เมื่อกรณีการใช้งานของคุณไม่เหมาะกับประเภทบัตรที่มีอยู่ ให้ใช้ General Pass API เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
สร้างบัตรดิจิทัลที่ใช้เป็นประจำที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเก็บไว้ใน Google Wallet บนอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนโดย Android เหมาะสำหรับบัตรจอดรถ บัตรสมาชิก และอื่นๆ
สร้างบัตรส่วนตัวทั่วไปสำหรับข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น เช่น บัตรประกันสุขภาพ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวรูปแบบอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือบัตรที่แสดงข้อมูลไบโอเมตริก