Başlama

Google AB Kullanıcı Rızası Politikası uyarınca, Birleşik Krallık ile birlikte Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcılarınıza belirli açıklamalar yapmanız ve yasal olarak gerekli olduğu durumlarda çerez veya başka yerel depolama bilgilerinin kullanımının yanı sıra reklam yayınlamak amacıyla kişisel verileri (AdID gibi) kullanmak için kullanıcıların iznini almanız gerekir. Bu politika AB eGizlilik Yönergesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gereksinimlerini yansıtmaktadır.

Google, yayıncıları bu politika kapsamındaki gereksinimleri yerine getirmeleri konusunda desteklemek için Kullanıcı Mesajlaşma Platformu (UMP) SDK'sını sunmaktadır. UMP SDK'sı, en son IAB standartlarını destekleyecek şekilde güncellenmiştir. Artık tüm bu yapılandırmalar AdMob gizlilik ve mesajlaşma bölümünden kolayca yönetilebilir.

Ön koşullar

Mesaj türü oluşturma

Kullanıcı mesajlarını, AdMob hesabınızın Gizlilik ve mesajlaşma sekmesindeki kullanılabilir kullanıcı mesajı türlerinden birini kullanarak oluşturun. UMP SDK'sı, projenizde ayarlanan uygulama kimliğinden oluşturulan AdMob kullanıcı mesajı göstermeye çalışır. Uygulamanız için herhangi bir mesaj yapılandırılmazsa SDK bir hata döndürür.

Daha fazla bilgi için Gizlilik ve mesajlaşma hakkında bölümüne göz atın.

Her uygulama lansmanında Update()kullanarak kullanıcının izin bilgilerinin güncellenmesini istemeniz gerekir. Bu durum, kullanıcınızın henüz yapmadıysa izin vermesi gerekip gerekmediğini veya izin süresinin dolup dolmadığını belirler.

Uygulama başlangıcında durumu nasıl kontrol edeceğinizle ilgili bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

void Start()
{
  // Create a ConsentRequestParameters object.
  ConsentRequestParameters request = new ConsentRequestParameters();

  // Check the current consent information status.
  ConsentInformation.Update(request, OnConsentInfoUpdated);
}

void OnConsentInfoUpdated(FormError consentError)
{
  if (consentError != null)
  {
    // Handle the error.
    UnityEngine.Debug.LogError(consentError);
    return;
  }

  // If the error is null, the consent information state was updated.
  // You are now ready to check if a form is available.
}

İzin formunu yükleme ve gerekirse gösterme

En güncel izin durumunu aldıktan sonra izin formu yüklemek içinConsentForm sınıftanLoadAndShowConsentFormIfRequired() numaralı telefonu arayın. İzin durumu gerekiyorsa SDK bir form yükler vearacından hemen sunar. Form kapatıldıktan sonra Action<FormError> callback çağrı yapılır. İzin gerekli değilse Action<FormError> callback çağrılır.

void Start()
{
  // Create a ConsentRequestParameters object.
  ConsentRequestParameters request = new ConsentRequestParameters();

  // Check the current consent information status.
  ConsentInformation.Update(request, OnConsentInfoUpdated);
}

void OnConsentInfoUpdated(FormError consentError)
{
  if (consentError != null)
  {
    // Handle the error.
    UnityEngine.Debug.LogError(consentError);
    return;
  }
  

  // If the error is null, the consent information state was updated.
  // You are now ready to check if a form is available.
  ConsentForm.LoadAndShowConsentFormIfRequired((FormError formError) =>
  {
    if (formError != null)
    {
      // Consent gathering failed.
      UnityEngine.Debug.LogError(consentError);
      return;
    }

    // Consent has been gathered.
  });
}

Kullanıcı bir seçim yaptıktan veya formu kapattıktan sonra herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz gerekirse bu mantığı formunuzun Action<FormError> callbackiçine yerleştirin.

Reklam isteğinde bulun

Uygulamanızda reklam isteğinde bulunmadan önce, CanRequestAds()özelliğini kullanarak kullanıcıdan izin alıp almadığınızı kontrol edin. İzin alırken kontrol edilecek iki yer vardır:

 1. Geçerli oturumda izin alındıktan sonra.
 2. Update()numaralı telefonu aradıktan hemen sonra. Önceki oturumda izin alınmış olabilir. Gecikmeye yönelik en iyi uygulama olarak, geri çağırmanın tamamlanmasını beklememenizi öneririz. Böylece uygulamanız kullanıma sunulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede reklam yüklemeye başlayabilirsiniz.

İzin toplama sürecinde bir hata oluşursa yine de reklam istemeyi denemeniz gerekir. UMP SDK'sı, önceki oturumdaki izin durumunu kullanır.

void Start()
{
  // Create a ConsentRequestParameters object.
  ConsentRequestParameters request = new ConsentRequestParameters();

  // Check the current consent information status.
  ConsentInformation.Update(request, OnConsentInfoUpdated);
}

void OnConsentInfoUpdated(FormError consentError)
{
  if (consentError != null)
  {
    // Handle the error.
    UnityEngine.Debug.LogError(consentError);
    return;
  }

  // If the error is null, the consent information state was updated.
  // You are now ready to check if a form is available.
  ConsentForm.LoadAndShowConsentFormIfRequired((FormError formError) =>
  {
    if (formError != null)
    {
      // Consent gathering failed.
      UnityEngine.Debug.LogError(consentError);
      return;
    }

    // Consent has been gathered.
    if (ConsentInformation.CanRequestAds())
    {
      MobileAds.Initialize((InitializationStatus initstatus) =>
      {
       // TODO: Request an ad.
      });
    }
  });
  
}

Gizlilik seçenekleri

Bazı izin formları, kullanıcının dilediği zaman iznini değiştirmesini gerektirir. Gerekirse gizlilik seçenekleri düğmesi uygulamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Bunu yapabilmek için:

 1. Uygulamanızın ayarlar sayfasındaki bir düğme gibi gizlilik seçenekleri formunu tetikleyebilecek bir kullanıcı arayüzü öğesi uygulayın.
 2. İşlem tamamlandığında, gizlilik seçenekleri formunu sunabilecek kullanıcı arayüzü öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek içinPrivacyOptionsRequirementStatus işaretini işaretleyin. LoadAndShowConsentFormIfRequired()
 3. Kullanıcı arayüzü öğenizle etkileşimde bulunan bir kullanıcı, gizlilik seçeneklerini dilediği zaman güncelleyebilmesi için formu göstermek üzereShowPrivacyOptionsForm() numaralı telefonu arayın.

Aşağıdaki örnekte, Button adresinden gizlilik seçenekleri formunun nasıl gösterileceği gösterilmektedir.

[SerializeField, Tooltip("Button to show the privacy options form.")]
private Button _privacyButton;

private void Start()
{
 // Enable the privacy settings button.
 if (_privacyButton != null)
 {
   _privacyButton.onClick.AddListener(UpdatePrivacyButton);
   // Disable the privacy settings button by default.
   _privacyButton.interactable = false;
 }
}

/// <summary>
/// Shows the privacy options form to the user.
/// </summary>
public void ShowPrivacyOptionsForm()
{
  Debug.Log("Showing privacy options form.");

  ConsentForm.ShowPrivacyOptionsForm((FormError showError) =>
  {
    if (showError != null)
    {
      Debug.LogError("Error showing privacy options form with error: " + showError.Message);
    }
    // Enable the privacy settings button.
    if (_privacyButton != null)
    {
      _privacyButton.interactable =
        ConsentInformation.PrivacyOptionsRequirementStatus ==
        PrivacyOptionsRequirementStatus.Required;
    }
  });
}

Test

Uygulamanız geliştirme aşamasındayken entegrasyonu test etmek isterseniz test cihazınızı programatik olarak kaydetmek için bu adımları uygulayın. Uygulamanızı yayınlamadan önce bu test cihazı kimliklerini ayarlayan kodu kaldırdığınızdan emin olun.

 1. Update()numaralı telefonu arayın.
 2. Günlük çıktısında, cihaz kimliğinizi ve test cihazı olarak nasıl ekleyeceğinizi gösteren aşağıdaki örneğe benzer bir mesaj olup olmadığını kontrol edin:

  Android

  Use new ConsentDebugSettings.Builder().addTestDeviceHashedId("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231")
  to set this as a debug device.
  

  iOS

  <UMP SDK>To enable debug mode for this device,
  set: UMPDebugSettings.testDeviceIdentifiers = @[2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b]
  
 3. Test cihazı kimliğinizi panonuza kopyalayın.

 4. Kodunuzu, test cihazı kimliklerinizin listesini ayarlayacakDebugGeography.TestDeviceHashedIds şekilde değiştirin.

  void Start()
  {
    var debugSettings = new ConsentDebugSettings
    {
      TestDeviceHashedIds =
      new List<string>
      {
        "TEST-DEVICE-HASHED-ID"
      }
    };
  
    // Create a ConsentRequestParameters object.
    ConsentRequestParameters request = new ConsentRequestParameters
    {
      ConsentDebugSettings = debugSettings,
    };
  
    // Check the current consent information status.
    ConsentInformation.Update(request, OnConsentInfoUpdated);
  }
  

Coğrafi konumu zorunlu kılın

UMP SDK'sı, the DebugGeography field on ConsentDebugSettingskullanılarak cihaz AEA veya Birleşik Krallık'ta bulunuyormuş gibi uygulamanızın davranışını test edebileceğiniz bir yöntem sunar. Hata ayıklama ayarlarının yalnızca test cihazlarında çalıştığını unutmayın.

void Start()
{
  var debugSettings = new ConsentDebugSettings
  {
    // Geography appears as in EEA for debug devices.
    DebugGeography = DebugGeography.EEA,
    TestDeviceHashedIds = new List<string>
    {
      "TEST-DEVICE-HASHED-ID"
    }
  };

  // Create a ConsentRequestParameters object.
  ConsentRequestParameters request = new ConsentRequestParameters
  {
    ConsentDebugSettings = debugSettings,
  };

  // Check the current consent information status.
  ConsentInformation.Update(request, OnConsentInfoUpdated);
}

Uygulamanızı UMP SDK ile test ederken bir kullanıcının ilk yükleme deneyimini simüle edebilmek için SDK'nın durumunu sıfırlamayı yararlı bulabilirsiniz. SDK, bunun için Reset() yöntemini sunar.

ConsentInformation.Reset();