ให้สิทธิ์แอป Google Chat ในการนำเข้าข้อมูล

เมื่อใช้ Google Chat API แอปจะนำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความอื่นๆ ไปยัง Google Chat โดยใช้พื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้าได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ นำเข้าข้อมูลข้อความจากบริการอื่นไปยัง Google Chat

หากต้องการอ่านและเขียนทรัพยากรในพื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้า คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์แอปใน Chat ด้วยบัญชีบริการ มอบขอบเขตการให้สิทธิ์ Chat API ต่อไปนี้โดยผู้ดูแลระบบให้กับบัญชีบริการ: https://www.googleapis.com/auth/chat.import

มีเพียงผู้ดูแลระบบโดเมน Google Workspace เท่านั้นที่มอบขอบเขต OAuth นี้แก่บัญชีบริการผ่านการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนได้ ทุกโดเมนที่แอป Chat สร้างพื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้าต้องมีขอบเขต OAuth นี้ หลังจากบัญชีบริการได้รับมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนสำหรับขอบเขตนี้ แอปใน Chat จะเข้าถึงพื้นที่ทำงานของโหมดการนำเข้าได้โดยการแอบอ้างบัญชีผู้ใช้

ในบางกรณี บัญชีผู้ใช้สำหรับการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในกรณีเหล่านี้ แอป Chat สามารถใช้ ข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีบริการของตนเป็นวิธีสำรอง เช่น หากคุณลบบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ระหว่างการสร้างข้อความ แอป Chat จะใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีบริการของตนเองเพื่อสร้างข้อความที่มีเนื้อหาเดียวกันได้ แอปใน Chat สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานในโหมดการนำเข้าเป็นแอปโดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการที่มีขอบเขต OAuth ต่อไปนี้คือ https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ขอบเขต Google Chat API อื่นๆ เมื่อนำเข้าทรัพยากรไปยังพื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้า แอป Chat จะนำเข้าเนื้อหาไปยังพื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้าที่แอปอื่นๆ สร้างขึ้นได้เท่านั้น แต่จะไม่นำเข้าไปยังพื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้าที่แอปอื่นๆ สร้างขึ้น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการวิธีการทรัพยากรที่แอป Chat เรียกใช้ในพื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้าได้ รวมถึงประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ที่รองรับ

วิธีการของทรัพยากร

รองรับการสวมบทบาทเป็นผู้ใช้

ข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการที่รองรับ

spaces.create

ใช่

ไม่ได้

spaces.get

ไม่ได้

ใช่

spaces.update

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.delete

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.completeImport

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.messages.create

ใช่

ใช่

spaces.messages.delete

ใช่

ใช่

spaces.messages.get

ไม่สนับสนุน

ใช่

spaces.messages.list

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.messages.update

ใช่

ใช่

spaces.messages.reactions.create

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.messages.reactions.delete

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.members.create

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.members.delete

ใช่

ไม่สนับสนุน

spaces.members.list

ใช่

ไม่สนับสนุน

media.upload

ใช่

ไม่สนับสนุน