เสริมศักยภาพผู้ใช้ด้วยวิธีที่สะดวกและปลอดภัยในการเข้าถึงเอกสารรับรองด้านสุขภาพ ผู้ใช้สามารถจัดเก็บบัตรประกันสุขภาพและวัคซีนใน Google Wallet ได้
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสำเนาดิจิทัลของการ์ดยืนยันการฉีดวัคซีนโควิดใน Google Wallet บนอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดย Android
ผู้ใช้สามารถเพิ่มระเบียนทดสอบใน Google Wallet เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บสำเนาดิจิทัลของบัตรประกันสุขภาพใน Google Wallet บนอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดย Android ของตน