Ads Data Hub Politikaları

Google Ads Data Hub Sözleşmesi'nin şartlarını kabul ettiğinizde, aşağıdaki politikalara (Google'ın size sunduğu geçerli iş ortağı politikalarına ve ürüne özel politikalara) uymanız gerekir. Bu politikalara uymadığınız takdirde Ads Data Hub'a (ADH) erişiminizi ve bu reklamları kullanımınızı askıya alabilir ve/veya feshedebiliriz.

Gizlilik

Ads Data Hub, (a) bir BigQuery projesine yüklediğiniz verileri ve (b) Google'ın tescilli verilerini analiz etmenizi kolaylaştırır.

Aşağıdakini yapmamalısınız:

 • Google'ın toplu olarak raporladığı verileri ayrıştırmaya çalışma;
 • Son kullanıcıları tanımlamak için Google'ın tescilli verilerini kullanmaya çalışma;
 • ADH tarafından onaylanmış ve ADH'nin resmi arayüzü üzerinden resmi olarak desteklenen kitle etkinleştirme kanallarında izin verilenlerin dışında herhangi bir kullanım amacıyla kullanıcı profilleri oluşturmak, düzenlemek ya da bunları geliştirmek veya kitle listeleri oluşturmak, düzenlemek ya da bunları geliştirmek için Google'ın tescilli verilerini kullanmaya çalışma veya
 • Google Cloud Platform BigQuery projenize yüklenen eşleşme tablolarında, Google'ın Ads Data Hub'a yüklenen herhangi bir eşleşme tablosunda kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kullanabileceği veya algılayabileceği bilgiler kullanma.

Ads Data Hub aracılığıyla Google'a sağladığınız veya Google tarafından sağlanan verilerin işlenmesine izin vermek için gereken tüm izinleri almanız ve Ads Data Hub kullanımınızla ilgili veri toplama, kullanım ve paylaşım uygulamalarını belirten herkese açık bir gizlilik politikasına uymanız gerekmektedir.

Ads Data Hub'da Kitle Etkinleştirme özelliğini kullanırken, yalnızca siz (veya geçerliyse adına Google Ads Data Hub'ı kullandığınız müşteri) tarafından birinci taraf bağlamında toplanan müşteri bilgilerini (yani web sitelerinizden, uygulamalarınızdan, fiziksel mağazalarınızdan veya müşterilerin bilgilerini doğrudan sizinle paylaştığı diğer durumlarda topladığınız bilgiler) yükleyebilir ya da farklı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Örnekler:

 • Web sitenizden ürün satın almış bir müşteriden edindiğiniz bilgiler
 • Uygulamalarınız üzerinden pazarlama mesajları almak için kaydolmuş bir müşteriden edindiğiniz bilgiler
 • Fiziksel mağazanızda bağlılık programına kaydolan bir müşteriden edindiğiniz bilgiler

İlgi alanına dayalı reklamcılığı etkinleştirmek için Ads Data Hub'ı diğer Google hizmetleri ile bağlantılı olarak kullanıyorsanız bu Google hizmetleri için geçerli politikalara (ör. Kişiselleştirilmiş Reklamcılık İçin Google Ads Politikası ve Platform Ürünleri Program Politikaları) uymanız gerekir.

Kabul edilebilir kullanım

 • Google Ads Data Hub API veya Ads Data Hub web arayüzü dışında bir yolla Ads Data Hub'a erişmeniz ya da Ads Data Hub'ı kullanmanız yasaktır.
 • Bir reklamveren için aynı anda 10'dan fazla sorgu gönderilmesi durumunda Google, söz konusu Ads Data Hub hesabının sorgularını kısıtlama hakkını saklı tutar.
 • Google, bir dakika içinde 10'dan fazla sorgu gönderilmesi durumunda, Ads Data Hub hesabının sorgularını kısıtlama hakkını saklı tutar.
 • Sorgunuzun Ads Data Hub'ın kararlılığına zarar vermesi durumunda, sorgunuzu duraklatma hakkımızı saklı tutarız.
 • Google'ın reklamcılık ürünleri veya hizmetleriyle doğrudan rekabet eden herhangi bir ürün ya da hizmet oluşturmak, tanıtmak veya bunları geliştirmek ya da Google'ın reklamcılık ürünleri veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir karşılaştırmalı testin, karşılaştırmanın ya da değerlendirmenin sonuçlarını herkese açık şekilde açıklamak amacıyla, Google'ın tescilli verilerini dışa aktarmak, ayıklamak veya başka bir şekilde kazımak ya da kullanmak için doğrudan veya bir üçüncü taraf aracılığıyla ADH'yi kullanmanız yasaktır.

Ads Data Hub'daki Hassas Bilgilerle İlgili Ek Kısıtlamalar

Hassas ilgi alanı bilgileri veya kategorileriyle ilgili ek kısıtlamalara tabi olursunuz (Google Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Politikası'nda açıklandığı şekilde). Bu kısıtlamalar şunlardır:

 • Kişiselleştirilmiş Reklamcılık Politikası'nda listelenen hassas ilgi alanı kategorileri, ADH kullanıcıları tarafından kitle listeleri oluşturmak, reklamlarla kullanıcıları hedeflemek veya reklamverenlere ait ürün ya da hizmetlerin tanıtımını yapmak için kullanılamaz.
 • Sorgu yürütme zamanında, hassas ilgi alanı kategorileriyle ilişkili Google dışı verileri reklam hedefleme amacıyla Google verileriyle birleştiremezsiniz.
 • Ads Data Hub aracılığıyla oluşturduğunuz veya sizin adınıza oluşturulan raporlardaki verileri, ticari kullanım için hassas ilgi alanı kategorileriyle ilişkilendirilmiş verilerle birleştiremezsiniz.

Son Güncelleme: 4 Aralık 2020