Wymagania wstępne

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Interfejs Reseller API jest przeznaczony dla autoryzowanych deweloperów i integratorów usług, którzy chcą tworzyć aplikacje klienckie do zarządzania zamówieniami i subskrypcjami klientów.

Warunkiem wstępnym korzystania z interfejsu Reseller API jest wykonanie tych czynności konfiguracyjnych:

  1. Zarejestruj się jako autoryzowany sprzedawca Google Workspace. Aby korzystać z Partner Sales Console i interfejsu Seller API, musisz mieć w pełni wdrożoną i podpisaną umowę sprzedawcy. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zostać sprzedawcą, skontaktuj się z programem dla sprzedawców Google Workspace.

  2. Wykonaj czynności opisane w artykule Programowanie w Google Workspace.

  3. Skonfiguruj konsolę sprzedaży partnerskiej. Interfejs Seller API to interfejs do tworzenia subskrypcji w konsoli sprzedaży partnerskiej i zarządzania nimi.