Định cấu hình API Google Chat

Mỗi ứng dụng Google Chat mà bạn tạo đều phải có dự án Google Cloud riêng, có bật và định cấu hình API Chat. Trang này hướng dẫn bạn cách định cấu hình API Chat.

Điều kiện tiên quyết

Định cấu hình API Chat

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy tìm "API Google Chat" rồi nhấp vào API Google Chat, sau đó nhấp vào Quản lý.

  Chuyển đến API Chat

 2. Nhấp vào thẻ Configuration (Cấu hình) rồi nhập những thông tin bắt buộc sau:

  • Tên ứng dụng: Tên mà mọi người sử dụng khi tương tác với ứng dụng Chat.
  • URL hình đại diện: URL loại HTTPS trỏ đến một hình ảnh đồ hoạ vuông (ví dụ: PNG hoặc JPEG), có kích thước tối thiểu 128x128, xuất hiện dưới dạng hình đại diện cho ứng dụng Chat.
  • Nội dung mô tả: Nội dung mô tả về mục đích dự định của ứng dụng Chat xuất hiện bên dưới tên ứng dụng trong Chat.
 3. Để bật các tính năng tương tác, hãy nhấp vào nút bật/tắt Bật các tính năng tương tác cho phép người dùng tương tác với ứng dụng Chat và sử dụng bảng sau để hoàn tất việc định cấu hình:

  Trường Nội dung mô tả
  Chức năng Một tập hợp các trường xác định cách ứng dụng Chat có thể tương tác với người dùng:
  • Nhận tin nhắn 1:1: Người dùng có thể tìm và nhắn tin cho ứng dụng Chat ngay trong Google Chat.
  • Tham gia không gian và cuộc trò chuyện nhóm: Người dùng có thể thêm ứng dụng Chat vào không gian và cuộc trò chuyện nhóm.
  Chế độ cài đặt kết nối Điểm cuối của ứng dụng Chat là một trong những điểm cuối sau đây:
  • URL ứng dụng: Điểm cuối HTTPS lưu trữ hoạt động triển khai ứng dụng Chat.
  • Dự án Apps Script: Mã triển khai cho dự án Apps Script triển khai ứng dụng Chat.
  • Tên chủ đề trên Cloud Pub/Sub: Một chủ đề về Pub/Sub mà ứng dụng Chat đăng ký làm điểm cuối.
  • Dialogflow: Đăng ký ứng dụng Chat bằng công cụ tích hợp Dialogflow. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo một ứng dụng Dialogflow Google Chat hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
  Lệnh dấu gạch chéo Các lệnh có thể hiển thị cho người dùng trong Google Chat. Cho phép người dùng xem các hành động chính của ứng dụng nhắn tin của bạn trong Google Chat và chọn một hành động cụ thể mà họ muốn tương tác. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phản hồi lệnh dấu gạch chéo trong ứng dụng Chat.
  Bản xem trước đường liên kết Các mẫu URL mà ứng dụng Chat nhận dạng và cung cấp nội dung bổ sung khi người dùng gửi đường liên kết. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xem trước đường liên kết.
  Chế độ hiển thị Tối đa 5 cá nhân hoặc một hoặc nhiều nhóm trên Google Groups có thể xem và cài đặt ứng dụng Chat của bạn. Hãy sử dụng trường này để kiểm tra ứng dụng Chat hoặc để chia sẻ ứng dụng Chat với nhóm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chế độ hiển thị và xuất bản của ứng dụng Chat.
 4. Để ghi lỗi vào Cloud Logging bất cứ khi nào ứng dụng Chat báo lỗi, hãy chọn hộp đánh dấu Log errors to Logging (Ghi nhật ký lỗi vào nhật ký). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhật ký lỗi truy vấn đối với các ứng dụng trong Chat.

 5. Nhấp vào Lưu. Khi bạn lưu cấu hình của ứng dụng Chat, ứng dụng Chat sẽ được cung cấp cho người dùng được chỉ định trong tổ chức Google Workspace của bạn.

Cấp quyền cho người khác định cấu hình ứng dụng trong Chat

Bạn có thể cấp quyền truy cập cho người dùng cụ thể vào trang cấu hình của ứng dụng Chat. Sử dụng các vai trò quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) Chủ sở hữu ứng dụng trong ChatNgười xem ứng dụng trong Chat. Người dùng có các vai trò này không thể chuyển đến trang cấu hình ứng dụng Chat bằng cách sử dụng trang tổng quan API và dịch vụ, nhưng có thể truy cập vào trang cấu hình bằng cách chuyển đến bảng điều khiển Google Cloud cho dự án trên đám mây lưu trữ của ứng dụng Chat như sau:

https://console.developers.google.com/apis/api/chat.googleapis.com/hangouts-chat?project=PROJECT_ID

Trong đó PROJECT_ID là mã dự án của dự án Google Cloud lưu trữ ứng dụng Chat.