REST Resource: customerLicense

Zasób: CustomerLicense

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "state": string,
 "applicationId": string,
 "editions": [
  {
   object (Editions)
  }
 ],
 "id": string,
 "customerId": string
}
Pola
kind

string

Typ zasobu interfejsu API. Jest to zawsze appsmarket#customerLicense.

state

string

Stan licencji klienta. Jedno z tej listy:

 • ACTIVE: klient ma ważną licencję.
 • UNLICENSED: nie ma licencji: klient nigdy nie zainstalował Twojej aplikacji lub ją usunął.
applicationId

string

Identyfikator aplikacji odpowiadającej temu zapytaniu dotyczącym licencji.

editions[]
(deprecated)

object (Editions)

(Wycofane)

id

string

Identyfikator licencji klienta.

customerId

string

Nazwa domeny klienta.

Wersje

Zapis JSON
{
 "editionId": string,
 "seatCount": integer,
 "assignedSeats": integer
}
Pola
editionId
(deprecated)

string

(Wycofane)

seatCount
(deprecated)

integer

(Wycofane)

assignedSeats
(deprecated)

integer

(Wycofane)

Metody

get

Pobiera stan licencji, aby określić, czy klient ma dostęp do danej aplikacji.