Định cấu hình API Google Chat

Mỗi ứng dụng Google Chat mà bạn tạo cần có một dự án riêng trên Google Cloud đã bật và định cấu hình API Chat. Trang này hướng dẫn bạn cách định cấu hình API Chat.

Điều kiện tiên quyết

Định cấu hình API Chat

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy tìm "API Google Chat" rồi nhấp vào API Google Chat, sau đó nhấp vào Quản lý.

  Truy cập API Chat

 2. Nhấp vào thẻ Cấu hình rồi nhập các thông tin bắt buộc sau:

  • Tên ứng dụng: Tên mà mọi người sử dụng khi tương tác với ứng dụng Chat của bạn.
  • URL hình đại diện: URL loại HTTPS trỏ đến hình ảnh đồ hoạ hình vuông (ví dụ: PNG hoặc JPEG), kích thước tối thiểu là 128x128, xuất hiện dưới dạng hình đại diện cho ứng dụng Chat của bạn.
  • Nội dung mô tả: Nội dung mô tả mục đích dự định của ứng dụng Chat xuất hiện bên dưới tên của ứng dụng Chat.
 3. Để bật các tính năng tương tác, hãy nhấp vào nút bật/tắt Bật các tính năng tương tác để cho phép người dùng tương tác với ứng dụng Chat và sử dụng bảng sau đây để hoàn tất việc định cấu hình:

  Kỹ thuật Nội dung mô tả
  Chức năng Một nhóm các trường xác định cách ứng dụng Chat có thể tương tác với người dùng:
  • Nhận tin nhắn 1:1: Người dùng có thể tìm và nhắn tin qua ứng dụng Chat ngay trong Google Chat.
  • Tham gia các không gian và cuộc trò chuyện nhóm: Người dùng có thể thêm ứng dụng Chat vào các không gian và cuộc trò chuyện nhóm.
  Chế độ cài đặt kết nối Điểm cuối của ứng dụng Chat, là một trong những điểm cuối sau đây:
  • URL ứng dụng: Một điểm cuối HTTPS lưu trữ quá trình triển khai ứng dụng Chat.
  • Dự án Apps Script: Mã triển khai cho dự án Apps Script giúp triển khai ứng dụng Chat.
  • Tên chủ đề trên Cloud Pub/Sub: Chủ đề Pub/Sub mà ứng dụng Chat đăng ký dưới dạng một điểm cuối.
  • Dialogflow: Đăng ký ứng dụng Chat bằng công cụ tích hợp Dialogflow. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo một ứng dụng Google Chat bằng Dialogflow hiểu được ngôn ngữ tự nhiên.
  Lệnh dấu gạch chéo Các lệnh có thể hiển thị cho người dùng trong Google Chat. Cho phép người dùng xem các thao tác chính của ứng dụng Chat trong Google Chat và chọn một thao tác cụ thể mà họ muốn tương tác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Phản hồi lệnh dấu gạch chéo dưới dạng ứng dụng Chat.
  Bản xem trước đường liên kết Các mẫu URL mà ứng dụng Chat nhận dạng và cung cấp thêm nội dung khi người dùng gửi đường liên kết. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xem trước đường liên kết.
  Chế độ hiển thị Tối đa 5 người hoặc một hoặc nhiều nhóm trên Google Groups có thể xem và cài đặt ứng dụng Chat của bạn. Hãy sử dụng trường này để kiểm tra ứng dụng Chat của bạn hoặc để chia sẻ ứng dụng Chat với nhóm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chế độ hiển thị và chế độ cài đặt xuất bản cho ứng dụng Chat.
 4. Để ghi lỗi vào tính năng Ghi nhật ký trên đám mây bất cứ khi nào ứng dụng Chat trả về lỗi, hãy chọn hộp đánh dấu Log errors to Logging (Ghi nhật ký vào nhật ký). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhật ký lỗi Truy vấn cho các ứng dụng trong Chat.

 5. Nhấp vào Lưu. Khi bạn lưu cấu hình của ứng dụng Chat, những người dùng được chỉ định trong tổ chức Google Workspace sẽ có thể sử dụng ứng dụng Chat của bạn.

Cấp cho người khác quyền định cấu hình ứng dụng trong Chat

Bạn có thể cấp quyền truy cập cho những người dùng cụ thể vào trang cấu hình của ứng dụng Chat. Sử dụng vai trò IAM về Chủ sở hữu ứng dụng ChatNgười xem ứng dụng Chat. Người dùng có các vai trò này không thể chuyển đến trang cấu hình của các ứng dụng trong Chat thông qua trang tổng quan API và dịch vụ, nhưng có thể truy cập vào trang cấu hình bằng cách chuyển đến bảng điều khiển Google Cloud cho dự án trên đám mây lưu trữ của ứng dụng Chat như sau:

https://console.developers.google.com/apis/api/chat.googleapis.com/hangouts-chat?project=PROJECT_ID

Trong đó PROJECT_ID là mã dự án của dự án Google Cloud lưu trữ ứng dụng Chat.