idint
Reklamverenin benzersiz kimliği.
advertiser_namestring
Reklamverenin adı kullanıcı tarafından girildi.
advertiser_timezonestring
Hesap ayarlarında varsayılan olarak belirtilen YouTube Reserve Reklamvereni saat dilimi.
media_plan_idint
YouTube Reserve medya planının kimliği.
media_plan_namestring
YouTube Reserve medya planının adı.
order_idint
Yayınlama için kullanılan Ad Manager Sipariş tanımlayıcısı.
order_namestring
Ad Manager siparişinin adı