מודעות באנר בגודל קבוע

Google Mobile Ads SDK תומך בגדלים קבועים של מודעות במצבים שבהם מודעות מותאמות מודעות באנר לא מתאימות לצרכים שלכם.

בטבלה הבאה מפורטים הגדלים הרגילים של מודעות הבאנר.

גודל ב-dp (WxH) תיאור זמינות קבוע של גודל המודעה
320x50 כרזה טלפונים וטאבלטים BANNER
320x100 מודעת באנר גדולה טלפונים וטאבלטים LARGE_BANNER
300x250 מלבן בינוני של IAB טלפונים וטאבלטים MEDIUM_RECTANGLE
468x60 מודעת באנר בגודל מלא של IAB טאבלטים FULL_BANNER
728x90 לוח הישגי השחקנים המובילים של IAB טאבלטים LEADERBOARD

גודל המאגר שבו ממקמים את המודעה חייב להיות לפחות בגודל של הבאנר. כל מרווח פנימי מקטין ביעילות את גודל המאגר. אם המאגר לא יכול להתאים למודעת הבאנר, המודעה לא מוצגת, וגם האזהרה נרשמה ביומן:

W/Ads: Not enough space to show ad. Needs 320x50 dp, but only has 288x495 dp.

דוגמה למודעות באנר בגודל קבוע

Java קוטלין