Chuẩn bị cho các yêu cầu công bố dữ liệu của Google Play

Vào tháng 5 năm 2021, Google Play đã ra mắt một mục mới tên là An toàn dữ liệu. Mục này chứa thông tin công bố của nhà phát triển về các phương pháp thu thập, chia sẻ và bảo mật dữ liệu người dùng của ứng dụng.

Trang này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu công bố liên quan đến dữ liệu này khi bạn sử dụng Google Mobile Ads SDK. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc SDK của chúng tôi có xử lý dữ liệu của người dùng cuối hay không và cách xử lý dữ liệu này, bao gồm mọi chế độ cài đặt hoặc cấu hình áp dụng mà bạn có thể kiểm soát với tư cách là nhà phát triển ứng dụng.

Chúng tôi luôn cố gắng minh bạch nhất có thể trong việc hỗ trợ bạn. Tuy nhiên, là nhà phát triển ứng dụng, bạn phải tự quyết định cách phản hồi biểu mẫu trong mục An toàn dữ liệu của Google Play liên quan đến phương pháp mà ứng dụng của bạn dùng để thu thập, chia sẻ và bảo mật dữ liệu của người dùng cuối.

Cách sử dụng thông tin trên trang này

Trang này chỉ liệt kê dữ liệu người dùng cuối mà phiên bản mới nhất (phiên bản 20.4.0) của Google Mobile Ads SDK thu thập.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Google Mobile Ads SDK, hãy xem xét cập nhật lên phiên bản mới nhất để đảm bảo các thông tin mà ứng dụng công bố là chính xác. Google Mobile Ads SDK sẽ tiếp tục được cập nhật theo thời gian. Bài viết này sẽ phản ánh những thay đổi đó, vì vậy, hãy nhớ quay lại để cập nhật thông tin công bố của bạn (nếu cần).

Để hoàn tất yêu cầu công bố liên quan đến dữ liệu, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về các loại dữ liệu của Android để xác định loại dữ liệumục đích phù hợp nhất với dữ liệu được thu thập. Trong thông tin công bố về dữ liệu, hãy nhớ đề cập đến cách ứng dụng của bạn chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã thu thập.

Nếu bạn cũng đang sử dụng Quyền riêng tư và thông báo của AdMob để thu thập và quản lý sự đồng ý theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR), vui lòng tham khảo tài liệu về SDK của nền tảng thông báo cho người dùng đối với thông tin công bố về dữ liệu trên Google Play.

Dữ liệu được tự động thu thập và chia sẻ

Google Mobile Ads SDK tự động thu thập và chia sẻ các loại dữ liệu sau đây cho mục đích quảng cáo, phân tích và chống gian lận.

Dữ liệu Theo mặc định, Google Mobile Ads SDK...
Địa chỉ IP Thu thập địa chỉ IP của thiết bị. Địa chỉ này có thể được dùng để ước tính vị trí chung của một thiết bị.
Giá trị nhận dạng thiết bị Thu thập mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android (có thể được dùng để xác định xem thông báo yêu cầu đồng ý có nên xuất hiện hay không).
Lượt tương tác của người dùng đối với sản phẩm Thu thập số lượt tương tác với sản phẩm của người dùng và thông tin về lượt tương tác đó, bao gồm số lần chạy ứng dụng, số lượt nhấn và lượt xem video.
Thông tin chẩn đoán Thu thập thông tin liên quan đến hiệu suất của ứng dụng và SDK, bao gồm nhật ký sự cố, thời gian chạy ứng dụng, tỷ lệ treo và mức sử dụng năng lượng.
Giá trị nhận dạng thiết bị và tài khoản Thu thập mã quảng cáo trên Android, mã nhóm ứng dụng và các giá trị nhận dạng khác (nếu có) liên quan đến các tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị.

Tất cả dữ liệu người dùng do Google Mobile Ads SDK thu thập đều được mã hoá khi truyền bằng giao thức Bảo mật tầng truyền tải (TLS).

Xử lý dữ liệu

Việc thu thập mã quảng cáo trên Android là không bắt buộc. Người dùng có thể đặt lại hoặc xoá mã quảng cáo bằng cách sử dụng các chế độ kiểm soát mã quảng cáo trong trình đơn chế độ cài đặt của Android. Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể ngăn không cho thu thập mã quảng cáo bằng cách cập nhật tệp kê khai của ứng dụng.

Một số tính năng khác trong Google Mobile Ads SDK, chẳng hạn như tính năng Quảng cáo bị hạn chế cũng có thể vô hiệu hoá việc truyền mã quảng cáo và các dữ liệu khác.

Dữ liệu được thu thập và chia sẻ tuỳ thuộc vào cách bạn sử dụng

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ tính năng sản phẩm không bắt buộc nào cần có dữ liệu bổ sung (như báo cáo nâng cao) hoặc tham gia bất kỳ thử nghiệm nào về các tính năng mới của sản phẩm cần có dữ liệu bổ sung, hãy nhớ kiểm tra xem các tính năng hoặc thử nghiệm đó có yêu cầu bạn phải công bố thông tin về dữ liệu bổ sung hay không.

Tài nguyên hữu ích khác