Sorgu yazma ve çalıştırma

Sorgu oluşturma

 1. Ads Data Hub'da Sorgular sekmesine gidin.
 2. + Sorgu oluştur'u tıklayın. Analiz sorgu şablonları sayfası açılır.
 3. İsteğe bağlı: Genişlet'i tıklayarak SQL şablonunun önizlemesini yapın.
 4. Şablonu kullan'ı tıklayarak kullanmak istediğiniz şablonu seçin veya baştan başlamak için Boş'u tıklayın.
 5. Raporunuz için bir ad girin.
 6. Sorguyu BigQuery uyumlu SQL kullanarak yazın veya düzenleyin. Mevcut tabloları ve alanları bulup Google tabloları sekmesinden SQL'inize ekleyebilirsiniz.
 7. İsteğe bağlı: Parametreleri yapılandırın.
 8. İsteğe bağlı: Filtrelenmiş satır özetini yapılandırın.
 9. Kaydet'i tıklayın.

Parametreler

Parametreler sorguları daha esnek hale getirir. Örneğin, aynı sorguyu farklı kampanyalar üzerinde çalıştırmak isteyebilirsiniz. Her yürütme işleminden önce yinelenen sorgular oluşturmak veya kampanya kimliklerini sabitleştirmek yerine, sorgu çalıştırırken Çalıştır kartından bir veya daha fazla kampanya kimliği girilmesini kabul eden bir parametre yapılandırabilirsiniz. Parametreleri kullanmak, kodunuzun sade kalmasını sağlar, düzenleme sırasında hata oluşması olasılığını azaltır ve sorgunuzun düzenleme yapılmadan yeniden kullanılmasına olanak tanır. Parametreler, oluşturuldukları sorgunun kapsamına alınır. Böylece parametre adını başka bir sorguda tekrar kullanabilirsiniz.

Parametre türleri

Aşağıdaki parametre türlerine izin verilir:

 • int64
 • float64
 • bool
 • string
 • date
 • timestamp
 • array (izin verilen türlerden herhangi biri)

Parametre oluşturma

 1. Kayıtlı bir sorguyu açın veya yeni sorgu oluşturun.
 2. Özellikler > Parametreler > Parametre ekle'yi tıklayın.
 3. Ad alanına bir ad girin. Sorgu metninde parametreye referans vermek için bu adı kullanmanız gerekir.
 4. Parametre türünü seçmek için açılır menüyü kullanın.
  • Dizi'yi seçerseniz başka bir açılır menü görüntülenir. Açılır menüden dizi türünü seçin.
 5. İsteğe bağlı: İstediğiniz tüm parametreleri ekleyene kadar 2-4 arasındaki adımları tekrarlayın.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Parametreleri kullanma

Sorgu metninde, parametre adının önüne @ gelecek şekilde standart SQL parametre biçimini kullanın. Aşağıdaki örnekte, sorgu @campaign_ids adlı bir parametre içeriyor:

 /* Parameters:
 * @campaign_ids (ARRAY of INT64): A list of campaign IDs
 *  to conduct analysis on */

 WITH user_reach AS (
 SELECT 
  user_id,
  count(*) AS num_views
 FROM 
  adh.google_ads_impressions
 WHERE 
  campaign_id in UNNEST(@campaign_ids)
 GROUP BY 
  user_id
 )
 SELECT
 COUNT(*) AS unique_users,
 COUNTIF(num_views = 1) AS one_view,
 COUNTIF(num_views > 1 AND num_views <= 5) AS less_or_equal_five_views,
 COUNTIF(num_views > 5) AS more_than_five_views
 FROM 
  user_reach

Sorguyu çalıştırdığınızda, Yeni iş iletişim kutusu bir Parametre alanı içerir. Tanımladığınız her parametre için değer girin.

Parametreleri kaldırma

 1. Silmek istediğiniz parametreyi içeren sorguyu açın.
 2. Özellikler sekmesini açın.
 3. Parametreler kartında, silmek istediğiniz parametrenin yanındaki Sil'i tıklayın.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Ayrılmış parametreler

Aşağıdaki tabloda, Ads Data Hub tarafından ayrılmış parametreler listelenmiştir. Bu parametreleri sorgularınızda kullanabilirsiniz ancak ayrılmış bir parametreyle aynı ada sahip bir parametre oluşturamazsınız.

start_date date

Sorgu işinin başlangıç tarihi (dahil). Bu ada sahip kullanıcı tanımlı parametreler yok sayılır ve Yeni iş iletişim kutusunda ayarlanan değerlerle değiştirilir.

end_date date

Sorgu işinin bitiş tarihi (dahil). Bu ada sahip kullanıcı tanımlı parametreler yok sayılır ve Yeni iş iletişim kutusunda ayarlanan değerlerle değiştirilir.

time_zone string

Sorgu işinin saat dilimi. Bu ada sahip kullanıcı tanımlı parametreler yok sayılır ve Yeni iş iletişim kutusunda ayarlanan değerlerle değiştirilir.

Filtrelenmiş satır özeti

Filtrelenmiş satır özetleri, gizlilik kontrolleri nedeniyle filtrelenen verileri bir araya getirir. Filtrelenmiş satırlardaki veriler toplanır ve her şeyi içeren bir satıra eklenir. Filtrelenmiş verilerin daha fazla analiz edilememesine rağmen sonuçlardan ne kadar verinin filtrelendiğine dair bir özet sağlanır.

Sorgu düzenleme

 1. Ads Data Hub'da Sorgular sekmesine gidin.
 2. Düzenlemek istediğiniz sorgunun adını tıklayın.
 3. Sorguyu düzenleyin.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Sorgu çalıştırma

Bir sorgu çalıştırmadan önce, hizmet hesabına birleştirme işlemlerinizin çıkışını içerecek veri kümesi için dataEditor izni verdiğinizden emin olun. BigQuery'deki erişim denetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

 1. Ads Data Hub'da Sorgular sekmesine gidin.
 2. Çalıştırmak istediğiniz sorgunun adını tıklayın.
 3. Çalıştır'ı tıklayın.
  • Sorgunun kullanması beklenen bayt sayısı sayfanın üst kısmında gösterilir.
 4. Ads verilerinin kaynağı açılır listesinden bir kimlik seçin. Bu kimlik, sorgulamak istediğiniz reklam verileriyle ilişkili "Ads verilerinin kaynağı" kimliği olmalıdır. (Korumalı alan verilerini sorgulamak isterseniz ADH Korumalı Alan Müşterisi'ni seçin.)
 5. Eşleşme tablosu kullanıyorsanız Eşleşme tablosu kaynağı açılır listesinden eşleşme tablosunu seçin.
 6. Hedef tablo alanında, sorgu sonuçlarınızın nereye kaydedileceğini belirtin.
 7. Sorgunuzun tarih aralığını belirlemek için başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.
 8. Bir saat dilimi girin. Satın alma ortamının saat dilimiyle aynı olmalıdır.
 9. İsteğe bağlı: Parametreler için değerler girin.
 10. Çalıştır'ı tıklayın.

Sonuçlarınızı görüntüleme

Sorgunuz çalıştırıldıktan sonra, "İşler" sayfasında sonuçların önizlemesini görebilirsiniz. Verileri BigQuery, E-Tablolar veya Data Studio'da da inceleyebilirsiniz.

Önizleme

Tamamlanmış işin içinden Önizleme'yi tıklayın. İşin altında ilk 20 sonuç gösterilir.

BigQuery

Sonuçlarınız varsayılan olarak BigQuery'ye aktarılır. BigQuery'yi yeni bir pencerede açmak için Tabloyu görüntüle'yi tıklayın.

E-Tablolar ve Data Studio

Keşfet açılır menüsünü açın ve seçenekler arasından E-Tablolar ile keşfet veya Data Studio ile keşfet'i seçin. Bu işlemi yaptığınızda veriler yeni bir pencerede açılır.