Ứng dụng mẫu và Analytics

Chúng tôi cung cấp một số ứng dụng mẫu để cho bạn thấy cách đặt quảng cáo vào ứng dụng gốc bằng cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Bạn có thể tìm các ứng dụng nguồn mở này tại vị trí lưu trữ Các mẫu Android (các dịch vụ của Google Play) trên GitHub.

Google Analytics là một dịch vụ hữu ích, bổ trợ cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Dịch vụ này cho phép bạn dễ dàng đo lường mức độ thành công của các ứng dụng dành cho thiết bị di động.