เลือกขอบเขต Google Workspace Events API

เอกสารนี้มีการให้สิทธิ์เฉพาะ Google Workspace Events API และการตรวจสอบสิทธิ์ ก่อนอ่านเอกสารนี้ โปรดอ่านข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ทั่วไปและการให้สิทธิ์ของ Google Workspace ที่ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

กำหนดค่า OAuth 2.0 สำหรับการให้สิทธิ์

กำหนดค่าหน้าจอคำยินยอม OAuth และเลือกขอบเขตเพื่อกำหนดข้อมูลที่แสดงต่อผู้ใช้และผู้ตรวจสอบแอป รวมถึงลงทะเบียนแอปเพื่อเผยแพร่แอปในภายหลัง

ขอบเขต Google Workspace Events API

หากต้องการกำหนดระดับการเข้าถึงที่ให้แก่แอป คุณต้องระบุและประกาศขอบเขตการให้สิทธิ์ ขอบเขตการให้สิทธิ์คือสตริง URI ของ OAuth 2.0 ที่มีชื่อแอป Google Workspace, ประเภทข้อมูลที่เข้าถึง และระดับการเข้าถึง ขอบเขตคือคำขอที่แอปของคุณใช้เพื่อทำงานกับข้อมูล Google Workspace ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชี Google ของผู้ใช้

เมื่อติดตั้งแอปแล้ว ระบบจะขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบขอบเขตที่แอปใช้ โดยทั่วไปคุณควรเลือกขอบเขตที่แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้และหลีกเลี่ยงการขอขอบเขตที่แอปไม่ต้องการ ผู้ใช้พร้อมที่จะให้สิทธิ์เข้าถึงขอบเขตที่จำกัดและอธิบายไว้ชัดเจนกว่า

เมื่อเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้ใช้ขอบเขตที่ไม่มีความละเอียดอ่อน เนื่องจากจะให้ขอบเขตการเข้าถึงแต่ละไฟล์ได้ และจำกัดการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานเฉพาะที่แอปต้องการ

Google Workspace Events API ใช้ขอบเขตจากแอปพลิเคชัน Google Workspace ที่รองรับการสมัครใช้บริการ หากแอปใช้ขอบเขตที่จําเป็นสําหรับการสมัครใช้บริการอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตเพิ่มเติมเพื่อใช้ Google Workspace Events API

ตารางต่อไปนี้แสดงขอบเขตที่รองรับสำหรับ Google Workspace Events API

โค้ดขอบเขต คำอธิบาย การใช้งาน
Google Chat  
https://www.googleapis.com/auth/chat.bot อนุญาตให้แอป Google Chat ดูแชทและส่งข้อความ ให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดที่ใช้ได้กับแอป Chat ไม่มีความละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships ดู เพิ่ม และนำสมาชิกออกจากการสนทนาใน Google Chat
ละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly ดูสมาชิกในการสนทนาใน Google Chat
ละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces สร้างการสนทนาและพื้นที่ทำงาน ตลอดจนดูหรืออัปเดตข้อมูลเมตา (รวมถึงการตั้งค่าประวัติ) ใน Google Chat ละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly ดูแชทและพื้นที่ทำงานใน Google Chat
ละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reaction วิ ดู เพิ่ม และลบความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
ละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly ดูความรู้สึกที่มีต่อข้อความใน Chat
ละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages ดู เขียน ส่ง อัปเดต และลบข้อความ รวมถึงเพิ่ม ดู และลบความรู้สึกต่อข้อความ ถูกจำกัด
https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly ดูข้อความและความรู้สึกใน Google Chat
จำกัด
Google Meet  
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created อนุญาตให้แอปสร้าง แก้ไข และอ่านข้อมูลเมตาเกี่ยวกับพื้นที่ประชุมที่แอปของคุณสร้างขึ้น
ละเอียดอ่อน
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly อนุญาตให้แอปอ่านข้อมูลเมตาเกี่ยวกับพื้นที่ประชุมที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
ละเอียดอ่อน

คอลัมน์การใช้งานในตารางก่อนหน้านี้ระบุถึงความละเอียดอ่อนของแต่ละขอบเขตตามคำจำกัดความต่อไปนี้

หากแอปต้องการเข้าถึง API อื่นๆ ของ Google คุณจะเพิ่มขอบเขตเหล่านั้นได้เช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต Google API ได้ที่การใช้ OAuth 2.0 เพื่อเข้าถึง Google APIs

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต OAuth 2.0 ที่เฉพาะเจาะจงได้ที่ขอบเขต OAuth 2.0 สำหรับ Google APIs

การยืนยัน OAuth

การใช้ขอบเขต OAuth บางอย่างอาจกำหนดให้แอปต้องผ่านกระบวนการยืนยัน OAuth ของ Google โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยืนยัน OAuth API เพื่อดูว่าแอปควรผ่านการยืนยันเมื่อใดและต้องใช้การยืนยันประเภทใด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google ไดรฟ์

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็น

ส่วนนี้จะอธิบายถึงประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นหรือรองรับ และระบุขอบเขตที่รองรับสำหรับแต่ละเมธอดของ Google Workspace Events API

สำหรับการสมัครใช้บริการกิจกรรมใน Google Chat นั้น Google Workspace Events API รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งผู้ใช้และแอปเพื่อเรียกใช้เมธอดบางรายการ หากเมธอด API รองรับข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้ง 2 แบบ ประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการเรียกใช้จะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แสดง เช่น หากคุณเรียกใช้เมธอด subscriptions.list() ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ API จะแสดงรายการการสมัครใช้บริการที่ผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วเข้าถึงได้ หากคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป API จะแสดงรายการการสมัครใช้บริการที่แอปเข้าถึงได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ของ Chat โปรดดูหัวข้อตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์แอป Chat และคำขอ Google Chat API

ตารางต่อไปนี้แสดงขอบเขตและประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้หรือรองรับสำหรับเมธอด Google Workspace Events API แต่ละวิธี

วิธีการ ต้องมีหรือรองรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์แอป (แอป Google Chat เท่านั้น) ขอบเขตการให้สิทธิ์ที่รองรับ
สร้างการสมัครใช้บริการ

ต้องมีขอบเขตที่รองรับสําหรับเหตุการณ์แต่ละประเภท ดังนี้

 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly
 • meetings.space.created
 • meetings.space.readonly
สมัครใช้บริการ เมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ วิธีการนี้ต้องมีขอบเขตที่รองรับเหตุการณ์อย่างน้อย 1 ประเภทสำหรับการสมัครใช้บริการ

ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป (แอป Google Chat เท่านั้น)

 • chat.bot
แสดงรายการการสมัครใช้บริการ เมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ วิธีการนี้ต้องมีขอบเขตที่รองรับเหตุการณ์อย่างน้อย 1 ประเภทสำหรับการสมัครใช้บริการ

ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป (แอป Google Chat เท่านั้น)

 • chat.bot
อัปเดตการสมัครใช้บริการ

ต้องมีขอบเขตที่รองรับสําหรับเหตุการณ์แต่ละประเภท ดังนี้

 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly
 • meetings.space.created
 • meetings.space.readonly
เปิดใช้งานการสมัครใช้บริการอีกครั้ง

ต้องมีขอบเขตที่รองรับสําหรับเหตุการณ์แต่ละประเภท ดังนี้

 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly
 • meetings.space.created
 • meetings.space.readonly
ลบการสมัครใช้บริการ เมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ วิธีการนี้ต้องมีขอบเขตที่รองรับเหตุการณ์อย่างน้อย 1 ประเภทสำหรับการสมัครใช้บริการ

ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แอป (แอป Google Chat เท่านั้น)

 • chat.bot

ขอบเขตตามประเภทเหตุการณ์

เมื่อเรียกใช้ Google Workspace Events API โดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ คุณต้องระบุขอบเขตอย่างน้อย 1 ขอบเขตที่สอดคล้องกับประเภทเหตุการณ์ของการสมัครใช้บริการ

ตารางต่อไปนี้แสดงขอบเขตการให้สิทธิ์ที่เหตุการณ์แต่ละประเภทรองรับ

เหตุการณ์ ประเภทเหตุการณ์ รองรับขอบเขตการให้สิทธิ์
Google Chat  
ระบบจะโพสต์หรืออัปเดตข้อความ
 • google.workspace.chat.message.v1.created
 • google.workspace.chat.message.v1.updated
 • chat.messages
 • chat.messages.readonly
มีการเพิ่มหรือลบความรู้สึก หรือเปลี่ยนรีแอ็กชันหลายรายการ
 • google.workspace.chat.reaction.v1.created
 • google.workspace.chat.reaction.v1.deleted
 • google.workspace.chat.reaction.v1.batchChanged
 • chat.messages.reactions
 • chat.messages.reactions.readonly
การเป็นสมาชิกมีการสร้าง อัปเดต หรือนำการเป็นสมาชิกออก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกหลายรายการ
 • google.workspace.chat.membership.v1.created
 • google.workspace.chat.membership.v1.updated
 • google.workspace.chat.membership.v1.deleted
 • google.workspace.chat.membership.v1.batchChanged
 • chat.memberships
 • chat.memberships.readonly
มีการอัปเดตหรือลบพื้นที่ทำงาน
 • google.workspace.chat.space.v1.updated
 • google.workspace.chat.space.v1.deleted
 • chat.spaces
 • chat.spaces.readonly
Google Meet  
การประชุมจะเริ่มต้นหรือสิ้นสุด
 • google.workspace.meet.conference.v2.started
 • google.workspace.meet.conference.v2.ended
 • meetings.space.created
 • meetings.space.readonly
ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมหรือออกจากการประชุม
 • google.workspace.meet.participant.v2.joined
 • google.workspace.meet.participant.v2.left
 • meetings.space.created
 • meetings.space.readonly
สร้างไฟล์บันทึกเสียงแล้ว
 • google.workspace.meet.recording.v2.fileGenerated
 • meetings.space.created
 • meetings.space.readonly
สร้างข้อความถอดเสียงแล้ว
 • google.workspace.meet.transcript.v2.fileGenerated
 • meetings.space.created
 • meetings.space.readonly