Bắt đầu

Định cấu hình chế độ cài đặt mạng của bạn để sử dụng DNS Google Public

Khi sử dụng DNS Google Public, bạn sẽ thay đổi toán tử "tổng đài" DNS từ Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thành DNS Google Public.

Trong hầu hết các trường hợp, Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP) tự động định cấu hình hệ thống của bạn để sử dụng địa chỉ IP của máy chủ tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Để sử dụng DNS Google Public, bạn cần thay đổi rõ ràng chế độ cài đặt DNS trong hệ điều hành hoặc thiết bị của mình để sử dụng địa chỉ IP Google Public DNS. Quy trình thay đổi chế độ cài đặt DNS khác nhau tuỳ theo hệ điều hành và phiên bản (Windows, Mac, Linux hoặc ChromeOS) hoặc thiết bị (máy tính, điện thoại hoặc bộ định tuyến). Tại đây, chúng tôi đưa ra các quy trình chung có thể không áp dụng cho hệ điều hành hoặc thiết bị của bạn. Hãy tham khảo tài liệu của nhà cung cấp để biết thông tin đáng tin cậy.

Tuỳ thuộc vào hệ thống của mình, bạn cũng có thể bật một tính năng mới tập trung vào quyền riêng tư có tên là DNS-over-TLS. Tính năng này cung cấp quyền riêng tư và bảo mật cho các thông báo DNS được gửi giữa thiết bị của bạn và máy chủ DNS của Google. Thông tin chi tiết về cách định cấu hình tính năng không bắt buộc này có trong các phần cụ thể cho từng hệ thống.

Lưu ý quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn thay đổi chế độ cài đặt DNS để sử dụng DNS Google Public, hãy nhớ ghi lại các địa chỉ hoặc chế độ cài đặt máy chủ hiện tại trên một mảnh giấy. Bạn nên lưu giữ những số liệu này cho mục đích dự phòng, phòng khi cần hoàn nguyên về chúng bất cứ lúc nào.

Bạn cũng nên in trang này trong trường hợp gặp sự cố và cần tham khảo những hướng dẫn này.

Địa chỉ IP Google Public DNS

Địa chỉ IP của Google Public DNS (IPv4) như sau:

8.8.8.8
8.8.4.4

Địa chỉ IPv6 DNS Google Public như sau:

2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

Một số thiết bị yêu cầu các giá trị rõ ràng cho cả 8 trường địa chỉ IPv6 và không thể chấp nhận cú pháp địa chỉ IPv6 :: viết tắt. Đối với các thiết bị như vậy, hãy nhập:

2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
2001:4860:4860:0:0:0:0:8844

Mở rộng các mục 0 thành 0000 nếu bắt buộc phải có 4 chữ số hệ thập lục phân.

Bạn có thể sử dụng một trong hai địa chỉ làm máy chủ DNS chính hoặc phụ.

Bạn có thể định cấu hình địa chỉ DNS Google Public cho kết nối IPv4 hoặc IPv6 hoặc cả hai. Đối với các mạng chỉ IPv6 có cổng NAT64 sử dụng tiền tố 64:ff9b::/96, bạn có thể sử dụng Google Public DNS64 thay vì địa chỉ IPv6 DNS công khai của Google, cung cấp khả năng kết nối với các dịch vụ chỉ IPv4 mà không cần bất kỳ cấu hình nào khác.

Thay đổi chế độ cài đặt máy chủ DNS

Vì hướng dẫn là khác nhau giữa các phiên bản/bản phát hành của từng hệ điều hành, nên chúng tôi chỉ đưa ra một phiên bản làm ví dụ. Nếu bạn cần hướng dẫn cụ thể cho hệ điều hành/phiên bản của mình, vui lòng tham khảo tài liệu của nhà cung cấp. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời trên trang nhóm người dùng của chúng tôi.

Nhiều hệ thống cho phép bạn chỉ định nhiều máy chủ DNS để liên hệ theo thứ tự ưu tiên. Trong hướng dẫn sau, chúng tôi đưa ra các bước để chỉ định chỉ máy chủ DNS Google Public làm máy chủ chính và máy chủ phụ, nhằm đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn sử dụng đúng DNS Google Public trong mọi trường hợp.

Windows

Các chế độ cài đặt DNS được chỉ định trong cửa sổ TCP/IP Properties (Thuộc tính TCP/IP) cho kết nối mạng đã chọn.

Ví dụ: Thay đổi chế độ cài đặt máy chủ DNS trên Windows 10

 1. Chuyển đến Control Panel (Bảng điều khiển).
 2. Nhấp vào Mạng và Internet > Trung tâm mạng và chia sẻ > Thay đổi chế độ cài đặt bộ chuyển đổi.
 3. Chọn kết nối mà bạn muốn định cấu hình DNS Google Public. Ví dụ:

  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối Ethernet, hãy nhấp chuột phải vào giao diện Ethernet rồi chọn Properties (Thuộc tính).
  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối không dây, hãy nhấp chuột phải vào giao diện Wi-Fi rồi chọn Properties (Thuộc tính).

  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 4. Chọn thẻ Networking (Kết nối mạng). Trong phần Kết nối này sử dụng các mục sau, hãy chọn Giao thức Internet phiên bản 4 (TCP/IPv4) hoặc Giao thức Internet phiên bản 6 (TCP/IPv6), sau đó nhấp vào Thuộc tính.

 5. Nhấp vào Advanced (Nâng cao) rồi chọn thẻ DNS. Nếu có bất kỳ địa chỉ IP nào của máy chủ DNS được liệt kê ở đó, hãy ghi lại để tham khảo trong tương lai và xoá các địa chỉ đó khỏi cửa sổ này.

 6. Nhấp vào OK.

 7. Chọn Sử dụng các địa chỉ máy chủ DNS sau đây. Nếu có bất kỳ địa chỉ IP nào được liệt kê trong máy chủ DNS ưu tiên hoặc Máy chủ DNS thay thế, hãy ghi lại chúng để tham khảo trong tương lai.

 8. Thay thế các địa chỉ đó bằng địa chỉ IP của máy chủ DNS của Google:

  • Đối với IPv4: 8.8.8.8 và/hoặc 8.8.4.4.
  • Đối với IPv6: 2001:4860:4860::8888 và/hoặc 2001:4860:4860::8844.
  • Đối với chỉ IPv6: bạn có thể sử dụng Google Public DNS64 thay vì địa chỉ IPv6 trong điểm trước.
 9. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.

 10. Lặp lại quy trình cho các kết nối mạng khác mà bạn muốn thay đổi.

macOS

Chế độ cài đặt DNS được chỉ định trong cửa sổ Mạng.

Ví dụ: Thay đổi chế độ cài đặt máy chủ DNS trên macOS 10.15

 1. Nhấp vào trình đơn Apple > System Preferences > Network (Tuỳ chọn hệ thống > Mạng).
 2. Nếu biểu tượng khoá ở góc dưới bên trái cửa sổ bị khoá, hãy nhấp vào biểu tượng để thay đổi và khi được nhắc xác thực, hãy nhập mật khẩu của bạn.
 3. Chọn kết nối mà bạn muốn định cấu hình DNS Google Public. Ví dụ:
  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối Wi-Fi, hãy chọn Wi-Fi rồi nhấp vào Advanced (Nâng cao).
  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối Ethernet, hãy chọn Ethernet tích hợp rồi nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 4. Chọn thẻ DNS.
 5. Nhấp vào dấu + để thay thế mọi địa chỉ được liệt kê bằng hoặc thêm địa chỉ IP của Google ở đầu danh sách:
  • Đối với IPv4: 8.8.8.8 và/hoặc 8.8.4.4.
  • Đối với IPv6: 2001:4860:4860::8888 và/hoặc 2001:4860:4860::8844.
  • Đối với chỉ IPv6: bạn có thể sử dụng Google Public DNS64 thay vì địa chỉ IPv6 trong điểm trước.
 6. Nhấp vào OK > Áp dụng.
 7. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.
 8. Lặp lại quy trình cho các kết nối mạng khác mà bạn muốn thay đổi.

Linux

Trong hầu hết các bản phân phối Linux hiện đại, các chế độ cài đặt DNS được định cấu hình thông qua Trình quản lý mạng.

Ví dụ: Thay đổi chế độ cài đặt máy chủ DNS trên Ubuntu

 1. Nhấp vào System (Hệ thống) > Preferences (Lựa chọn ưu tiên) > Network Connections (Kết nối mạng).
 2. Chọn kết nối mà bạn muốn định cấu hình DNS Google Public. Ví dụ:
  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối Ethernet, hãy chọn thẻ Có dây, sau đó chọn giao diện mạng của bạn trong danh sách. Thuộc tính này thường được gọi là eth0.
  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối không dây, hãy chọn thẻ Wireless (Không dây), sau đó chọn mạng không dây thích hợp.
 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) và trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn thẻ IPv4 Settings (Cài đặt IPv4) hoặc IPv6 Settings (Cài đặt IPv4).
 4. Nếu phương thức được chọn là Automatic (DHCP) (Tự động (DHCP)), hãy mở trình đơn thả xuống rồi chọn Automatic (DHCP) address only (Chỉ địa chỉ tự động (DHCP)). Nếu phương thức được đặt thành một phương thức khác, đừng thay đổi phương thức đó.
 5. Trong trường Máy chủ DNS, hãy nhập địa chỉ IP của Google Public DNS, được phân tách bằng dấu phẩy:
  • Đối với IPv4: 8.8.8.8 và/hoặc 8.8.4.4.
  • Đối với IPv6: 2001:4860:4860::8888 và/hoặc 2001:4860:4860::8844.
  • Đối với chỉ IPv6: bạn có thể sử dụng Google Public DNS64 thay vì địa chỉ IPv6 trong điểm trước.
 6. Nhấp vào Áp dụng để lưu thay đổi. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp thông tin xác nhận.
 7. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.
 8. Lặp lại quy trình cho các kết nối mạng khác mà bạn muốn thay đổi.

Nếu bản phân phối của bạn không sử dụng Trình quản lý mạng, thì chế độ cài đặt DNS sẽ được chỉ định trong /etc/resolv.conf.

Ví dụ: Thay đổi chế độ cài đặt máy chủ DNS trên máy chủ Debian

 1. Chỉnh sửa /etc/resolv.conf:

  sudo vi /etc/resolv.conf
  
 2. Nếu có bất kỳ dòng nameserver nào xuất hiện, hãy ghi lại địa chỉ IP để tham khảo trong tương lai.

 3. Thay thế các dòng nameserver bằng hoặc thêm các dòng sau:

  Đối với IPv4:

  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 8.8.4.4
  

  Đối với IPv6:

  nameserver 2001:4860:4860::8888
  nameserver 2001:4860:4860::8844
  

  Đối với chỉ IPv6, bạn có thể dùng Google Public DNS64 thay cho các địa chỉ IPv6 ở trên.

 4. Lưu và thoát.

 5. Khởi động lại mọi ứng dụng Internet mà bạn đang sử dụng.

 6. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.

Ngoài ra, nếu đang sử dụng phần mềm ứng dụng DHCP ghi đè các chế độ cài đặt trong /etc/resolv.conf, bạn cần định cấu hình ứng dụng DHCP bằng cách chỉnh sửa tệp cấu hình của ứng dụng đó.

Ví dụ: Định cấu hình phần mềm ứng dụng DHCP trên máy chủ Debian

 1. Sao lưu /etc/resolv.conf:

  sudo cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.auto
  
 2. Chỉnh sửa /etc/dhcp/dhclient.conf (hoặc /etc/dhcp3/dhclient.conf):

  sudo vi /etc/dhcp*/dhclient.conf
  
 3. Nếu có một dòng đứng sau request và chỉ domain-name-servers,, hãy xoá dòng đó.

 4. Nếu có một dòng chứa domain-name-servers chứa địa chỉ IP, hãy ghi lại địa chỉ IP đó để tham khảo trong tương lai.

 5. Thay thế dòng đó bằng hoặc thêm dòng sau:

  Đối với IPv4:

  prepend domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  

  Đối với IPv6:

  prepend domain-name-servers 2001:4860:4860::8888, 2001:4860:4860::8844;
  

  Đối với chỉ IPv6, bạn có thể dùng Google Public DNS64 thay cho các địa chỉ IPv6 ở trên.

 6. Lưu và thoát.

 7. Khởi động lại mọi ứng dụng Internet mà bạn đang sử dụng.

 8. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.

ChromeOS

Chế độ cài đặt DNS được chỉ định trong phần Mạng của trình đơn Cài đặt cho kết nối mạng đã chọn.

Ví dụ: Thay đổi chế độ cài đặt máy chủ DNS trên ChromeOS 71

 1. Mở trình đơn Cài đặt.
 2. Trong phần Mạng, hãy chọn kết nối mà bạn muốn định cấu hình DNS Google Public. Ví dụ:
  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối Ethernet, hãy nhấp vào mục Ethernet.
  • Để thay đổi chế độ cài đặt cho kết nối không dây, hãy nhấp vào phần Wi-Fi rồi chọn tên mạng thích hợp.
  • Bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt DNS cho kết nối dữ liệu di động được thiết lập bằng tính năng Chia sẻ Internet tức thì. Tuy nhiên, đối với các điểm phát sóng Wi-Fi di động được thiết lập theo cách thủ công, bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt DNS bằng cách làm theo hướng dẫn cho kết nối không dây.
 3. Mở rộng phần Mạng cho kết nối đã chọn.
 4. Trong phần Máy chủ định danh:
  • Đối với IPv4: Chọn nút Máy chủ định danh của Google (hoặc chọn nút Máy chủ định danh tuỳ chỉnh rồi nhập 8.8.8.88.8.4.4).
  • Đối với IPv6: Chọn nút Custom name server (Máy chủ định danh tuỳ chỉnh), rồi nhập 2001:4860:4860::8888 và/hoặc 2001:4860:4860::8844.
  • Đối với chỉ IPv6: bạn có thể sử dụng Google Public DNS64 thay vì địa chỉ IPv6 trong điểm trước.
 5. Nhấp vào bên ngoài mục Mạng để áp dụng chế độ cài đặt.
 6. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.
 7. Lặp lại quy trình cho các kết nối mạng khác mà bạn muốn thay đổi.

Bộ định tuyến

Mỗi bộ định tuyến sử dụng một giao diện người dùng khác nhau để định cấu hình chế độ cài đặt máy chủ DNS; chúng tôi chỉ cung cấp quy trình chung. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu về bộ định tuyến.

Cách thay đổi chế độ cài đặt trên bộ định tuyến:

 1. Trong trình duyệt, nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến để xem bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến. Hầu hết các bộ định tuyến đều được sản xuất để sử dụng một địa chỉ mặc định như 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.1 hoặc 192.168.1.100. Nếu các cách trên đều không hiệu quả, hãy cố gắng tìm địa chỉ cổng vào mặc định trong bảng cài đặt mạng của hệ thống.
 2. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu để chỉnh sửa chế độ cài đặt mạng.
 3. Tìm màn hình mà chế độ cài đặt máy chủ DNS được chỉ định.
 4. Nếu có địa chỉ IP được chỉ định trong các trường dành cho máy chủ DNS chính và thứ hai, hãy ghi lại các địa chỉ này để tham khảo trong tương lai.
 5. Thay thế các địa chỉ đó bằng địa chỉ IP của Google:
  • Đối với IPv4: 8.8.8.8 và/hoặc 8.8.4.4.
  • Đối với IPv6: 2001:4860:4860::8888 và/hoặc 2001:4860:4860::8844.
  • Đối với chỉ IPv6: bạn có thể sử dụng Google Public DNS64 thay vì địa chỉ IPv6 trong điểm trước.
 6. Lưu và thoát.
 7. Khởi động lại trình duyệt.
 8. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.

Một số bộ định tuyến yêu cầu các giá trị rõ ràng cho cả 8 trường địa chỉ IPv6 và không thể chấp nhận cú pháp địa chỉ IPv6 :: viết tắt. Đối với những bộ định tuyến như vậy, hãy nhập:

2001:4860:4860:0:0:0:0:8888
2001:4860:4860:0:0:0:0:8844

Mở rộng các mục 0 thành 0000 nếu bắt buộc phải có 4 chữ số hệ thập lục phân.

iOS

Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt DNS trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch bằng các bước sau.

 1. Chuyển đến phần Cài đặt > Wi-Fi.
 2. Nhấn vào biểu tượng i bên cạnh mạng Wi-Fi mà bạn muốn thay đổi máy chủ DNS. Di chuyển xuống để tìm phần DNS, rồi nhấn vào Định cấu hình DNS.
 3. Nhấn vào Thủ công rồi thêm địa chỉ IP của Google. Bạn cũng có thể xoá tất cả máy chủ DNS mặc định trong danh sách (không bắt buộc).
  • Đối với IPv4: 8.8.8.8 và/hoặc 8.8.4.4
  • Đối với IPv6: 2001:4860:4860::8888 và/hoặc 2001:4860:4860::8844

Việc chuyển về chế độ Tự động sẽ khôi phục máy chủ DNS do mạng Wi-Fi chỉ định.

Android

Android 9 (Pie) trở lên

Android 9 hỗ trợ "DNS riêng" sử dụng DNS qua TLS nhằm mang lại tính bảo mật và quyền riêng tư cho các truy vấn DNS của bạn. Bạn có thể định cấu hình mục này bằng các bước sau.

 1. Chuyển đến phần Cài đặt > Mạng và Internet > Nâng cao > DNS riêng.
 2. Chọn Tên máy chủ của nhà cung cấp DNS riêng.
 3. Nhập dns.google làm tên máy chủ của nhà cung cấp DNS.
 4. Nhấp vào Lưu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đăng trên blog Android thông báo về tính năng này. Xin lưu ý rằng trong Android P, chế độ mặc định cho DNS riêng là "Tự động", nghĩa là DNS này sẽ sử dụng máy chủ DNS được chỉ định trên mạng và sẽ thử kết nối TLS với cổng 853 trước khi quay lại UDP trên cổng 53.

Các phiên bản Android cũ

Các thiết bị chạy phiên bản trước Android 9 không hỗ trợ DNS qua TLS và không thể định cấu hình DNS riêng cho mọi mạng. Bạn có thể định cấu hình DNS cho từng mạng Wi-Fi mà bạn sử dụng. Điều này đòi hỏi bạn phải định cấu hình tất cả thông tin mạng theo cách thủ công và chỉ nên sử dụng đối với người dùng nâng cao.

Thiết bị di động hoặc các thiết bị khác

Máy chủ DNS thường được chỉ định trong chế độ cài đặt Wi-Fi nâng cao. Tuy nhiên, vì mỗi thiết bị di động sử dụng một giao diện người dùng khác nhau để định cấu hình các chế độ cài đặt máy chủ DNS, nên chúng tôi chỉ cung cấp quy trình chung. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu của nhà cung cấp dịch vụ di động.

Cách thay đổi chế độ cài đặt trên thiết bị di động:

 1. Chuyển đến màn hình mà chế độ cài đặt Wi-Fi được chỉ định.
 2. Tìm màn hình mà chế độ cài đặt máy chủ DNS được chỉ định.
 3. Nếu có các địa chỉ IP được chỉ định trong các trường dành cho máy chủ DNS chính và phụ, hãy ghi lại các địa chỉ này để tham khảo trong tương lai.
 4. Thay thế các địa chỉ đó bằng địa chỉ IP của Google:
  • Đối với IPv4: 8.8.8.8 và/hoặc 8.8.4.4.
  • Đối với IPv6: 2001:4860:4860::8888 và/hoặc 2001:4860:4860::8844.
  • Đối với chỉ IPv6: bạn có thể sử dụng Google Public DNS64 thay vì địa chỉ IPv6 trong điểm trước.
 5. Lưu và thoát.
 6. Kiểm tra để đảm bảo rằng chế độ thiết lập của bạn đang hoạt động chính xác; xem phần Kiểm tra các chế độ cài đặt mới.

Kiểm tra các chế độ cài đặt mới

Cách kiểm tra để đảm bảo trình phân giải DNS của Google đang hoạt động:

 1. Từ trình duyệt, hãy nhập URL tên máy chủ (chẳng hạn như http://www.google.com/). Nếu URL được phân giải đúng cách, hãy thoát khỏi trình duyệt, tải lại trang và làm mới trang vài lần để đảm bảo kết quả không phải từ một trang web đã lưu vào bộ nhớ đệm.

  • Nếu bạn đang sử dụng Google Public DNS64 trên hệ thống chỉ hỗ trợ IPv6, hãy lặp lại quy trình kiểm tra ở trên với URL tên máy chủ chỉ IPv4 (chẳng hạn như http://ipv4.google.com/).

  Nếu tất cả các kiểm thử này đều hoạt động chính xác, thì mọi thứ đang hoạt động chính xác. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

 2. Trên trình duyệt, hãy nhập một địa chỉ IP cố định. Bạn có thể sử dụng http://216.218.228.119/ (trỏ đến trang web test-ipv6.com) làm URL.1

  • Nếu bạn đang sử dụng Google Public DNS64 trên hệ thống chỉ hỗ trợ IPv6, hãy sử dụng http://[64:ff9b::d8da:e477]/ làm URL. Nếu quy trình kiểm thử này không hiệu quả, thì bạn sẽ không có quyền truy cập vào cổng NAT64 tại tiền tố dành riêng 64:ff9b::/96 và không thể sử dụng Google Public DNS64.

  • Nếu bạn đang sử dụng hệ thống chỉ IPv6 không có DNS64 Google Public, hãy sử dụng http://[2001:470:1:18::119]/ làm URL.

  Nếu cách này hoạt động đúng cách, hãy tải lại trang bằng một trình duyệt mới đã mở để đảm bảo trang được tải từ đầu. Nếu các quy trình kiểm thử này có hiệu quả (nhưng bước 1 không thành công), nghĩa là cấu hình DNS của bạn có vấn đề; hãy kiểm tra các bước ở trên để đảm bảo bạn đã định cấu hình mọi thứ đúng cách. Nếu các kiểm thử này không có hiệu quả, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

 3. Khôi phục các thay đổi DNS mà bạn đã thực hiện rồi chạy lại chương trình kiểm thử. Nếu kết quả kiểm tra vẫn không đạt thì nghĩa là chế độ cài đặt mạng của bạn đã gặp sự cố; hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc quản trị viên mạng để được trợ giúp.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào sau khi đặt Google Public DNS làm trình phân giải, vui lòng chạy quy trình chẩn đoán.

1 Google cảm ơn Jason Fesler vì đã cấp quyền sử dụng các URL test-ipv6.com cho mục đích kiểm thử DNS của trình duyệt.

Chuyển về chế độ cài đặt DNS cũ

Nếu trước đó bạn chưa định cấu hình bất kỳ máy chủ DNS tuỳ chỉnh nào, để chuyển về chế độ cài đặt cũ, trong cửa sổ mà bạn đã chỉ định địa chỉ IP Google, hãy chọn tuỳ chọn để bật tự động lấy địa chỉ máy chủ DNS và/hoặc xoá địa chỉ IP của Google. Thao tác này sẽ khôi phục chế độ cài đặt của bạn về việc sử dụng máy chủ mặc định của Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Nếu bạn cần chỉ định bất kỳ địa chỉ nào theo cách thủ công, hãy sử dụng các quy trình trên để chỉ định địa chỉ IP cũ.

Khởi động lại hệ thống nếu cần.