Xóa bộ nhớ đệm

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về tính năng bộ nhớ đệm xả.