Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Tham gia một điểm đến duy nhất với các bài tập lập trình tự học, bài kiểm tra, bài viết kỹ thuật và video hướng dẫn. Đạt được kỹ năng phần mềm mà bạn cần để phát triển bằng công nghệ của Google.

Xây dựng mọi thứ với Google

Android
Google Cloud
Firebase
Flutter
Google Assistant
Nền tảng Maps
TensorFlow
Web
Google Ads
Chrome OS
Google Play
YouTube
Kết nối nhà phát triển trực tiếp và trực tuyến. Nắm bắt mọi thông tin về các sự kiện sắp tới, nắm bắt nội dung mà bạn đã bỏ lỡ và kết nối với các chuyên gia của Google.
Kết nối với các nhà phát triển và công ty khởi nghiệp khác trong khu vực của bạn, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trong ngành, chia sẻ kỹ năng và học hỏi kỹ năng mới.

Tin tức

Tìm hiểu về các tính năng và API được thêm vào bản phát hành thử nghiệm 1.2 mới.
Tạo ra trải nghiệm đẹp mắt, dễ sử dụng trên quy mô lớn nhờ các hướng dẫn và mẫu hỗ trợ tiếp cận mới của Material Design 39.
Tìm hiểu về những điểm cải tiến giúp củng cố các tính năng trong Flutter 3 cũng như ứng dụng tham khảo mới Wonderous.
Khám phá các trường hợp sử dụng mới và tài liệu dành cho nhà phát triển cho Ví Google.
Các tính năng mới của Play Console giúp bạn biết được nội dung nào cần phát hành ngay lập tức và nội dung cần gửi để xem xét.
Từ máy học cho đến thiết bị di động và hơn thế nữa, hãy duyệt xem các dự án nguồn mở của Google để sử dụng, chia sẻ và xây dựng ứng dụng.
Bật các tính năng tùy chỉnh với các API và dịch vụ thiết yếu trong ngăn xếp máy học của Android với TensorFlow Lite.
Lọc và khám phá nội dung theo mức độ chuyên môn, do hơn 500 nhà phát triển đóng góp.

Tìm một chuyên gia phát triển của Google

Duyệt qua thư mục các chuyên gia nhà phát triển của chúng tôi đã được Google công nhận về kiến thức và kỹ năng công nghệ trong đó.