Sözlük

Aktif Görüntüleme

YouTube ve belirli Görüntülü Reklam Ağı web siteleri ile mobil uygulamalarında bulunan ve Google'ın bir reklam gösteriminin potansiyel müşteri tarafından görüntülenebilir olup olmadığını belirlemesine olanak tanıyan teknoloji.

Reklam etkinliği

Kullanıcının reklamla etkileşimi (görüntüleme veya tıklama gibi).

Topla işlevi

Birden fazla satırın içeriğini tek bir değer halinde özetleyen bir SQL işlevleri grubu.

Toplama şartları

Belirli bir arama sonuçları grubu için gereken minimum kullanıcı sayısının yeterince toplanmış olarak kabul edilmesini belirleyen eşikler. Yalnızca tıklama ve dönüşümlere erişen sorgular için 10, diğer tüm türler için 50.

Analist

Sorgu yazma, düzenleme, yönetme ve çalıştırma izni veren kullanıcı erişim rolü.

Analiz işlevleri

Bir satır grubu üzerinden değerleri hesaplayan ve her satır için tek bir sonuç döndüren SQL işlevleri grubu. Not: Tüm analiz işlevleri Ads Data Hub'da engellenir.

BigQuery

Devasa veri kümelerini depolamak ve sorgulamak için kullanılan, tümüyle yönetilen ve sunucusuz kurumsal veri ambarı.

BigQuery ML

SQL'i kullanarak yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış büyük veri kümelerinde makine öğrenimi modelleri oluşturup dağıtmanıza olanak tanıyan BigQuery özelliği.

Alt hesap

Ana Ads Data Hub hesabı altındaki alt hesap. Çift katmanlı hesap yapılarında, Ads Data Hub hesap sahibi bağlı reklam platformu hesabının da sahibi olmadığında veri bağlama işlemi için kullanılır.

Tıklama dönüşümü (TD)

Bir reklamın tıklanmasıyla ilişkilendirilen dönüşüm.

  • TD'ler yalnızca Android'de ayrılabilir.
  • TD'ler iOS'te kullanılamaz. Bunlar, satın alma türüyle eşleşmesi için INTERACTION ile gösterilir.

Cloud Identity and Access Management (IAM)

Cloud Identity and Access Management (IAM), Google Cloud kaynaklarınızın izinlerini yönetmenize olanak tanıyan bir erişim denetimi aracıdır.

Cloud Functions

Sunucu veya çalışma zamanı ortamını yönetmeden Google Cloud etkinliklerine yanıt veren işlevler oluşturmanıza olanak tanıyan, etkinlik odaklı, sunucusuz bilgi işlem platformu.

Cloud Pub/Sub

Bağımsız uygulamalar arasında mesaj gönderip almanıza olanak tanıyan, tümüyle yönetilen, anlık mesajlaşma hizmeti.

Cloud Scheduler

Tanımlanmış zamanlarda veya düzenli aralıklarla yürütülecek çalışma birimlerini planlamanızı sağlayan, yönetilen cron hizmeti.

Cloud Shell

Google Cloud kaynaklarınıza doğrudan tarayıcınız üzerinden komut satırı erişimi sağlayan arayüz.

Cloud Source Repository

Kodu saklamak, yönetmek ve izlemek için tam özellikli, ölçeklenebilir ve bulut tabanlı Git deposu.

Compute Engine

Google Cloud'un, istediğiniz zaman ölçeklenebilir sayıda sanal makine başlatıp kullanabilmenizi sağlayan Hizmet Olarak Altyapı bileşeni.

Veriye dayalı ilişkilendirme

(DDA, veriye dayalı ilişkilendirme)

Veriye dayalı ilişkilendirme modelinde, reklamın tek bir dönüşüme katkıda bulunan temas noktalarının her birine kısmi kredi verilir. Ayrıca bkz. son tıklamayla ilişkilendirme.

Deployment Manager

Google Cloud kaynaklarının oluşturulmasını ve yönetilmesini otomatikleştiren altyapı dağıtım hizmeti.

Farklılık kontrolleri

Mevcut sonuç ile geçmiş sorgu sonuçları arasındaki farkı inceleyen bir gizlilik kontrolü kategorisi.

Etkileşimli görüntüleme dönüşümü (EGD)

EGD'ler, bir kullanıcı 10 saniye boyunca atlanabilir video içi reklamı izledikten sonra reklamı tıklamasa bile bir etkileşim etkinliği kaydederek çalışan bir dönüşüm sayma yöntemidir. UAC uygulama kampanyaları için:

  • EGD'ler yalnızca Android'de ayrılabilir.
  • EGD'ler iOS'te kullanılamaz. Bunlar, satın alma türüyle eşleşmesi için INTERACTION ile gösterilir.

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi üç ülkeden (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) oluşur.

Filtrelenmiş satır özeti

Gizlilik kontrolleri nedeniyle filtrelenen verilerin gösterildiği tümünü yakalama satırı. Daha da önemlisi, toplama şartlarının izin verdiğinden daha az sayıda (toplam olarak) kullanıcı bildirdiği zaman bu satırın kendisi sonuçlarınızdan filtrelenebilir.

Birinci taraf verileri (1PD)

Birinci taraf verileri web sitelerinizden, uygulamalarınızdan, fiziksel mağazalarınızdan veya müşterilerin bilgilerini doğrudan sizinle paylaştığı diğer durumlarda topladığınız bilgilerdir. Daha fazla bilgi için Politikalar sayfasındaki Müşteri verileri bölümünü inceleyin.

Floodlight

Google Marketing Platform tarafından kullanılan dönüşüm izleme sistemi.

Sıklık sınırı

Bir reklamın belirli bir kullanıcıya gösterilme sayısı sınırı.

Full join

Birleştirme ölçütlerini karşılamasa bile her iki tablodan da tüm satırları döndüren bir SQL birleştirme türü. Belirli bir satır birleştirilmezse diğer tablodaki sütunlar NULL değerini döndürür.

gcloud

Google Cloud için birleştirilmiş ve Google Cloud SDK'sı üzerinden dağıtılan komut satırı aracı.

Google verileri

Google'ın mülkiyetinde olan ve Google tarafından işletilen veriler

Google'ın mülkiyetinde olan ve Google tarafından işletilen ürünlerden elde edilen veriler. Örnekler: YouTube, Arama, Alışveriş, Gmail, Maksimum Performans, Chrome. Ads Data Hub'a bağlanabilen veriler ve verileri birleştirme kuralları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google hizmeti

İnternet reklamcılığı hizmetleri, arama motorları ve video paylaşım platformu hizmetleri gibi bir ürün veya hizmet. Ads, Arama ve YouTube'u Google hizmetlerine örnek olarak verebiliriz. Google hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Inner join

Birleştirme koşulunu karşılayan tüm satırları döndüren SQL birleştirme türü. Yalnızca birleştirme koşulunu veya kesişimi karşılayan satırlar döndürülür.

Geçersiz trafik

Geçersiz trafik, gerçekten ilgi gösteren gerçek bir kullanıcıdan gelmeyen tüm etkinliklerdir. Bu etkinlikler arasında, araya giren reklam uygulamalarının neden olduğu yanlışlıkla yapılan tıklamalar, rakip reklamverenler veya reklam botnetleri tarafından yapılan sahte tıklamalar gibi etkinlikler yer alabilir.

Son tıklamayla ilişkilendirme

(LCA, son tıklamayla ilişkilendirme)

Son tıklamayla ilişkilendirme modelinde, kredinin tamamı tek bir dönüşüme katkıda bulunan nihai tıklamaya verilir. Ayrıca bkz. veriye dayalı ilişkilendirme.

Left join

"Sol" tablodan tüm satırları döndüren bir SQL birleştirme türü. Sağdaki tabloda yer alan kayıt, sol tablodaki herhangi bir kayıtla birleştirilmezse sağ tablodaki tüm sütunlar için NULL değeri döndürür.

Üst hesap

Çift katmanlı hesap yapısında üst hesap, ana Ads Data Hub hesabıdır ve alt hesaplar içerir. Ads Data Hub hesap sahibi bağlı reklam platformu hesabının da sahibi olmadığında veri bağlama işlemi için kullanılır.

Kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII)

Bir kişiyi doğrudan tanımlamak, onunla iletişim kurmak veya konumunu tam olarak belirlemek için kendi başına kullanılabilecek bilgiler. E-posta adreslerini veya telefon numaralarını, bu bilgilere örnek olarak verebiliriz.

İlişki yöneticisi

Bir hesaptaki verileri bağlama ve verilerin bağlantısını kaldırma izni veren kullanıcı erişim rolü.

Yeniden pazarlama

Daha önce reklamlarınızla, web sitenizle veya uygulamanızla etkileşimde bulunmuş kullanıcıları hedefleme.

Right join

Sol birleştirmeyle simetrik hareket eden bir SQL birleştirme türü.

Statik kontroller

Sorgunun yürütülmeden önce veya yürütülmesi sırasında tanımlanabilecek olası gizlilik sorunlarını arayan bir gizlilik kontrolü kategorisi.

Süper kullanıcı

Hesaba tam kontrol ve erişim sağlayan bir kullanıcı erişim rolü.

TrueView

Kullanıcılara bir reklamı atlama veya katılma seçeneği sunan bir YouTube reklamları kategorisi. Reklam atlanırsa size ödeme yapılmaz.

Görüntülenebilirlik

Bir reklamın görüntülenebilir olup olmadığını ölçen metrik.

  • Bir görüntülü reklamın %50'si veya daha fazlası ekranda 1 saniye ya da daha uzun süre görünür olduğunda reklam görüntülenebilir olarak kabul edilir.
  • Bir video reklamın kapladığı alanın %50'si veya daha fazlası ekranda göründüğünde ve video 2 saniye veya daha uzun süre oynatıldığında video reklam görüntülenebilir olarak kabul edilir.