ใช้งานกิจกรรมจาก Google Chat

หน้านี้จะอธิบายวิธีที่แอป Google Chat รับและตอบสนองต่อกิจกรรมใน Google Chat

กิจกรรม Google Chat แสดงถึงกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใน Chat เช่น ข้อความใหม่ในพื้นที่ทำงาน แอป Chat สามารถใช้เหตุการณ์เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วดำเนินการ หรือตอบสนองในเชิงที่มีความหมายต่อผู้ใช้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีการใช้เหตุการณ์

 • ตรวจสอบและตอบกลับข้อความใหม่ๆ ในพื้นที่ทำงาน เช่น การตรวจหาคำหรือวลีสำคัญ
 • ส่งข้อความต้อนรับถึงผู้ใช้เมื่อเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน เพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ของพื้นที่ทำงาน หรือแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีใช้แอป Chat อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมใน Chat เช่น การส่งรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับสมาชิกใหม่หรือข้อความที่ได้รับรีแอ็กชันหรือการตอบกลับมากที่สุด
 • สื่อสารข้ามแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความ เช่น ผู้ใช้จะส่งและรับข้อความจากผู้ใช้ในแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความอื่นได้โดยไม่ต้องออกจาก Chat

วิธีการทำงานของกิจกรรม

เมื่อใดก็ตามที่เกิดอะไรขึ้นใน Google Chat ระบบจะสร้าง อัปเดต หรือลบทรัพยากรของ Google Chat API Chat ใช้เหตุการณ์เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมที่เกิดขึ้น และทรัพยากร Chat API ที่ได้รับผลกระทบไปยังแอป Chat

ตัวอย่างวิธีที่ข้อความที่โพสต์ในพื้นที่ใน Google Chat จะทริกเกอร์เหตุการณ์
รูปที่ 1 ผู้ใช้โพสต์ข้อความในพื้นที่ใน Chat ซึ่งสร้างทรัพยากร Message จากนั้น Chat จะสร้างเหตุการณ์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อความใหม่

Chat จะจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ตามประเภท ประเภทเหตุการณ์จะช่วยกรองและรับเฉพาะข้อมูลประเภทที่คุณต้องการ และให้คุณจัดการกับกิจกรรมที่คล้ายกันได้ในลักษณะเดียวกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบที่กิจกรรมใน Chat มีต่อทรัพยากรของ Chat API ที่เกี่ยวข้องและประเภทเหตุการณ์ที่แอป Chat ได้รับ

กิจกรรม แหล่งข้อมูล Chat API ประเภทเหตุการณ์
ผู้ใช้โพสต์ข้อความในพื้นที่ใน Chat สร้างทรัพยากร Message แล้ว ข้อความใหม่
ผู้ใช้จะเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงาน อัปเดตทรัพยากร Membership แล้ว อัปเดตการเป็นสมาชิกแล้ว
ผู้ใช้แสดงความรู้สึกต่อข้อความ สร้างทรัพยากร Reaction แล้ว ความรู้สึกใหม่
ผู้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงาน ระบบจะลบแหล่งข้อมูล Membership ลบการเป็นสมาชิกแล้ว

รับกิจกรรมจาก Google Chat

หากต้องการรับกิจกรรม แอป Chat จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • สมัครรับข้อมูลกิจกรรมโดยใช้ Google Workspace Events API เพื่อรับกิจกรรมที่จัดขึ้น
 • ค้นหาเหตุการณ์ล่าสุดโดยการเรียกใช้ Chat API

ตารางต่อไปนี้อธิบายความแตกต่างและเหตุผลของการค้นหาหรือติดตามเหตุการณ์

สมัครรับข้อมูลกิจกรรม ค้นหากิจกรรม
Use Case
 • ประมวลผลหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเรียลไทม์
 • ตรวจสอบกิจกรรมการเป็นสมาชิกของผู้ใช้และค้นหาพื้นที่ทำงานใหม่ๆ ที่ควร ติดตาม
 • ประมวลผลหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นระยะๆ หรือผ่านทริกเกอร์
 • ดึงข้อมูลกิจกรรมที่พลาดไปจากการสมัครใช้บริการ (เนื่องจากการหยุดทำงานหรือการสมัครใช้บริการที่ไม่ได้ใช้งาน)
API Google Workspace Events API Chat API
แหล่งที่มาของเหตุการณ์ พื้นที่ทำงานและผู้ใช้ พื้นที่ทำงานเท่านั้น
เหตุการณ์ที่รองรับ
 • ข้อความ
 • การเป็นสมาชิก
 • รีแอ็กชัน
 • พื้นที่

สำหรับรายการประเภทเหตุการณ์ที่รองรับ โปรดดู ประเภทเหตุการณ์สำหรับการสร้างการสมัครใช้บริการในเอกสารประกอบของ Google Workspace Events API
 • ข้อความ
 • การเป็นสมาชิก
 • รีแอ็กชัน
 • พื้นที่

ดูรายการประเภทเหตุการณ์ที่รองรับได้ที่ ทรัพยากร spaceEvents ในเอกสารอ้างอิงของ Chat API
รูปแบบกิจกรรม ข้อความ Google Cloud Pub/Sub ที่มีการจัดรูปแบบตามข้อกำหนดของ CloudEvent โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อโครงสร้างของกิจกรรมใน Google Workspace ทรัพยากรของ Chat API ( spaces.spaceEvent)
ข้อมูลเหตุการณ์ สตริงที่เข้ารหัสแบบ Base64 โดยมีหรือไม่มีข้อมูลทรัพยากร ตัวอย่างเช่น เพย์โหลด โปรดดูข้อมูลเหตุการณ์ เพย์โหลด JSON ที่มีข้อมูลทรัพยากร เหตุการณ์บางประเภทจะรวมช่องทรัพยากรบางช่องเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เพย์โหลด โปรดดู เอกสารประกอบอ้างอิง

ตัวอย่าง: ค้นหาหรือสมัครรับข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในพื้นที่ทำงาน

ในตัวอย่างนี้ แอป Chat ต้องการรับ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสมาชิกของพื้นที่ใน Chat ในพื้นที่ทำงาน จะมีกิจกรรมการเป็นสมาชิกเกิดขึ้น

 • ผู้ใช้เข้าร่วมพื้นที่ทำงาน ซึ่งจะสร้างทรัพยากร Membership และทริกเกอร์กิจกรรมของสมาชิกใหม่
 • ผู้ใช้จะกลายเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงาน ซึ่งจะอัปเดตทรัพยากร Membership สำหรับผู้ใช้และทริกเกอร์เหตุการณ์ของสมาชิกที่อัปเดต
 • ผู้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงาน ซึ่งจะลบทรัพยากร Membership ของผู้ใช้และทริกเกอร์เหตุการณ์ที่ลบของสมาชิก

ติดตามกิจกรรมการเป็นสมาชิก

หากต้องการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ แอป Chat จะเรียกเมธอด Google Workspace Events API subscriptions.create() เพื่อสมัครใช้บริการพื้นที่ทำงานสำหรับกิจกรรมการเป็นสมาชิกทุกประเภท หลังจากสร้างการสมัครใช้บริการแล้ว แอป Chat จะเริ่มรับกิจกรรมการเป็นสมาชิกได้

แอป Chat ที่สมัครรับข้อมูลกิจกรรมโดยใช้
   Google Workspace Events API
รูปที่ 2 แอป Chat จะรับกิจกรรมการเป็นสมาชิกผ่านการสมัครใช้บริการโดยใช้ Google Workspace Events API

ในรูปที่ 2 แอป Chat มีการสมัครใช้บริการพื้นที่ทำงานที่ใช้งานอยู่ แอปจึงได้รับเหตุการณ์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกในพื้นที่ทำงาน จากนั้นแอป Chat จะประมวลผลหรือตอบกลับกิจกรรมต่างๆ แบบเรียลไทม์ได้ เช่น การโพสต์ข้อความต้อนรับส่วนตัวถึงสมาชิกที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงาน

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างการสมัครใช้บริการโดยใช้ Google Workspace Events API โปรดดูเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Google Workspace Events API

ค้นหาเหตุการณ์ล่าสุดสำหรับการเป็นสมาชิก

แอป Chat จะเรียก Chat API เพื่อแสดงกิจกรรมของพื้นที่ทำงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเป็นสมาชิกได้ แทนที่จะรับกิจกรรมการเป็นสมาชิกตามที่เกิดขึ้น

แอป Chat ที่ค้นหาเหตุการณ์โดยใช้ Chat API
รูปที่ 3 แอป Chat จะรับเหตุการณ์การเป็นสมาชิกล่าสุดโดยการค้นหาเหตุการณ์ในพื้นที่ทำงานโดยใช้ Chat API

ในรูปที่ 3 แอป Chat จะเรียกใช้เมธอด Chat API spaces.spaceEvents.list() หลังจากกิจกรรมการเป็นสมาชิกทั้งหมดเกิดขึ้น และกรองการค้นหาเพื่อหากิจกรรมการเป็นสมาชิกใหม่ ที่อัปเดต และที่ถูกลบออกไป Chat API จะแสดงรายการทรัพยากร spaceEvent ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกแต่ละรายการ จากนั้นแอป Chat จะประมวลผลหรือตอบกลับตามกิจกรรมล่าสุด เช่น การโพสต์ข้อความรายสัปดาห์ที่มีสรุปกิจกรรมการเป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

หากต้องการค้นหากิจกรรมโดยใช้ Chat API โปรดดูหัวข้อระบุกิจกรรมจากพื้นที่ใน Google Chat

ข้อจำกัด

 • สำหรับการสมัครรับข้อมูลจากผู้ใช้ กิจกรรมเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในข้อความส่วนตัวหรือแชทเป็นกลุ่มที่ไม่มีชื่อ (google.workspace.chat.membership.v1.created) จะเริ่มขึ้นหลังจากโพสต์ข้อความแรกแล้วเท่านั้น
 • การเปลี่ยนแปลงประวัติพื้นที่ทำงานจะไม่ทริกเกอร์กิจกรรมในพื้นที่ทำงานที่อัปเดต (ประเภทเหตุการณ์: google.workspace.chat.spaces.v1.updated)
 • หากต้องการรับกิจกรรมการเป็นสมาชิก ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกโดยตรงของพื้นที่ทำงาน หากมีการเพิ่ม อัปเดต หรือนำผู้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงานโดยอ้อมผ่าน Google Group การสมัครใช้บริการจะไม่ได้รับกิจกรรมการเป็นสมาชิกเหล่านั้น หากต้องการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของการเป็นสมาชิกกลุ่มของ Google โปรดดู เพิ่ม Google Group ในพื้นที่ทำงาน