Xóa bộ nhớ đệm

Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về tính năng bộ nhớ đệm xả.