ValueRenderOption

Określa sposób renderowania wartości w danych wyjściowych.

Wartości w polu enum
FORMATTED_VALUE Wartości są obliczane i formatowane w odpowiedzi zgodnie z formatowaniem komórki. Formatowanie jest oparte na ustawieniach regionalnych arkusza kalkulacyjnego, a nie na języku użytkownika wysyłającego prośbę. Jeśli na przykład A1 ma wartość 1.23, a A2 to =A1, a sformatowaną walutą, A2 zwróci wartość "$1.23".
UNFORMATTED_VALUE Wartości zostaną obliczone, ale nie będą sformatowane w odpowiedzi. Jeśli na przykład A1 ma wartość 1.23, a A2 to =A1, a sformatowaną walutą, A2 zwróci liczbę 1.23.
FORMULA

Wartości nie będą obliczane. Odpowiedź będzie zawierać formuły. Jeśli na przykład A1 ma wartość 1.23, a A2 ma wartość =A1, a sformatowaną walutą, komórka A2 zwróci wartość "=A1".

Arkusze traktuje wartości daty i godziny jako wartości dziesiętne. Dzięki temu możesz wykonać obliczenia arytmetyczne w formułach. Więcej informacji o interpretowaniu wartości daty i godziny znajdziesz w artykule Wartości daty i godziny.