The Mobile Vision API is deprecated

מבוא לראיית נייד

ה-Mobile Vision API מספק מסגרת למציאת אובייקטים בתמונות ובסרטונים. המסגרת כוללת מזהים, שמוצאים ומתארים אובייקטים ויזואליים בתמונות או במסגרות וידאו, ו-API מבוסס-אירועים שעוקב אחרי המיקום של אותם אובייקטים בסרטון.

בשלב זה, ה-API של Mobile Vision כולל זיהויי פרצוף, ברקוד וטקסט, שאותם אפשר להחיל בנפרד או ביחד.

ממשקי API

חבילת החזון כוללת מסגרת של פונקציונליות בסיסית משותפת וחבילות משנה להטמעות ספציפיות של מזהים:

תחילת העבודה

אפשר להתחיל מכאן: