แบนเนอร์อัจฉริยะ

แบนเนอร์อัจฉริยะคือหน่วยโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาแบนเนอร์ที่มีความกว้างหน้าจอเท่ากับหน้าจอขนาดต่างๆ บนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวตั้ง แบนเนอร์อัจฉริยะจะตรวจหาความกว้างของอุปกรณ์ ตามการวางแนวปัจจุบันของอุปกรณ์แล้วสร้างมุมมองโฆษณาในขนาดดังกล่าว

แบนเนอร์อัจฉริยะจะใช้ความสูงของโฆษณา 3 ระดับดังนี้

ความสูงของโฆษณา ความสูงของหน้าจอ
32 dp ≤ 400 dp
50 dp > 400 dp และ ≤ 720 dp
90 dp > 720 dp

ปกติแล้วแบนเนอร์อัจฉริยะในโทรศัพท์จะมีความสูง 50 dp ในแนวตั้งและ 32 dp ในแนวนอน บนแท็บเล็ต ความสูงปกติคือ 90 dp ในการวางแนวทั้ง 2 ด้าน

เมื่อโฆษณาแบบรูปภาพไม่ใหญ่พอที่จะกินพื้นที่ที่จัดสรรไว้ทั้งหมด รูปภาพนั้นจะอยู่ตรงกลาง และพื้นที่ทั้งสองด้านจะเต็มไปหมด

หากต้องการใช้แบนเนอร์อัจฉริยะ ให้ระบุ AdSize.SmartBanner สำหรับขนาดโฆษณาเมื่อสร้าง BannerView เช่น

// Create a Smart Banner at the top of the screen.
BannerView bannerView = new BannerView(adUnitId, AdSize.SmartBanner, AdPosition.Top);