Method: flightclass.insert

Wstawia klasę lotu o podanym identyfikatorze i właściwościach.

Żądanie HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightClass

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu FlightClass.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję FlightClass.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer