Khai phá sức sáng tạo và đơn giản hoá quy trình công việc nhờ các giải pháp mở và tích hợp.

Sản phẩm nổi bật

Tính năng mới trong Android
Có tính năng cập nhật cho tính năng Chỉnh sửa trực tiếp, xem trước ảnh động trong Compose, trình khám phá thiết bị mới, v.v.
Trau dồi kiến thức qua các sự kiện trực tuyến và trực tiếp dành cho nhà phát triển.
Bám sát công nghệ của Google. Mài giũa kỹ năng và nắm vững các kỹ năng mới.
Gặp gỡ một mạng lưới đa dạng, bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình của nhà phát triển.