การตั้งค่าเทอร์มินัลของฟังก์ชันการทํางานขั้นสูง

การตั้งค่าเทอร์มินัลของฟังก์ชันการทํางานขั้นสูง

ดูเหมือนว่าคุณจะเข้าถึงเอกสารประกอบเกี่ยวกับการตั้งค่าเทอร์มินัลฟังก์ชันขั้นสูงไม่ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่ถูกต้อง

หากต้องการเข้าถึงเอกสาร ให้คลิกแบบฟอร์มแสดงความสนใจสำหรับแผนการเดินทางของ Google Wallet จากนั้นกรอกแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์ม เราจะตรวจสอบคำขอและส่งอีเมลถึงคุณหลังจากอนุมัติคำขอแล้ว

แบบฟอร์มแสดงความสนใจสำหรับแผนการเดินทางของ Google Wallet