Giao thức Hệ thống tên miền (DNS) là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của web, có vai trò là danh bạ điện thoại trên Internet: mỗi khi bạn truy cập một trang web, máy tính sẽ thực hiện tra cứu DNS. Các trang phức tạp thường yêu cầu nhiều lần tra cứu DNS trước khi bắt đầu tải, vì vậy, máy tính của bạn có thể thực hiện hàng trăm lần tra cứu mỗi ngày.
  • Định cấu hình chế độ cài đặt mạng để sử dụng địa chỉ IP 8.8.8.8 và 8.8.4.4 làm máy chủ DNS.
  • Hoặc đọc hướng dẫn định cấu hình của chúng tôi (các địa chỉ IPv6 cũng được hỗ trợ).

Nếu bạn quyết định dùng thử Google Public DNS, các chương trình máy khách của bạn sẽ thực hiện tất cả tra cứu DNS bằng cách sử dụng DNS Google Public.

Ngoài DNS truyền thống qua UDP hoặc TCP, chúng tôi cũng cung cấp DNS qua TLS (DoT)DNS qua HTTPS (DoH) để tăng cường bảo mật và quyền riêng tư.

DNS công khai chỉ là trình phân giải tên. Nếu bạn đang tìm một máy chủ định danh có khối lượng lớn, có thể lập trình được và sử dụng cơ sở hạ tầng của Google, hãy dùng thử Cloud DNS của Google.