Thế là hoàn tất

Đừng bỏ lỡ các phần tóm tắt và các phiên thảo luận kỹ thuật quan trọng, cũng như nội dung học tập theo yêu cầu.

Bắt kịp theo yêu cầu
Khai phá sức sáng tạo và đơn giản hoá quy trình công việc nhờ các giải pháp mở và tích hợp.

Bạn đang phát triển cho điều gì?

Chọn trọng tâm phát triển của bạn để tìm các giải pháp và tài nguyên hữu ích
Phát triển cho nhiều đối tượng và hệ số hình dạng.
Tạo các ứng dụng và trang web nhanh, an toàn cho web mở.
Áp dụng sức mạnh của máy học vào các ứng dụng và quy trình công việc.
Đơn giản hóa và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.

Sản phẩm nổi bật

Tính năng mới trong Android
Nhận Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức để phát triển ứng dụng Android.
Trau dồi kiến thức qua các sự kiện trực tuyến và trực tiếp dành cho nhà phát triển.
Bám sát công nghệ của Google. Mài giũa kỹ năng và nắm vững các kỹ năng mới.
Gặp gỡ một mạng lưới đa dạng, bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình của nhà phát triển.