เลือกสถาปัตยกรรมของแอป Google Chat

หน้านี้อธิบายถึงแนวทางของสถาปัตยกรรมบริการทั่วไปที่ใช้สร้างแอป Google Chat หากมีแอปอยู่แล้วที่ต้องการผสานรวมเข้ากับ Google Chat คุณจะใช้หรือปรับเปลี่ยนการติดตั้งใช้งานเดิมก็ได้ หากคุณสร้างแอป Chat ใหม่ หน้านี้จะแสดงข้อมูลที่คล้ายกันใน 2-3 วิธีต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเลือกสถาปัตยกรรมที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ

ภาพรวมตามฟีเจอร์และความสามารถ

ตารางต่อไปนี้ไฮไลต์ฟีเจอร์และความสามารถที่สำคัญของแอป Chat และรูปแบบสถาปัตยกรรมบริการที่แนะนำ () ในบางกรณี สถาปัตยกรรมรูปแบบอื่นอาจพัฒนาได้ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ แต่ไม่เหมาะกับกรณีการใช้งานเหมือนรูปแบบอื่นๆ ()

ฟีเจอร์และความสามารถ

เว็บหรือบริการ HTTP

Pub/Sub

เว็บฮุค

Apps Script

AppSheet

Dialogflow

สคริปต์

ผู้ชมเป้าหมาย

ทีมของคุณ

องค์กรของคุณ

สาธารณชน

การโต้ตอบของผู้ใช้

ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

รูปแบบการรับส่งข้อความ

ส่งและรับข้อความแบบพร้อมกัน

ส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัส และส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน

ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันเท่านั้น

ส่งข้อความจากระบบภายนอกไปยังพื้นที่ใน Chat เดียว

เข้าถึงบริการและระบบอื่นๆ

ผสานรวมกับการบริการอื่นๆ ของ Google

สื่อสารหลังไฟร์วอลล์

ค้นหาหรือสมัครรับข้อมูลกิจกรรมใน Chat

รูปแบบการเขียนโค้ดและการทำให้ใช้งานได้

การพัฒนาโดยไม่ใช้โค้ด

การพัฒนาที่ใช้โค้ดน้อย

การพัฒนาภาษาโปรแกรมที่คุณเลือก

DevOps แบบง่าย

การจัดการ DevOps และ CI/CD โดยสมบูรณ์

รูปแบบสถาปัตยกรรมบริการ

ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีทางสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในการสร้างแอป Chat

เว็บหรือบริการ HTTP

บริการเว็บหรือ HTTP เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการใช้งานมากที่สุด เพราะมีความยืดหยุ่นมากที่สุดแก่นักพัฒนาแอปในการสร้างแอป Chat สาธารณะ สถาปัตยกรรมนี้แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • แอป Chat ใช้งานได้แบบสาธารณะใน Google Workspace Marketplace
 • แอป Chat สามารถส่งและรับรูปแบบการรับส่งข้อความทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัส ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน และส่งข้อความจากระบบภายนอก
 • แอป Chat นี้พัฒนาขึ้นในภาษาโปรแกรมใดก็ได้
 • แอป Chat ต้องมีการจัดการ DevOps และ CI/CD ที่สมบูรณ์
 • บริการแอปใน Chat จะนำไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์หรือภายในองค์กร

ในการออกแบบนี้ คุณกำหนดค่า Chat ให้ผสานรวมกับบริการระยะไกลโดยใช้ HTTP ตามที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้บริการบนเว็บในเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป HTTP Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความในพื้นที่ใน Chat ไปยังแอป Chat
 2. ระบบจะส่งคำขอ HTTP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่มีตรรกะของแอป Chat
 3. ตรรกะของแอป Chat จะโต้ตอบกับบริการของบุคคลที่สามภายนอกได้ (ไม่บังคับ) เช่น ระบบการจัดการโปรเจ็กต์หรือเครื่องมือออกตั๋ว
 4. เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งการตอบกลับ HTTP กลับไปยังบริการแอป Chat ใน Chat
 5. คําตอบจะส่งไปยังผู้ใช้
 6. (ไม่บังคับ) แอป Chat สามารถเรียกใช้ Chat API เพื่อโพสต์ข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือดำเนินการอื่นๆ

สถาปัตยกรรมนี้ให้ความยืดหยุ่นแก่คุณในการใช้ไลบรารีและคอมโพเนนต์ที่มีอยู่แล้วในระบบของคุณ เนื่องจากแอป Chat เหล่านี้สามารถออกแบบโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันได้ มีหลายวิธีในการนำสถาปัตยกรรมนี้ไปใช้ ใน Google Cloud คุณสามารถใช้ Cloud Functions, Cloud Run และ App Engine หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อสร้างแอป Google Chat ด้วย Cloud Functions

Pub/Sub

หากคุณใช้แอป Chat หลังไฟร์วอลล์ Chat จะเรียกใช้ผ่าน HTTP ไม่ได้ แนวทางหนึ่งคือการใช้ Pub/Sub เพื่อเปิดใช้การใช้งานแอป Chat เพื่อสมัครรับข้อมูลหัวข้อที่มีข้อความจาก Chat Pub/Sub คือบริการรับส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันที่แยกบริการสร้างข้อความจากบริการที่ประมวลผลข้อความเหล่านั้น สถาปัตยกรรมนี้แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • แอป Chat สร้างขึ้นอยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์
 • แอป Chat ได้รับเหตุการณ์เกี่ยวกับพื้นที่ใน Chat
 • ระบบทำให้แอป Chat ใช้งานได้ในองค์กรของคุณ
 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัสได้ และส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันได้ด้วย
 • แอป Chat นี้พัฒนาขึ้นในภาษาโปรแกรมใดก็ได้
 • แอป Chat ต้องมีการจัดการ DevOps และ CI/CD ที่สมบูรณ์

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย Pub/Sub

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานกับ Pub/Sub

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Chat Pub/Sub จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอปใน Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat หรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ใน Chat ที่แอป Chat มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่

 2. Chat จะส่งข้อความไปยังหัวข้อ Pub/Sub

 3. แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่มีตรรกะของแอป Chat จะสมัครใช้บริการหัวข้อ Pub/Sub เพื่อรับข้อความผ่านไฟร์วอลล์

 4. (ไม่บังคับ) แอป Chat สามารถเรียกใช้ Chat API เพื่อโพสต์ข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือดำเนินการอื่นๆ

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อใช้ Pub/Sub เป็นปลายทางสำหรับแอป Chat

เว็บฮุค

คุณสามารถสร้างแอป Chat ที่ส่งข้อความถึงพื้นที่ใน Chat ที่ต้องการได้โดยใช้การเรียกไปยัง URL เว็บฮุคของ Chat สถาปัตยกรรมนี้แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • ระบบทำให้แอป Chat ใช้งานได้ในทีมแล้ว
 • แอป Chat จะส่งข้อความจากระบบภายนอกไปยังพื้นที่ใน Chat เดียว

เมื่อใช้สถาปัตยกรรมนี้ แอป Chat จะถูกจำกัดไว้สำหรับพื้นที่ใน Chat บางรายการและไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบ ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของเว็บฮุคขาเข้าเพื่อส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันไปยัง Chat

ในแผนภาพก่อนหน้า แอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ตรรกะของแอป Chat จะรับข้อมูลจากบริการภายนอกของบุคคลที่สาม เช่น ระบบจัดการโปรเจ็กต์หรือเครื่องมือออกตั๋ว
 2. ตรรกะของแอป Chat จะโฮสต์อยู่ในระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่ส่งข้อความโดยใช้ URL ของเว็บฮุคไปยังพื้นที่ใน Chat ที่เฉพาะเจาะจงได้
 3. ผู้ใช้จะรับข้อความจากแอป Chat ในพื้นที่ใน Chat ดังกล่าวได้ แต่จะโต้ตอบกับแอป Chat ไม่ได้

แอป Chat ประเภทนี้จะไม่สามารถแชร์ในพื้นที่ใน Chat อื่นหรือกับทีมอื่นๆ และไม่สามารถเผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplace เราขอแนะนำให้ใช้เว็บฮุคขาเข้าสำหรับแอป Chat เพื่อรายงานการแจ้งเตือนหรือสถานะ หรือสำหรับการสร้างต้นแบบแอป Chat บางประเภท

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อส่งข้อความไปยัง Chat ด้วยเว็บฮุค

Apps Script

คุณสร้างตรรกะของแอป Chat ได้ใน JavaScript ทั้งหมด Google Apps Script เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ลดการเขียนโค้ดสำหรับแอป Chat Apps Script จะจัดการขั้นตอนการให้สิทธิ์และโทเค็น OAuth 2.0 สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ คุณใช้ Apps Script เพื่อสร้างแอป Chat สาธารณะได้ แต่เราไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากโควต้าและขีดจำกัดรายวัน

สถาปัตยกรรมนี้แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • ระบบทำให้แอป Chat ใช้งานได้ ในทีมหรือองค์กร
 • แอป Chat สามารถส่งและรับรูปแบบการรับส่งข้อความทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัส ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน และส่งข้อความจากระบบภายนอก
 • แอป Chat ต้องมีการจัดการ DevOps ที่เรียบง่าย

สถาปัตยกรรมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับแอป Chat ที่ผสานรวมกับ Google Workspace และบริการอื่นๆ ของ Google ด้วย เช่น Google ชีต, Google สไลด์, Google ปฏิทิน, Google ไดรฟ์, Google Maps และ YouTube ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานด้วย Apps Script

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอปใน Chat ของ Apps Script จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat
 2. ตรรกะของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานใน Apps Script ซึ่งอยู่ใน Google Cloud จะได้รับข้อความ
 3. ตรรกะของแอป Chat จะผสานรวมกับบริการของ Google Workspace เช่น ปฏิทินหรือชีต หรือบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Google Maps หรือ YouTube ได้
 4. ตรรกะของแอป Chat จะส่งการตอบกลับกลับไปยังบริการแอปใน Chat
 5. คําตอบจะส่งไปยังผู้ใช้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อสร้างแอป Chat ด้วย Apps Script

AppSheet

คุณสร้างแอป Chat ที่แชร์ในโดเมนได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดโดยใช้ AppSheet คุณลดความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนาได้โดยใช้โหมดการกำหนดค่าอัตโนมัติและเทมเพลตต่อไปนี้เพื่อสร้างการดำเนินการทั่วไปในแอป Chat แต่ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บแอป AppSheet จะไม่พร้อมใช้งานในแอป Chat

สถาปัตยกรรมนี้แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • คุณและทีมจะได้ใช้งานแอป Chat แล้ว
 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัสได้ และส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันได้ด้วย
 • แอป Chat ต้องมีการจัดการ DevOps ที่เรียบง่าย

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย AppSheet

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานด้วย AppSheet

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป AppSheet Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat
 2. ตรรกะของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานใน AppSheet ซึ่งอยู่ใน Google Cloud จะได้รับข้อความ
 3. (ไม่บังคับ) ตรรกะของแอป Chat จะผสานรวมกับบริการของ Google Workspace เช่น Apps Script หรือ Google ชีตได้
 4. ตรรกะของแอป Chat จะส่งการตอบกลับกลับไปยังบริการแอปใน Chat
 5. คําตอบจะส่งไปยังผู้ใช้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อสร้างแอป Chat ด้วย AppSheet

Dialogflow

คุณสร้างแอป Chat ได้ด้วย Dialogflow ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภาษาธรรมชาติสำหรับการสนทนาอัตโนมัติและการตอบกลับแบบไดนามิก สถาปัตยกรรมนี้แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัสได้
 • แอป Chat ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อโต้ตอบและโต้ตอบกับผู้ใช้

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย Dialogflow

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้งานด้วย Dialogflow

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Dialogflow Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat
 2. Agent เสมือนของ Dialogflow ซึ่งอยู่ใน Google Cloud รับและประมวลผลข้อความเพื่อสร้างคำตอบ
 3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เว็บฮุคของ Dialogflow เพื่อโต้ตอบกับบริการของบุคคลที่สามภายนอกได้ เช่น ระบบการจัดการโปรเจ็กต์หรือเครื่องมือจำหน่ายตั๋ว
 4. Agent ของ Dialogflow จะส่งการตอบกลับกลับไปยังบริการ แอปใน Chat ใน Chat
 5. คำตอบจะส่งไปยังพื้นที่ใน Chat

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อสร้างแอป Google Chat ใน Dialogflow

แอปพลิเคชันหรือสคริปต์บรรทัดคำสั่ง

คุณจะสร้างแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งหรือสคริปต์ที่ส่งข้อความไปยัง Chat และดำเนินการอื่นๆ เช่น การสร้างพื้นที่ทำงานหรือจัดการสมาชิกในพื้นที่ทำงานได้ โดยไม่ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เรียกใช้หรือตอบกลับแอป Chat ใน Chat โดยตรง เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับการใช้งานในกรณีต่อไปนี้

 • แอป Chat นี้พัฒนาขึ้นในภาษาโปรแกรมใดก็ได้
 • แอป Chat จะส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันได้เท่านั้น

แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานด้วยแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งหรือสคริปต์

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ แอป Chat มีข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. แอป Chat จะเรียก Chat API เพื่อส่งข้อความหรือดำเนินการอื่น
 2. Chat ดําเนินการตามที่ขอ
 3. แอป Chat จะพิมพ์การยืนยันใน CLI (ไม่บังคับ)

การติดตั้งใช้งานตรรกะของแอป Chat

Chat ไม่ได้จำกัดวิธีการนำตรรกะของแอป Chat ไปใช้งาน คุณสามารถสร้างโปรแกรมแยกวิเคราะห์คำสั่งแบบคงที่ ใช้ไลบรารีหรือบริการ AI และการประมวลผลภาษาขั้นสูง สมัครใช้บริการและตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะของคุณ

จัดการการโต้ตอบของผู้ใช้

แอป Chat รับและตอบสนองการโต้ตอบของผู้ใช้ได้หลายวิธี การโต้ตอบของผู้ใช้คือการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้ทำเพื่อเรียกใช้หรือโต้ตอบกับแอป Chat

โปรแกรมแยกวิเคราะห์คำสั่ง

แอปใน Chat ที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งจะตรวจสอบเพย์โหลดของ เหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat แล้วแยกคำสั่งและพารามิเตอร์ออกจากเนื้อหานี้ ตัวอย่างเช่น ดู ตั้งค่าคำสั่งเครื่องหมายทับเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ Chat

อีกวิธีหนึ่งคือการทำให้ข้อความเป็นโทเค็น แยกคำสั่ง แล้วอ้างอิงพจนานุกรมที่แมปคำสั่งกับฟังก์ชันของเครื่องจัดการสำหรับแต่ละคำสั่ง

อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกล่องโต้ตอบ

แอปแบบกล่องโต้ตอบจะตอบสนองต่อ เหตุการณ์การโต้ตอบกับแอปใน Chat ด้วยการแสดงกล่องโต้ตอบตามการ์ด ซึ่งผู้ใช้จะโต้ตอบกับแอป Chat ได้ เช่น การกรอกแบบฟอร์มหรือการขอการดำเนินการ

ทุกครั้งที่ผู้ใช้ดำเนินการในกล่องโต้ตอบ ระบบจะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบใหม่ไปยังแอป Chat ซึ่งสามารถตอบกลับได้โดยการอัปเดตกล่องโต้ตอบหรือส่งข้อความ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การใช้งานแอป Chat จำนวนมากใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อระบุสิ่งที่ผู้ใช้ขอ การใช้ NLP นั้นทำได้หลายวิธี และคุณสามารถเลือกใช้ NLP ได้ตามที่ต้องการ

คุณสามารถใช้ NLP ในการใช้งานแอป Chat กับ Dialogflow ES หรือ การผสานรวม Dialogflow CX Chat ซึ่งให้คุณสร้างตัวแทนเสมือนสำหรับการสนทนาอัตโนมัติและการตอบกลับแบบไดนามิกได้

ส่งคำขอไปยัง Chat เชิงรุก

แอป Chat ยังส่งข้อความหรือคำขออื่นๆ ไปยัง Chat ได้ด้วย ซึ่งไม่ได้ทริกเกอร์โดยการโต้ตอบของผู้ใช้โดยตรงใน Chat แต่แอป Chat ดังกล่าวอาจมีการทริกเกอร์ด้วย เช่น แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือเรียกใช้บรรทัดคำสั่งจากผู้ใช้ แต่ผู้ใช้จะโต้ตอบกับแอปใน Chat เหล่านี้โดยตรงใน Chat ไม่ได้

แอปใน Chat แบบไม่โต้ตอบจะใช้ Chat API เพื่อส่งข้อความหรือคำขอประเภทอื่นๆ ไปยัง Chat

รูปแบบการสนทนา

คุณควรพิจารณาว่าต้องการให้แอป Chat โต้ตอบกับผู้ใช้อย่างไร ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบการสนทนาที่แอป Chat อาจนำไปใช้ได้

การโทรและคำตอบ (ซิงโครนัส)

แอป Chat จะตอบกลับข้อความจากผู้ใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่งในรูปแบบการโทรและการตอบกลับแบบพร้อมกัน ข้อความ 1 ข้อความที่ผู้ใช้ส่งถึงแอป Chat จะส่งผลให้มีการตอบกลับ 1 รายการจากแอป Chat ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของข้อความแบบซิงโครนัส

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความพร้อมกันไปยังแอป Chat เช่น "ประชุมครั้งถัดไปเรื่องอะไร"
 2. แอป Chat จะส่งข้อความพร้อมกันไปยังผู้ใช้ เช่น "ดร. ซิลวา เวลา 2:30 น."

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณสามารถใช้สถาปัตยกรรมแอปใน Chat ได้โดยใช้บริการเว็บ, Pub/Sub, Apps Script, AppSheet หรือ Dialogflow

การตอบกลับหลายแบบ (ไม่พร้อมกัน)

รูปแบบคำตอบหลายรายการอาจรวมถึงข้อความแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส รูปแบบนี้มีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางระหว่างผู้ใช้กับแอป Chat โดยแอป Chat จะสร้างข้อความเพิ่มเติมกี่รายการก็ได้ ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของข้อความอะซิงโครนัส

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความพร้อมกันไปยังแอป Chat เช่น "ตรวจสอบการเข้าชม"
 2. แอป Chat จะส่งข้อความพร้อมกันไปยังผู้ใช้เพื่อรับทราบคำขอ เช่น "เปิดใช้การตรวจสอบ"
 3. หลังจากนั้น แอป Chat จะส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันอย่างน้อย 1 ข้อความไปยังผู้ใช้โดยการเรียกใช้ REST API เช่น "การรับส่งข้อมูลใหม่"
 4. ผู้ใช้จะส่งข้อความพร้อมกันเพิ่มเติมไปยังแอป Chat เช่น "ไม่สนใจการเข้าชม"
 5. แอป Chat จะส่งข้อความพร้อมกันไปยังผู้ใช้เพื่อรับทราบคำขอ เช่น "ปิดการตรวจสอบ"

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณสามารถใช้สถาปัตยกรรมแอปใน Chat ได้โดยใช้บริการเว็บ, Pub/Sub, Apps Script หรือ AppSheet

ค้นหาหรือสมัครรับข้อมูลเหตุการณ์ (อะซิงโครนัส)

ในรูปแบบอะซิงโครนัสที่อิงตามเหตุการณ์ แอป Chat จะรับเหตุการณ์ด้วยการค้นหา Chat API หรือสร้างการสมัครใช้บริการพื้นที่ใน Chat หรือผู้ใช้โดยใช้ Google Workspace Events API กิจกรรมแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของ Chat เช่น เมื่อมีการโพสต์ข้อความใหม่หรือเมื่อผู้ใช้เข้าร่วมพื้นที่ทำงาน แอป Chat ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์จะตรวจสอบเปย์โหลดของเหตุการณ์เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร Chat ที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจะตอบกลับตามนั้น

แอปใน Chat สามารถรับกิจกรรมได้หลายประเภท รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน การเป็นสมาชิก ข้อความ และความรู้สึก เมื่อแอป Chat ได้รับเหตุการณ์ด้วยการค้นหา Chat API หรือผ่านการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ แอป Chat จะเลือกสร้างการตอบกลับแบบไม่พร้อมกันกี่รายการก็ได้ ซึ่งจะส่งกลับไปยัง Chat โดยใช้ Chat API

คุณสามารถใช้ตรรกะประเภทนี้เพื่ออัปเดตระบบภายนอก เช่น ระบบจัดการตั๋ว หรือส่งข้อความไปยังพื้นที่ใน Chat แบบไม่พร้อมกัน เช่น ด้วยการส่งข้อความต้อนรับเมื่อผู้ใช้ใหม่เข้าร่วมพื้นที่ใน Chat

แผนภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างรูปแบบการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

สถาปัตยกรรมของการสมัครใช้บริการกิจกรรมใน Chat

ในแผนภาพก่อนหน้า การโต้ตอบระหว่าง Chat และแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. แอป Chat จะสมัครใช้บริการพื้นที่ใน Google Chat
 2. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่แอป Chat สมัครใช้บริการ
 3. แอป Chat จะส่งเหตุการณ์ไปยังหัวข้อใน Pub/Sub ซึ่งทำหน้าที่เป็นปลายทางการแจ้งเตือนสำหรับการสมัครใช้บริการ โดยเหตุการณ์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทรัพยากร
 4. แอป Chat จะประมวลผลข้อความ Pub/Sub ที่มีเหตุการณ์และดำเนินการตามความจำเป็น

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณสามารถใช้สถาปัตยกรรมของแอป Chat ได้โดยใช้ Pub/Sub ซึ่งเป็นบริการบนเว็บ หรือ Apps Script

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับและการตอบกลับกิจกรรม โปรดดูที่หัวข้อใช้งานกิจกรรมจากกิจกรรม Google Chat

ข้อความทางเดียวจากแอป Chat

ข้อความแบบทางเดียวจากรูปแบบของแอป Chat ช่วยให้แอป Chat ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันไปยังพื้นที่ใน Chat ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Chat โดยตรง รูปแบบนี้ไม่ใช่แบบเชิงสนทนาหรือแบบอินเทอร์แอกทีฟ แต่อาจมีประโยชน์สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การรายงานการปลุก ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของข้อความแบบทางเดียว

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ในพื้นที่ทำงานเดียวกับแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 • แอป Chat จะส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันถึงผู้ใช้โดยการเรียกใช้ Chat API หรือโพสต์ไปยัง URL ของเว็บฮุค เช่น "การแจ้งเตือนรายการเพิ่มเติมของคิว"
 • (ไม่บังคับ) แอป Chat จะส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันเพิ่มเติม

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณสามารถใช้สถาปัตยกรรมแอปใน Chat ได้โดยใช้บริการเว็บ, เว็บฮุค, Apps Script, AppSheet, แอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่ง หรือสคริปต์

ข้อความแบบทางเดียวไปยังแอป Chat

ข้อความแบบทางเดียวไปยังรูปแบบแอป Chat จะช่วยให้ผู้ใช้ส่งข้อความถึงแอป Chat ได้โดยที่แอป Chat ไม่ตอบกลับในขณะที่ยังประมวลผลคำขออยู่ แม้ว่าสถาปัตยกรรมนี้จะเป็นไปได้ในทางเทคนิค แต่วิธีนี้ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี และเราไม่สนับสนุนให้ใช้รูปแบบนี้