Thiết lập proxy Charles cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên phiên bản Android N trở lên

Trên Android N trở lên, các lệnh gọi quảng cáo chỉ hiển thị trong proxy Charles sau khi bạn thực hiện các bước sau:

 1. Cập nhật các dịch vụ của Google Play trên thiết bị di động.
 2. Bật tính năng Theo dõi mạng trên thiết bị di động.
 3. Cài đặt chứng chỉ SSL Charles trên thiết bị và thiết lập proxy.
 4. Bật Proxy SSL cho ứng dụng trên thiết bị di động.

Cập nhật các dịch vụ của Google Play trên thiết bị di động

Đối với trình mô phỏng, nếu không thấy mục Google Play trong trình đơn bên, bạn có thể phải cập nhật Android Studio và tải hình ảnh mới nhất trên hệ thống xuống trong mục Cấu hình thiết bị ảo. Hãy nhớ sử dụng hình ảnh hệ thống có Google Play trong mục tiêu.

Sử dụng trình đơn bên để kiểm tra và cập nhật các dịch vụ của Google Play lên phiên bản mới nhất. Phiên bản hoạt động thấp nhất của các dịch vụ của Google Play là 14.5.74.

Đối với thiết bị di động thực (điện thoại hoặc máy tính bảng), bạn có thể tìm kiếm Google Play hoặc nhấp vào đường liên kết này để mở trực tiếp Google Play.

Bật tính năng Theo dõi mạng trên thiết bị di động

Để bật tính năng theo dõi mạng, bạn cần bật tùy chọn cho nhà phát triển trên thiết bị của mình. Chạy ứng dụng Cài đặt Google và chọn Google > Quảng cáo > Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho quảng cáo. Nhà xuất bản AdMob và Google Ad Manager có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn này để biết thêm thông tin chi tiết.

Cài đặt chứng chỉ SSL Charles trên thiết bị và thiết lập proxy

Để sử dụng Charles làm proxy cho ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn cần tải Charles xuống và cài đặt trên máy tính. Hãy làm theo nội dung hướng dẫn của Charles để cài đặt chứng chỉ SSL trên trình mô phỏng hoặc thiết bị di động Android.

Việc sử dụng trình mô phỏng với một proxy sẽ đơn giản hơn vì trình mô phỏng này được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi mà máy tính chạy Charles đang kết nối. Khi sử dụng trình mô phỏng với proxy, hãy đặt proxy thành máy chủ cục bộ (http://127.0.0.1) và cổng mà proxy Charles đang chạy (bạn có thể tìm thấy trong tùy chọn trình đơn Charles Proxy > Cài đặt proxy).

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị di động thực (điện thoại hoặc máy tính bảng), bạn sẽ cần kết nối thiết bị di động với cùng một mạng Wi-Fi mà máy tính chạy Charles của bạn đang kết nối bằng cách sử dụng tùy chọn cài đặt mạng nâng cao. Khi thiết lập tùy chọn cài đặt proxy cho thiết bị thực, hãy sử dụng tùy chọn trình đơn Charles Trợ giúp > Địa chỉ IP cục bộ để lấy địa chỉ IP của máy tính, nhập địa chỉ proxy trên thiết bị (để làm được việc này, bạn phải sử dụng cùng một mạng Wi-Fi). Sử dụng cổng mà proxy Charles đang chạy.

Bật Proxy SSL cho ứng dụng dành cho thiết bị di động

Để Charles chặn lưu lượng truy cập SSL của ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn cần khai báo rằng ứng dụng của bạn có thể tin tưởng chứng chỉ SSL do người dùng cung cấp.

Trước tiên, bạn sẽ cần thêm tệp tài nguyên XML mới cho Cấu hình bảo mật mạng theo đường dẫn res/xml/network_security_config.xml:

<network-security-config>
    <debug-overrides>
      <trust-anchors>
        <!-- Trust user added CAs while debuggable only -->
        <certificates src="user" />
      </trust-anchors>
    </debug-overrides>
  </network-security-config>
  

Tiếp theo, hãy cập nhật tệp AndroidManifest.xml để sử dụng cấu hình bảo mật mạng.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest ... >
    <application ...
           android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
           ... >
      ...
    </application>
  </manifest>
  

Sau đó, bạn có thể chạy ứng dụng dành cho thiết bị di động và tìm các yêu cầu quảng cáo trong nhật ký Charles.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản kỹ thuật Google của bạn để lên lịch hẹn trong giờ làm việc với nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Ads của chúng tôi.