Method: spaces.completeImport

ดำเนินขั้นตอนการนำเข้าสำหรับพื้นที่ทำงานที่ระบุ และทำให้ผู้ใช้มองเห็นได้ ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์แอปและการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อให้สิทธิ์แอปใน Google Chat ในการนําเข้าข้อมูล

คำขอ HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}:completeImport

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ต้องระบุ ชื่อทรัพยากรของพื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้า

รูปแบบ: spaces/{space}

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ข้อความตอบกลับเมื่อขั้นตอนการนำเข้าพื้นที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
  "space": {
    object (Space)
  }
}
ช่อง
space

object (Space)

พื้นที่โหมดการนำเข้า

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์