Ads Data Hub'daki gizlilik kontrolleri

Son kullanıcı gizliliği, Ads Data Hub'ın yaptığı her işin merkezinde yer alır ve platformumuzun temelini oluşturur. Bu gizliliği sürdürmek ve müşterilerimize kanunlara ve kurallara uygunluk konusunda yardımcı olmak amacıyla, platformun dışına çıkardığınız veriler arasında bulunabilecek, bireysel kullanıcılarla1 ilgili verilerin platformdan aktarılmasını önlemek üzere tasarlanmış belirli denetimler ve kısıtlamalar uyguluyoruz. Aşağıda, kontrollere genel bir bakış sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi edinmek için şu bölümleri inceleyebilirsiniz:

 • Statik kontroller. Statik kontroller, gizlilikle ilgili aşağıdakiler gibi bariz ve anlık endişeleri bulmak için sorgularınızdaki ifadeleri inceler:
  • Kullanıcı tanımlayıcılarının veya kullanıcı tanımlayıcıların herhangi bir işlevinin dışa aktarılması.
  • Kullanıcı düzeyinde veriler içeren alanlar üzerinde engellenenler listesi işlevlerinin kullanılması.
 • Veri erişim limiti. Veri erişim limitiniz, belirli bir veri parçasına toplam kaç kez erişebileceğinizi sınırlar. Limitin sonuna yaklaşan kullanıcılara DATA_ACCESS_BUDGET_IS_NEARLY_EXHAUSTED türünde bir gizlilik mesajı gönderilir. Veri erişim limiti giriş noktasını kullanarak veya kullanıcı arayüzündeki limit bildirimlerini gözlemleyerek limiti izleyebilirsiniz.
 • Toplama şartları. Toplama şartları, her satırda son kullanıcı gizliliğini korumaya yetecek kadar çok sayıda kullanıcı bulunmasını sağlar.
 • Farklılık kontrolleri. Farklılık kontrolleri, çalıştırdığınız işin sonuçlarını önceki sonuçlarınızla ve aynı sonuç kümesindeki satırlarla karşılaştırır. Bu özellik, toplama şartlarımıza uyan birden fazla kullanıcı grubundan elde edilen verileri karşılaştırarak bireysel kullanıcılar hakkında bilgi toplamanızı engellemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır. İki iş arasında temel verilerinizde değişiklik yapmanız farklılık kontrolü ihlallerinin tetiklenmesine neden olabilir.

  İpucu: Farklılık kontrolü ya da gürültü yerleştirme kullanarak sorgu çalıştırmayı seçebilirsiniz. Gürültü yerleştirme modu, kullanıcı gizliliğini korurken makul düzeyde doğru sonuçlar sunarak farklılık kontrolü ihtiyacını ortadan kaldırır. Ads Data Hub'da gürültü yerleştirme özelliğinden yararlanma hakkında daha fazla bilgi

Bir sonuç gizlilik kontrollerini geçemediğinde Ads Data Hub, bir satırın filtrelendiğini bildiren bir gizlilik mesajı gösterir veya döndürür. Bu, tek bir satırdan tüm sonuç kümesine kadar her şey olabilir. Rapor toplamlarınızın doğru kalmasını sağlamak amacıyla, atlanan satırlardaki verileri saymak için filtrelenmiş bir satır özeti kullanın2.

Toplama şartları

Ads Data Hub'ın gizlilik kontrollerinin temelinde kullanıcı toplama eşiği bulunur. Çoğu sorgu için yalnızca 50 veya daha fazla kullanıcıya ait raporlama verilerini alabilirsiniz. Bununla birlikte yalnızca tıklamalara ve dönüşümlere erişen sorgular, 10 veya daha fazla kullanıcı hakkında rapor oluşturmak için kullanılabilir. (Boş kimliklere sahip kullanıcılar bu toplama eşiğine dahil edilmez.)

Aşağıdaki örnekte, 125 numaralı kampanyayı içeren satır, 50 kullanıcı alt sınırının altında olan 48 kullanıcıdan sonuç topladığı için nihai sonuçlardan filtrelenecektir. Filtrelenen satırlar, gizlilik kısıtlamaları nedeniyle sonuçlardan çıkarılan satırlardır.

Kampanya Kullanıcılar Gösterim sayısı
123 314 928
124 2718 5772
125 48 353

Farklılık kontrolleri

Farklılık kontrolleri, yeterli sayıda birleştirilmiş sonucun karşılaştırılması yoluyla kullanıcıların tanımlanamamasını sağlar. Ads Data Hub, bir işin sonuçlarını önceki sonuçlarla karşılaştırırken bireysel kullanıcı düzeyindeki güvenlik açıklarını arar. Bu nedenle, farklı kampanyalara ait sonuçlar veya aynı sayıda kullanıcıyı bildiren sonuçlar bile çok sayıda çakışan kullanıcı içeriyorsa filtrelenebilir.

Diğer yandan, iki toplu sonuç kümesi aynı sayıda kullanıcıya sahip (tam olarak aynı görünümde) olsa da kullanıcıları paylaşmayabilir ve dolayısıyla gizlilik açısından güvenli olabilir. Bu durumda filtre uygulanmaz.

Ads Data Hub, yeni bir sonucun güvenlik açığını değerlendirirken geçmiş sonuçlarınızdan elde edilen verileri kullanır. Diğer bir deyişle, aynı sorguyu tekrar tekrar çalıştırmak, yeni bir sonucun güvenlik açığı değerlendirilirken kullanılacak farklılık kontrolleri için daha fazla veri oluşturur. Ayrıca, temel veriler değişebilir. Bu durum, kararlı olduğu düşünülen sorgular için gizlilik kontrolü ihlallerine yol açabilir.

İş düzeyindeki sonuçlarınız yeterince farklı olmasına rağmen tek bir satır önceki işteki bir satırla benzerse Ads Data Hub bu satırı filtreler. Aşağıdaki örnekte, ikinci sonuçtaki 123 numaralı kampanyayı içeren satır, önceki sonuca göre tek bir kullanıcı farkı gösterdiği için filtrelenecektir.

İş 1 İş 2
Kampanya Kimliği Kullanıcılar Kampanya Kimliği Kullanıcılar
123 400 123 401
124 569 224 1325

Bir sonuç kümesindeki tüm satırlarda bulunan kullanıcıların toplamı önceki bir işe ait kullanıcı toplamıyla benzerse Ads Data Hub sonuç kümesinin tamamını filtreler. Aşağıdaki örnekte, ikinci işe ait tüm sonuçlar filtrelenecektir.

İş 1 İş 2
Kampanya Kimliği Kullanıcılar Kampanya Kimliği Kullanıcılar
123 400 123 402
124 1367 124 1367

Filtrelenmiş satır özeti

Filtrelenmiş satır özetleri, gizlilik kontrolleri nedeniyle filtrelenen verileri bir araya getirir. Filtrelenmiş satırlardaki veriler toplanır ve her şeyi içeren bir satıra eklenir. Filtrelenmiş verilerin daha fazla analiz edilememesine rağmen sonuçlardan ne kadar verinin filtrelendiğine dair bir özet sağlanır.

Sorgu danışmanı

SQL'iniz geçerliyse ancak aşırı filtrelemeyi tetikleyebiliyorsa sorgu danışmanı, istenmeyen sonuçlardan kaçınmanıza yardımcı olmak için sorgu geliştirme süreci sırasında uygulanabilir öneriler gösterir.

Tetikleyiciler aşağıdaki kalıpları içerir:

Sorgu danışmanını kullanmak için:


 1. Örneğin, panelistlerde olduğu gibi paylaşmayı kabul ettikleri veriler hariç. 

 2. Filtrelenmiş satır özetindeki kullanıcıların toplama şartlarını karşılamaması gibi gizlilik kısıtlamalarıyla engellenmediği sürece.