Ads Data Hub web kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlama

Ads Data Hub'daki web kullanıcı arayüzünü, API ile gerçekleştirebileceğiniz birçok görev için kullanabilirsiniz. Bu kılavuzda, toplam Campaign Manager 360 Veri Aktarımı gösterimlerinizi ölçen bir sorgunun sıfırdan nasıl yazılacağı ve test edilip çalıştırılacağı gösterilmektedir.

Sorgunuzu yazma

 1. Sorgular sekmesine gidin.
 2. Sorgu düzenleyiciyi açmak için + Sorgu oluştur'u tıklayın.
 3. Boş seçeneğini tıklayın.
 4. Sorgu düzenleyicide:

  1. Sorgunuza bir ad verin.
  2. Aşağıdaki SQL'i yapıştırın:
  SELECT
   COUNT(*) AS impressions
  FROM adh.cm_dt_impressions
  ;
  
 5. Sorguyu kaydedin.

Sorgunuzu korumalı alanı kullanarak test etme

 1. Ads Data Hub'da Sorgular sekmesine gidin.
 2. Daha önce yazdığınız sorgunun adını tıklayın.
 3. Düzenleyicinin sol üst köşesindeki Çalıştır'ı tıklayın.
 4. Reklam verileri kaynağı açılır listesinden ADH Korumalı Alan Müşterisi'ni seçin.
 5. Hedef tablo alanında sorgu sonuçlarınızın nereye yazılması gerektiğini belirtin.
 6. 18.08.2018 00:00:00 ile 17.09.2018 23:59:59 arası başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin. Otomatik doldurulan 30 günlük aralığı kullanmanız tavsiye edilir.
 7. Başlat'ı tıklayın.

Sorgu çalıştırıldıktan sonra sonuçları BigQuery'de açın. Aşağıdaki gibi bir tablo görürsünüz:

Satır gösterim sayısı
1 388204742

Test sorgunuzun sonuçlarından memnun olduğunuzda, sorguyu gerçek verilerde çalıştırmaya hazırsınız demektir.

Sorgunuzu Ads Data Hub'da çalıştırma

Sorgunuzu korumalı alan rolünü kullanarak test ettikten sonra, gerçek verilerle çalıştırmaya hazırsınız demektir.

 1. Ads Data Hub'da Sorgular sekmesine gidin.
 2. Çalıştırmak istediğiniz sorgunun adını tıklayın.
 3. Çalıştır'ı tıklayın.
  • Sorgunun kullanması beklenen bayt sayısı sayfanın üst kısmında gösterilir.
 4. Ads verilerinin kaynağı açılır listesinden bir kimlik seçin. Bu kimlik, sorgulamak istediğiniz reklam verileriyle ilişkili "Ads verilerinin kaynağı" kimliği olmalıdır. (Korumalı alan verilerini sorgulamak isterseniz ADH Korumalı Alan Müşterisi'ni seçin.)
 5. Eşleşme tablosu kullanıyorsanız Eşleşme tablosu kaynağı açılır listesinden eşleşme tablosunu seçin.
 6. Hedef tablo alanında, sorgu sonuçlarınızın nereye kaydedileceğini belirtin.
 7. Sorgunuzun tarih aralığını belirlemek için başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.
 8. Bir saat dilimi girin. Satın alma ortamının saat dilimiyle aynı olmalıdır.
 9. İsteğe bağlı: Parametreler için değerler girin.
 10. Çalıştır'ı tıklayın.