Method: offerobject.list

Zwraca listę wszystkich obiektów ofert dla podanego identyfikatora wydawcy.

Żądanie HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/offerObject

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
classId

string

Identyfikator klasy, której obiekty zostaną wyświetlone.

token

string

Umożliwia uzyskanie następnego zestawu wyników, jeśli określono maxResults, ale liczba obiektów dostępnych na liście jest większa niż maxResults. Jeśli na przykład na liście jest 200 obiektów i wywołujesz listę z wartością maxResults ustawioną na 20, lista zwróci pierwsze 20 obiektów i token. Wywołaj ponownie listę z wartością maxResults ustawioną na 20 i tokenem, aby uzyskać kolejne 20 obiektów.

maxResults

integer

Określa maksymalną liczbę wyników zwracanych przez listę. Jeśli zasada maxResults nie jest zdefiniowana, zwracane są wszystkie wyniki.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "resources": [
  {
   object (OfferObject)
  }
 ],
 "pagination": {
  object (Pagination)
 }
}
Pola
resources[]

object (OfferObject)

Zasoby odpowiadające żądaniu listy.

pagination

object (Pagination)

Podział odpowiedzi na strony.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer