Sdílení statistik kampaní

Pokud ve svém týmu budete sdílet statistiky o reklamních kampaních, usnadní vám to komunikaci. Budete moci společně vyhodnocovat dosažený výkon a na základě takto získaných dat rozhodovat o budoucích kampaních.

Cíle

V tomto výukovém programu se naučíte:

 • napsat dotaz pomocí služby Ads Data Hub,
 • sdílet výsledky dotazu se zainteresovanými osobami.

Než začnete

Abyste mohli úspěšně provést všechny níže uvedené kroky, musíte mít:

 • přístup k účtu služby Ads Data Hub,
 • možnost na tomto účtu služby Ads Data Hub spouštět dotazy,
 • oprávnění číst a psát soubory dat v nástroji BigQuery.

Vytvoření výsledků ke sdílení

Pokud už výsledky máte a pouze se je chcete naučit sdílet, můžete tuto část přeskočit.

Abyste mohli sdílet výsledky, musíte je nejprve vytvořit. Můžete to udělat buďto spuštěním dotazu, který jste vy (nebo někdo jiný z vašeho týmu) vytvořili, nebo pomocí dotazu založeného na šabloně obsažené v uživatelském rozhraní služby Ads Data Hub.

 1. Napsání dotazu
 2. Spuštění dotazu
 3. Poté, co dotaz dokončí svou činnost, rozbalte řádek obsahující příslušnou úlohu.
 4. Klikněte na Zobrazit tabulku. Tím výsledky otevřete v nástroji BigQuery.

Sdílení výsledků

Protože služba Ads Data Hub zapíše výsledky do tabulky BigQuery, může být potřeba je před sdílením s ostatními členy týmu převést do jiného formátu.

 1. Přejděte v nástroji BigQuery na svoji tabulku.
 2. Napište dotaz SQL, kterým z tabulky získáte výsledky. Pokud vám míra podrobnosti výsledků získaných ze služby Ads Data Hub vyhovuje, může stačit jednoduchý příkaz SELECT *.
  1. Případně můžete napsat dotaz, který z dat získá podrobnější údaje a pomůže vám zodpovědět konkrétnější otázky.
 3. Klikněte na Uložit výsledky.
 4. V rozbalovací nabídce vyberte formát, v němž chcete výsledky obdržet.
  1. Pokud se výsledky rozhodnete sdílet prostřednictvím jiné tabulky BigQuery, budou k ní lidé, s nimiž ji budete sdílet, potřebovat oprávnění k zobrazení.

Co dál?