SDK Lite quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Giống như mọi thư viện Android khác, SDK các dịch vụ của Google Play sẽ tăng kích thước của các ứng dụng chứa SDK đó. SDK Lite quảng cáo trên thiết bị di động của Google là phiên bản nhẹ của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được tạo để giảm tác động đó. Kích thước phiên bản này chỉ bằng một phần nhỏ kích thước của SDK thông thường.

Cùng với việc giảm kích thước, việc sử dụng SDK Lite cũng giúp giảm tổng số phương thức được tham chiếu trong một ứng dụng. Điều này đặc biệt hữu ích khi triển khai các phiên bản Android cũ. Ở những phiên bản này, nhà phát triển có thể bị giới hạn tham chiếu 64K.

Dưới đây là cách định cấu hình gradle để kết hợp SDK Lite vào ứng dụng của bạn:

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0'
}

Các điểm hạn chế của SDK Lite

Bạn chỉ nên sử dụng SDK Lite trong các ứng dụng được phân phối thông qua Cửa hàng Google Play.

Không giống như các dịch vụ khác của Google Play, quy trình triển khai SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google chuẩn trong APK các dịch vụ của Google Play cũng có trong thư viện ứng dụng các dịch vụ của Google Play. Điều này cho phép hỗ trợ trên các thiết bị không có APK các dịch vụ của Google Play. Khi chạy, SDK sẽ so sánh các phiên bản của thư viện ứng dụng và APK các dịch vụ của Google Play, đồng thời sử dụng phiên bản mới.

SDK Lite loại bỏ hoạt động triển khai SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google khỏi thư viện ứng dụng, chỉ để lại một giao diện cho APK dịch vụ của Google Play. SDK Lite dựa vào việc triển khai APK. Nếu bạn triển khai ứng dụng bên ngoài cửa hàng Google Play, thì chúng tôi không đảm bảo rằng thiết bị của người dùng sẽ cài đặt APK của Dịch vụ Google Play.

Trên các thiết bị có phiên bản cập nhật của Dịch vụ Google Play, hành vi của SDK Lite sẽ giống với hành vi của SDK tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trên các thiết bị mà Dịch vụ Google Play đã lỗi thời hoặc không có, SDK Lite có thể tham chiếu đến các API không có sẵn hoặc đã được thay đổi từ các API trong APK Dịch vụ Google Play. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng không hoạt động và lỗi được ghi lại. Điều này có thể khiến quảng cáo không phân phát đến các thiết bị đó.