Method: spreadsheets.sheets.copyTo

Kopiuje pojedynczy arkusz z jednego arkusza kalkulacyjnego do innego. Zwraca właściwości nowo utworzonego arkusza.

Żądanie HTTP

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/sheets/{sheetId}:copyTo

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
spreadsheetId

string

Identyfikator arkusza kalkulacyjnego zawierającego arkusz do skopiowania.

sheetId

integer

Identyfikator arkusza do skopiowania.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "destinationSpreadsheetId": string
}
Pola
destinationSpreadsheetId

string

Identyfikator arkusza kalkulacyjnego, do którego chcesz skopiować arkusz.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SheetProperties.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.