The Mobile Vision API is deprecated
קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Mobile Vision עברה לערכת למידת מכונה (ML)

אפשר לעיין באתר של ML Kit ולקרוא את המדריך להעברה לנייד. לפניכם קישורים לממשקי ה-API התואמים של ML Kit:

המסמכים המקוריים של Mobile Vision זמינים כאן.